తెలుగు యొక్క ఎన్సైక్లోపీడియా

ఇటీవల రిజిస్టర్డ్ డిక్షనరీ
World Encyclopedia
Contemporary Alien Directory 2016
20th Century Western Personal Encyclopedia
ఇతర భాషలు
హిందీ
బెంగాలీ
టర్కిష్
తగలోగ్
ఇండోనేషియన్
మలయ్
అరబిక్
వియత్నామీస్
తమిళ
ఉర్దూ