தானிய(2007 எனெகோ டூர், Geleen)

english grain

சுருக்கம்

 • எதையாவது இயற்பியல் அமைப்பு (குறிப்பாக ஒரு பொருளின் சிறிய கூறுகளின் அளவு மற்றும் வடிவத்தைப் பொறுத்து)
  • ரொட்டி போன்றவற்றில் ரொட்டி போன்ற அமைப்பு உள்ளது
  • நன்றாக தானியத்தின் மணல்
  • ஒரு மென்மையான சுவை மற்றும் அமைப்பு கொண்ட மீன்
  • கரடுமுரடான தானியத்தின் கல்
 • மரம் அல்லது தோல் அல்லது கல் அல்லது நெய்த துணியில் காணப்படும் இழைகளின் திசை, அமைப்பு அல்லது வடிவம்
  • தானியத்தின் குறுக்கே பலகையைப் பார்த்தேன்
 • எதையும் செய்யக்கூடிய மிகச்சிறிய அலகு
  • அவர் சொன்னதில் உண்மையின் ஒரு தானியமும் இருந்தது
  • அவருக்கு ஒரு உணர்வு இல்லை
 • தானியத்திலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட காலை உணவு
 • தானிய புற்களின் மாவுச்சத்து தானியங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் உணவுப் பொருட்கள்
 • ஒரு பொருளின் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய சிறுமணி துகள்
  • மணல் ஒரு தானிய
  • சர்க்கரை ஒரு தானிய
 • ஒரு தானிய புல்
  • கோதுமை என்பது கன்சாஸில் வளர்க்கப்படும் ஒரு தானியமாகும்
 • புல் அதன் மாவுச்சத்து தானியங்கள் உணவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன: கோதுமை; அரிசி; கம்பு; ஓட்ஸ்; மக்காச்சோளம்; பக்வீட்; தினை.
 • தானிய புற்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் உலர் விதை போன்ற பழம்: எ.கா. கோதுமை, பார்லி, இந்திய சோளம்
 • 1/7000 பவுண்டு; ஒரு ட்ராய் தானியத்திற்கு சமம் அல்லது 64.799 மில்லிகிராம்
 • 1/60 டிராம்; ஒரு அவிர்டுபோயிஸ் தானிய அல்லது 64.799 மில்லிகிராம் சமம்
 • முத்து அல்லது வைரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு எடை அலகு: 50 மி.கி அல்லது 1/4 காரட்
 • முடி அகற்றப்பட்ட தோல் பக்க

கண்ணோட்டம்

ஒரு தானியமானது வெகுஜனத்தை அளவிடுவதற்கான ஒரு அலகு, மற்றும் டிராய் எடை, அவிர்டுபோயிஸ் மற்றும் அப்போதெக்கரிஸ் அமைப்பில், சரியாக 7001647989100000000 ♠ 64.79891 மில்லிகிராம்களுக்கு சமம். இது ஒரு தானியத்தின் ஒற்றை மெய்நிகர் இலட்சிய விதை வெகுஜனத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. வெண்கல யுகத்திலிருந்து மறுமலர்ச்சி வரை சராசரி கோதுமை மற்றும் பார்லி தானியங்கள் வெகுஜன அலகுகளின் சட்ட வரையறைகளின் ஒரு பகுதியாகும். மாறாக, "முப்பத்திரண்டு தானிய கோதுமை, காதுக்கு நடுவில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது" போன்ற வெளிப்பாடுகள் சடங்கு சூத்திரங்களாகத் தோன்றுகின்றன, அடிப்படையில் சட்ட கொதிகலனுக்கான நவீன நவீன சமமானவை. மற்றொரு ஆதாரம் கூறுகிறது, இது ஒரு கன அங்குல வடிகட்டிய நீரை 30 அங்குல பாதரச அழுத்தத்திலும், 62 டிகிரி பாரன்ஹீட்டிலும் காற்று மற்றும் நீர் இரண்டிற்கும் சமப்படுத்த 252.458 அலகுகளுக்கு தேவையான எடை என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கமிஷனின் கேப்டன் ஹென்றி கேட்டர் இந்த மதிப்பை சோதனை ரீதியாக வந்ததாக மற்றொரு புத்தகம் கூறுகிறது.
இந்த பாரம்பரியம் பாரம்பரிய ஆங்கில எடை அமைப்புகளின் சட்டபூர்வ அடித்தளமாக இருந்தது, மேலும் இது ட்ராய், அவிர்டுபோயிஸ் மற்றும் அபோதிகாரிகளின் வெகுஜன அமைப்புகள் முழுவதும் சமமாக இருக்கும் ஒரே அலகு ஆகும். இந்த அலகு பார்லியின் ஒரு தானியத்தின் எடையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது கோதுமையின் 1 ⁄3 தானியங்களுக்கு சமமாகக் கருதப்படுகிறது. டவர் வெயிட்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் 1527 க்கு முந்தைய ஆங்கில எடை அமைப்பின் அடிப்படை அலகு, "கோதுமை தானியம்" என்று அழைக்கப்படும் வேறுபட்ட தானியமாகும். டவர் கோதுமை தானியமானது ஒரு ட்ராய் தானியத்தின் ⁄64 என வரையறுக்கப்பட்டது.
ஜூலை 1, 1959 இன் சர்வதேச முற்றத்தில் மற்றும் பவுண்டு ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்தியதிலிருந்து, தானியங்கள் அல்லது ட்ராய் தானியங்கள் (சின்னம்: gr ) நடவடிக்கை சர்வதேச அலகுகளில் வெகுஜன அலகுகளின் அடிப்படையில் துல்லியமாக 7001647989100000000 ♠ 64.79891 மில்லிகிராம் என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. 7000100000000000000 1 கிராம் தோராயமாக 7001154323600000000 ♠ 15.43236 தானியங்கள். முத்துக்கள், வைரங்கள் அல்லது பிற விலைமதிப்பற்ற கற்களை அளவிட நகைக்கடைக்காரர்கள் முன்பு பயன்படுத்திய அலகு, நகைக்கடை தானியங்கள் அல்லது முத்து தானியங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது , இது ஒரு காரட்டின் ⁄4 அல்லது 6995499999999999999 ♠ 50 மிகி (~ 6995499988389559999 ♠ 0.7716 gr) ஆகும். இந்த தானியமானது 6995531150000000000 ♠ 53.115 மிகிக்கு சமமான ஒரு பாரம்பரிய பிரெஞ்சு பிரிவின் பெயராகவும் இருந்தது.
பிரிட்டிஷ் இம்பீரியல் மற்றும் அமெரிக்க வழக்கமான அலகுகளில், அவிர்டுபோயிஸ் பவுண்டுக்கு துல்லியமாக 7,000 தானியங்கள் உள்ளன, மற்றும் ஒரு டிராய் பவுண்டுக்கு 5,760 தானியங்கள் அல்லது அபோதிகாரீஸ் பவுண்டு உள்ளன.

ஏகாதிபத்திய அமைப்பில் வெகுஜனத்தின் மிகச்சிறிய அலகு. தானியம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது அவிர்டுபோயிஸ் பவுண்டின் (பொதுவான பவுண்டு) 1/7000 என வரையறுக்கப்படுகிறது, மேலும் இது ஜூலை 1959 முதல் 64.79891 மி.கி.க்கு சமமாக உள்ளது, ஆங்கிலம் பேசும் நாடுகளின் முக்கிய அளவீட்டு தர அமைப்புகளால் சர்வதேச பவுண்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அலகு சின்னம் gr. டிராய் மற்றும் அப்போதெக்கரிகள் தானியங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. எனவே, இந்த மூன்றிற்கும் பொதுவான ஒரே அலகு தானியமாகும், ஆனால் இது வழக்கமான அவுன்ஸ் மற்றும் வழக்கமான டிரம்ஸின் பல அல்ல.
பூமி மியாகே

கெலீனுடன் கூட. யார்டு பவுண்டு முறையின் வெகுஜனத்தின் மிகச்சிறிய அலகு. ஒரு வழக்கமான தானியமானது 1/7000 பவுண்டுகள். ரத்தினங்கள் மற்றும் விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள், அளவிற்கு, 1 டிராய் பவுண்டு, 1 பவுண்டு பவுண்டுகளில் 1/5670. இரண்டும் 64.79891 மி.கி.