కొత్త

english new
Xin dynasty
新朝
9–23
Xin dynasty
Capital Chang'an
Government Monarchy
Emperor
 •  9-23 Wang Mang
History
 •  Wang Mang usurpation 10 January 9
 •  Chang'an captured by Lülin 5 October 23
Currency Chinese coin, gold, silver, tortoise shell, seashell
Preceded by
Succeeded by
Western Han dynasty
Eastern Han dynasty
Today part of  China
 Vietnam
 North Korea

అవలోకనం

జిన్ రాజవంశం (/ ʃɪn /; చైనీస్: 新朝 ; పిన్యిన్: Xīn Cháo ; వాడే-గిలెస్: Hsin Ch'ao ; వాచ్యంగా: "క్రొత్త రాజవంశం") ఒక చైనీస్ రాజవంశం (ఒకే చక్రవర్తి ఉన్నప్పటికీ దీనిని పిలుస్తారు) ఇది క్రీ.శ 9 నుండి 23 వరకు కొనసాగింది. ఇది హాన్ రాజవంశానికి అంతరాయం కలిగించింది, దీనిని వెస్ట్రన్ హాన్ మరియు ఈస్టర్న్ హాన్ కాలాలుగా విభజించింది.
జిన్ రాజవంశం యొక్క ఏకైక చక్రవర్తి వాంగ్ మాంగ్ గ్రాండ్ ఎంప్రెస్ డోవగేర్ వాంగ్ జెంగ్జున్ మేనల్లుడు. క్రీస్తుపూర్వం 1 లో ఆమె సవతి మనవడు ఐ చక్రవర్తి మరణించిన తరువాత, వాంగ్ మాంగ్ అధికారంలోకి వచ్చాడు. వ్యక్తిత్వ ఆరాధనను పండించిన చాలా సంవత్సరాల తరువాత, అతను చివరకు క్రీ.శ 9 లో తనను తాను చక్రవర్తిగా ప్రకటించుకున్నాడు. ఏదేమైనా, సృజనాత్మక పండితుడు మరియు రాజకీయ నాయకుడు, అతను అసమర్థ పాలకుడు, మరియు అతని రాజధాని చాంగ్'ను క్రీ.శ 23 లో రైతు తిరుగుబాటుదారులు ముట్టడించారు. అతను ముట్టడిలో మరణించాడు, మరియు హాన్ రాజవంశం పూర్వ సామ్రాజ్య వంశం యొక్క వారసులచే పునరుద్ధరించబడింది.
చైనీస్ రాజవంశం. ఎనిమిది సంవత్సరాల తరువాత రాజు (బామ్మ) పూర్వ రాజ్యాన్ని ఓడించాడు. అయినప్పటికీ, వారు అంతర్గత మరియు బాహ్య చర్యలలో విఫలమయ్యారు. ఈ తిరుగుబాటు 23 వ సంవత్సరంలో జరిగింది, ఇది కింగ్ వాంగ్ కోల్పోవడం ద్వారా నాశనం చేయబడింది మరియు 25 వ సంవత్సరం హాన్ చం హాన్ హాన్ ( హాన్ ) గా పునరుద్ధరించబడింది.
Topics సంబంధిత విషయాలు కికుబెట్సు | ఎరుపు నుదురు గోధుమ అల్లకల్లోలం