కచేరీ గ్రాసో(కాన్సర్టో గ్రాసో)

english concerto grosso

సారాంశం

  • ఆర్కెస్ట్రా కోసం బరోక్ కూర్పు మరియు సోలో వాయిద్యాల సమూహం

అవలోకనం

సంగీత grosso (ఉచ్చారణ [kontʃɛrto ɡrɔsso]; పెద్ద కచేరీ (o) కోసం ఇటాలియన్, బహువచనం కన్సేర్టీలు grossi [kontʃɛrti ɡrɔssi]) సంగీత పదార్థం సోలో ఒక చిన్న సమూహం (concertino) మధ్య ప్రవహిస్తుంది దీనిలో బరోక్ సంగీత రూపం మరియు పూర్తి ఆర్కెస్ట్రా ( రిపియెనో లేదా కచేర్టో గ్రాసో ). ఇది సోలో కచేరీకి విరుద్ధంగా ఉంటుంది, ఇది ఆర్కెస్ట్రాతో పాటు శ్రావ్యమైన గీతతో ఒకే సోలో వాయిద్యం కలిగి ఉంటుంది.
బరోక్ కాలంలో ఏర్పాటు చేసిన వాయిద్య రూపం. కచేరీకి అవసరమైన రెండు శబ్ద శరీరాలు ప్రతి ఒక్కటి ఆటగాళ్ల యొక్క బహుళత్వం, మరియు ఒక సంగీత కచేరీకి అవసరమైన రెండు శబ్ద శరీరాలు ప్రతి ఒక్కటి ఒక చిన్న సమూహంతో ("సోరి" లేదా "కాన్సిరుటినో" అని పిలుస్తారు) మరియు ఒక పెద్ద సమూహంతో ("అని పిలుస్తారు" <రిపియనో "లేదా" కచ్చేరి గ్రొస్సో "ఇది సమూహం మరియు మొత్తం పనితీరు మధ్య వాల్యూమ్ విరుద్ధంగా కలిగి ఉంటుంది. కచ్చేరి గ్రొస్సో సంగీత grosso (ఇటాలియన్) రూపం లోనే సమిష్టి కన్సర్టో యొక్క అర్థం. ఇది కరేల్లీ యొక్క ఆమోదించారు ఉంది" హ్యాండెల్ మరియు ఇతరులచే తరాలుగా ఇది కచ్చేరి గ్రొస్సో కలెక్షన్ "పని 6 (1714). శాస్త్రీయ మరియు కాల్పనిక యుగం లో, ఒక సోలో సంగీత ద్వారా కానీ 20 వ శతాబ్దం బ్లాచ్, Martineux, Krushenek, Schnitke ప్రారంభం నుండి భర్తీ చేయబడింది, మొదలైనవి మళ్ళీ ఈ రూపాన్ని సంతరించుకున్నాయి . పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం రెండవ భాగంలో కాన్సర్టో గ్రాసో నుండి వచ్చిన కాన్సర్టో సింఫొనీలు కూడా అస్థిరమైన శైలిలో కనిపించాయి, మరియు స్టెమిట్స్ సోదరులు, మొజార్ట్ మొదలైన వారి రచనలు వ్రాయబడ్డాయి. సమిష్టి సంగీత కచేరీ వలె, ఇది రోమన్లో తొలగించబడింది ఈడ్పు యుగం, కానీ ఎఫ్. మార్టిన్ మరియు ఇతరులు తరువాత ఈ ఆకృతిని ఉపయోగించి అద్భుతమైన రచనలను వదిలివేశారు. అదనంగా, 19 వ శతాబ్దం నుండి <చిన్న సంగీత కచేరీ> యొక్క అర్ధంలో కచేర్టినో కచేర్టినో (ఇటాలియన్) రచన యొక్క శీర్షికగా ఉపయోగించబడింది. కచ్చేరి
లింక్స్ సింఫనీ | Trelli