தனித்துவிடப்பட்ட

english Desolate
கியோஜனின் பாடல். பழைய நாட்களில் நான் மெதுவாக எழுதினேன். ஷைட் என்பது டாரோ கிரீடம். ஐஸ் ஆலயத்தில் ஒரு நல்ல அதிர்ஷ்ட உரிமையாளருடன் தனது மாமாவிடம் புகாரளிக்கச் சென்ற டாரோ மகுடம் சூட்டினார், சென்பெட்சுவில் நிர்வாணமாகி நல்ல மனநிலையில் வீடு திரும்புகிறார். வழியில் பயன்பாட்டின் மந்தநிலையால் கவலைப்பட்ட எஜமானரைச் சந்தித்து, மறைத்து வைத்திருந்த ரகசியத்தை கைவிட்டு, உரிமையாளரால் எடுக்கப்பட்டது. குடிப்பழக்கத்தின் குடிப்பழக்கத்தைக் காட்டும் கியோஜனின் பிரதிநிதி. இது கபுகி நடனத்தின் (நாக ut டா · யோஷியோ சாடோ பிரிவு நிச்சயதார்த்தம்) கருப்பொருளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, மேலும் இது புதிய கபுகி ஜூக்கி எண்ணில் ஒன்றாகும்.