கால்நடை

english Cattle

சுருக்கம்

  • தன்னார்வ இயக்கத்தால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு உயிரினம்

வசந்த காலத்தின் துவக்கத்தில், குறைந்த மலைத்தொடரில் கூடி பூக்கும் தொட்டால் எரிச்சலூட்டுகிற குடும்பத்தின் வற்றாதவை. இது ஒரு சிறிய செடி என்பதால், பூக்கும் காலத்திற்குப் பிறகு கண்களைப் பிடிப்பது கடினம். பேரினத்தின் பெயர் ஒரு சிறிய (நானோ-) தொட்டால் எரிச்சலூட்டுகிற துணை (சினிடோ) என்று பொருள். தண்டு 10 முதல் 25 செ.மீ உயரம் கொண்டது, மேலும் செயலில் தாவர இனப்பெருக்கம் செய்ய பல இயங்கும் கிளைகளைக் கொண்டுள்ளது. இலைகள் மாறி மாறி, சிறிய முக்கோண ஓவல், இருபுறமும் சிதறிய முடி கொண்டவை. மலர் ஒரு மலர், மற்றும் ஆண் மஞ்சரி ஒரு நீண்ட வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது தண்டுக்கு மேலே இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு மார்ச் முதல் ஏப்ரல் வரை பூக்கும். பெண் மஞ்சரி ஒரு குறுகிய கைப்பிடியைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் மேல் இலைகளின் இலைகளில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். ஒரு ஆண் பூவில் ஐந்து மலர் துண்டுகள் மற்றும் ஐந்து மகரந்தங்கள் உள்ளன, ஆனால் ஒரு பெண் பூவில் நான்கு துண்டுகள் உள்ளன. இளம் தாவரங்கள் வேகவைக்கப்பட்டு உண்ணக்கூடியவை.

நானோக்னைடு இனமானது கிழக்கு ஆசிய சிறப்புகளில் ஐந்து இனங்கள் கொண்ட ஒரு சிறிய குழு ஆகும். நெட்டில் இனத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது என்றாலும், அதில் ஸ்டிங் இல்லை. நெட்டில் இனத்துடன் தொடர்புடைய தாவரங்களிடையே இது மிகவும் பழமையான குணாதிசயங்களைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது பிரிக்கப்பட்ட இலை மற்றும் மலர் அட்டையின் அதே அளவு.
டெட்சுச்சி யஹாரா

தாவரங்களுடன் உயிரியல் உலகைக் குறிக்கும் குழு. தாதுக்கள் சத்தான தாவரங்களுக்கு மாறாக, முக்கியமாக கரிமப் பொருள்களை ( ஹீட்டோரோட்ரோபிக் ) உட்கொள்வது, உடற்பயிற்சி, உணர்ச்சி செயல்பாடு சிறந்தது, உறிஞ்சுதல், செரிமானம், வெளியேற்றம், சுழற்சி போன்ற வேறுபாட்டின் அளவு அதிகமாக உள்ளது, மேலும் செல்லுலோஸ் கொண்ட உயிரணு சவ்வு இல்லாததால் செல்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன ஒரு முக்கிய அங்கமாக. யுனிசெல்லுலர் புரோட்டோசோவா முதல் மனிதர்கள் வரை, அமைப்பின் வெவ்வேறு கட்டங்களைக் கொண்ட விஷயங்கள் உள்ளன. அறியப்படாத இனங்கள் சுமார் 1 மில்லியன் முதல் 1.5 மில்லியன் இனங்கள் என்று கூறப்படுகிறது, மேலும் கண்டுபிடிக்கப்படாத இனங்கள் சேர்க்கப்பட்டால் இது 2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வகைகள் என்று கூறப்படுகிறது.
Items தொடர்புடைய பொருட்கள் உயிரினம்