అరబ్

english Arab

సారాంశం

  • అరేబియాకు చెందిన ఉత్సాహభరితమైన మరియు తెలివైన స్వారీ గుర్రం
  • అరబిక్ ద్వీపకల్పం మరియు చుట్టుపక్కల భూభాగాల నుండి అరబిక్ మాట్లాడే మరియు మధ్యప్రాచ్యం మరియు ఉత్తర ఆఫ్రికాలో ఎక్కువ భాగం నివసించే సెమిటిక్ ప్రజల సభ్యుడు
జాతి జాతి పేరు. అరేబియా ద్వీపకల్పానికి చెందిన స్వారీ గుర్రం. బెడౌయిన్ తెగ 2000 సంవత్సరాలకు పైగా పర్షియా మరియు యెమెన్ గుర్రాలపై పదేపదే ఎంపిక చేసి దాటింది మరియు దానిని సృష్టించింది. సమతుల్య గుర్రం, 150 సెం.మీ. ఇది మన్నికతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది మరియు జాతి మెరుగుదల యొక్క జాతిగా ఉపయోగించబడుతుంది. ఆంగ్లో · అరబ్ [సీడ్]
Items సంబంధిత అంశాలు గుర్రాలు (గుర్రం) | గుర్రపు పందెం