கிரேக்க

english Greco
Greco
Greco Guitars Logo.png
Type
Private
Industry Musical instruments
Founded 1960
Headquarters Japan
Area served
Global
Products Electric guitars
Owner Kanda Shokai

சுருக்கம்

  • ஸ்பானிஷ் ஓவியர் (கிரேக்கத்தில் பிறந்தார்) அவரது மதப் படைப்புகளுக்காக நீடித்த மனித வடிவங்கள் மற்றும் வண்ணத்தின் வியத்தகு பயன்பாடு (1541-1614)

கண்ணோட்டம்

கிரேக்கோ (ஜப்பானிய: グ レ コகுரேகோ ) என்பது காந்தா ஷோகாய் (ஜப்பானிய மொழியில்) தயாரித்த மின்சார கித்தார் ஒரு பிராண்ட். காந்தா ஷோகாய் (ஷோகாய் என்றால் வர்த்தக நிறுவனம்) என்பது ஃபெண்டர் ஜப்பானின் ஒரு பகுதியாக அறியப்படும் ஒரு இசைக்கருவி மொத்த விற்பனையாளர்.
ஒரு இத்தாலிய சிற்பி. சிசிலியில் பிறந்தார். 13 வயதில், அவர் ஒரு கல்லறை பயிற்சி பெற்றவர் மற்றும் பண்டைய சிற்பங்களை மீட்டெடுத்து பின்பற்றினார். சிற்பம் கிட்டத்தட்ட சுயமாக கற்பிக்கப்படுகிறது. இது 1946 ஆம் ஆண்டில் ரோமில் நடந்த ஒரு தனி கண்காட்சியில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இது எளிமைப்படுத்தப்பட்ட இலகுரக மற்றும் மாறும் பெண் உருவத்திற்கு பெயர் பெற்றது.