గాయం

english Injury
Oenanthe javanica
Oenanthe javanica1.jpg
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Apiales
Family: Apiaceae
Genus: Oenanthe
Species: O. javanica
Binomial name
Oenanthe javanica
(Blume) DC.
Synonyms
 • Cyssopetalum javanicum Turcz.
 • Dasyloma corticatum Miq.
 • Dasyloma japonicum Miq.
 • Dasyloma javanicum (Blume) Miq.
 • Dasyloma laciniatum (Blume) Miq.
 • Dasyloma latifolium Lindl.
 • Dasyloma subbipinnatum Miq.
 • Falcaria javanica (Blume) DC.
 • Falcaria laciniata (Blume) DC.
 • Oenanthe decumbens Koso-Pol.
 • Oenanthe kudoi Suzuki & Yamam.
 • Oenanthe normanii F.P. Metcalf
 • Oenanthe stolonifera Wall. ex DC
 • Oenanthe subbipinnata (Miq.) Drude
 • Phellandrium stoloniferum Roxb.
 • Sium javanicum Blume

సారాంశం

 • మరొకరి హక్కులను ఉల్లంఘించే మరియు అన్యాయంగా కలిగించే తప్పు
 • ఎవరైనా లేదా ఏదైనా భౌతిక నష్టాన్ని పొందే చర్య
 • భౌతిక నష్టం లేదా బాధ కలిగించే ప్రమాదం
 • పోరాటం ఫలితంగా సైనిక సిబ్బందికి ప్రమాదం
 • హింస లేదా ప్రమాదం లేదా పగులు మొదలైన వాటి వల్ల శరీరానికి ఏదైనా భౌతిక నష్టం.

అవలోకనం

ఓనాంతే జవానికా , సాధారణంగా జావా వాటర్‌డ్రాప్‌వోర్ట్ , చైనీస్ సెలెరీ , ఇండియన్ పెన్నీవోర్ట్ , జపనీస్ పార్స్లీ , వాటర్ సెలెరీ మరియు వాటర్ డ్రాప్‌వోర్ట్ , తూర్పు ఆసియా నుండి ఉద్భవించిన నీటి డ్రాప్‌వోర్ట్ జాతికి చెందిన మొక్క. (చైనీస్ సెలెరీ అపియం సమాధులు వర్. సెకలినంకు ఇచ్చిన పేరు). ఇది సమశీతోష్ణ ఆసియా మరియు ఉష్ణమండల ఆసియాలో విస్తృతంగా స్థానిక పంపిణీని కలిగి ఉంది మరియు ఆస్ట్రేలియాలోని క్వీన్స్లాండ్కు కూడా స్థానికంగా ఉంది.
ఈ మొక్కను క్రిప్టోటేనియా జాతికి చెందిన మొక్కలతో అయోమయం చేయకూడదు , దీనిని కొన్నిసార్లు "జపనీస్ వైల్డ్ పార్స్లీ" (జపనీస్ భాషలో మిత్సుబా ) అని పిలుస్తారు.
దశ నిబంధనలు. వేదిక యొక్క కట్టింగ్ హోల్ (స్టేజ్) యొక్క భాగంలో నటులను మరియు ఆధారాలను పెంచే మరియు తగ్గించే విధానం. ఇది కబుకిలో కనుగొనబడింది, అంటే దానిని పెంచడం లేదా పెంచడం మరియు తగ్గించడం.