బాకు

english dagger
Tantō
Tanto Kunimitsu.jpg
Tantō with signature (Mei) of Kunimitsu. Complete aikuchi style koshirae (mountings) and bare blade.
Type Japanese sword
Specifications
Blade length avg. 15–30 cm (5.9–11.8 in)

Blade type Double or single edged, straight bladed

సారాంశం

  • కుట్లు లేదా కత్తిపోటుకు ఉపయోగించే పాయింటెడ్ బ్లేడుతో చిన్న కత్తి
  • క్రాస్ రిఫరెన్స్ లేదా ఫుట్‌నోట్‌ను సూచించడానికి ప్రింటింగ్‌లో ఉపయోగించే అక్షరం

అవలోకనం

A tantō ( 短刀 , "చిన్న కత్తి") సాంప్రదాయకంగా తయారైన జపనీస్ కత్తులలో ఒకటి ( నిహోంటో ), వీటిని భూస్వామ్య జపాన్ యొక్క సమురాయ్ తరగతి ధరించింది. టాంటా హీయాన్ కాలానికి చెందినది, ఇది ప్రధానంగా ఆయుధంగా ఉపయోగించబడింది, అయితే సంవత్సరాలుగా డిజైన్‌లో ఉద్భవించి మరింత అలంకరించబడినది. టాంటాను సాంప్రదాయ యుద్ధ కళలలో (టాంటోజుట్సు) ఉపయోగించారు. ఈ పదం 1980 ల నుండి పాశ్చాత్య దేశాలలో ఆధునిక వ్యూహాత్మక కత్తుల యొక్క పాయింట్ స్టైల్‌గా తిరిగి కనిపించింది, ఇది కుట్లు లేదా కత్తిపోటు కోసం రూపొందించబడింది.
ఇది ఒక రకమైన జపనీస్ కత్తి మరియు పొడవు 1 స్కేల్ కంటే తక్కువ. ఎడో శకం తరువాత పేరులో, ఇది పాత రోజుల్లో <కటన> లేదా <కోటోబా> అని చెప్పబడింది. మధ్య కామకురా, యమగుచి యొక్క అవతగుచి యోషిమిట్సు, ఐజు యొక్క షింటో షింటో (కునికో) కమాకురా కాలం యొక్క కొక్కో ప్రతినిధి కళాఖండం నుండి చాలా మంది పని చేస్తారు.
Items సంబంధిత అంశాలు బహుమతులు | జపనీస్ కత్తి