நேர்த்தியுடன்

english elegance

சுருக்கம்

  • அழகிய மற்றும் நல்ல சுவை ஒரு சுத்திகரிக்கப்பட்ட தரம்
    • அவள் நேர்த்தியுடன் மற்றும் மென்மையின் பிரகாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறாள்
  • ஒரு பிரச்சினையின் தீர்வில் (குறிப்பாக அறிவியல் அல்லது கணிதத்தில்) சுத்தமாகவும், எளிமையாகவும் இருக்கும் ஒரு தரம்
    • அவரது கண்டுபிடிப்பின் எளிமை மற்றும் நேர்த்தியானது
இதுபோன்ற விஷயங்களுடன் (ஹயாஷி) ஒரு வகையான இணக்கமான இசையைத் தவிர, நடனமாடுவதும் அவ்வாறு ஆனது. காற்று நீரோடைகள் ஆடை போன்ற பல்வேறு விருப்பங்களால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் மென்மையான முறையில் மெதுவாக அலங்கரிக்கின்றன. போன்ற ஆண்டின் ஆண்டின் காற்று ஸ்ட்ரீம், Matsushigaya காற்று ஓட்டம், Nenbutsu டான்ஸ் (நடன புத்தர்), காற்று ஓடையில் கோடா டான்ஸ் காற்று ஓட்டம் பல்வேறு வகையான உள்ளன.
Also மேலும் காண்க என்பூரி | சாகிமாய் | சாருகாகு | மிதவைகள்