டாக்டர்

english Doctor

சுருக்கம்

  • தங்களது இறையியல் போதனையின் மரபுவழி மூலம் தங்களை வேறுபடுத்திக் கொண்ட 33 புனிதர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தலைப்பு
    • திருச்சபையின் மருத்துவர்கள் இடைக்காலத்தின் பிற்பகுதி வரை கிறிஸ்தவ சிந்தனையை பெரிதும் பாதித்தனர்

கண்ணோட்டம்

Dshō ( 道昭 , பொ.ச. 629–700) ஜப்பானில் ப Buddhism த்தத்தை ஸ்தாபிப்பதில் செல்வாக்கு செலுத்திய பெருமைக்குரிய ஒரு ஜப்பானிய துறவி ஆவார். பொ.ச. 653 இல், அவர் சீனாவுக்குச் சென்று, ப mon த்த துறவி ஜுவான்சாங்கின் கீழ் பயின்றார், இந்தியாவுக்கான பயணங்கள் மேற்கு நோக்கி பயணம் என்ற புத்தகத்தில் அழியாதவை . இவரது ஆய்வுகள் இந்திய யோகாசராவின் சீன மாறுபாடான ஜுவான்சாங்கின் வெயிஷியை மையமாகக் கொண்டிருந்தன, ஆனால் அவர் அங்கு இருந்தபோது சீன சானுடனும் வெளிப்பட்டார், இது பின்னர் ஜப்பானிய ஜென் ப Buddhism த்த மதத்தை நிறுவுவதில் அவரது செல்வாக்கிற்கு வழிவகுக்கும். சீனாவில், பள்ளி வைஷோ-ஜாங் ( 唯識宗 , "நனவு மட்டும்" பள்ளி), அல்லது ஃபாக்ஸியாங்-ஜாங் ( 法相宗 , "தர்ம பண்புகள்" பள்ளி). ஜப்பானில், இது ஹோஸ்-ஷோ ( 法相宗 ) அல்லது யுஷிகி-ஷோ ( 唯識宗 ).
சீனாவிலிருந்து திரும்பிய பிறகு, ஜப்பானின் நாராவில் உள்ள பெரிய கோயில்களில் ஒன்றான நாந்தோ ஷிச்சி டெய்ஜி, கங்கா-ஜியில் பூசாரி ஆனார். அவரது போதனைகள் ஜுவான்சாங் கற்பித்த நனவு-மட்டுமே தத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, ஜப்பானிய மொழியில் அவர் ஹோஸ் என்று அழைத்தார். கங்கா-ஜியில் தான் பின்னர் ஜப்பானின் முதல் தியான மண்டபத்தை நிறுவினார்.
சீனாவிலிருந்து அவர் திரும்பி வருவது பற்றி ஒரு புராணக்கதை உள்ளது, அது ஜுவான்சாங் அவருக்கு ஒரு மந்திர கெட்டியைக் கொடுத்ததாகக் கூறுகிறது. கெட்டிலில் எந்த மருந்தும் தயாரிக்கப்பட்ட போதெல்லாம், அது எந்த நோயையும் குணப்படுத்தும். டெஷோவுடன் பயணம் செய்யும் துறவி ஜப்பானுக்கு திரும்பிச் செல்வதற்கு முன்னர் குணப்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், கடலில் இருந்தபோது ஒரு பெரிய புயல் அவர்கள் மீது வந்தது. கப்பலில் இருந்த ஒரு தெய்வீகக்காரர், கடல் கடவுள் கெட்டியை விரும்புவதாகக் கூறினார். முதலில் டேஷோ எதிர்த்தார், ஆனால் இறுதியில் அதைக் கொடுத்தார், புயல் உடனடியாகக் குறைந்தது.
வழியிலும். அசுகா காலத்து துறவி. லா ஹோப் முனே நிறுவனர். சுசூன் கப்பல் கடற்படை (புஜி நோ முராக்கி). கவாச்சியின் ஒரு நபர் (கவாச்சி). 653 ஆம் ஆண்டில் நான் டாங் வம்சத்தைப் பின்பற்றி டாங் வம்சத்தில் நுழைந்து ஜெனரல் சூவில் கோட்பாட்டின் கோட்பாட்டைப் படித்தேன். ஜப்பானுக்குத் திரும்பிய பிறகு, அசுகாஜியின் (ஹொக்கைடோ) தென்கிழக்கு மூலையில் ஒரு ஜென் கோவிலைக் கட்டி, சட்டமியற்றுபவர்களைப் பரப்பினார், அந்த வாயிலிலிருந்து வரிசை பேஸ்பால் வெளியே வந்தது. பின்னர் அவர் நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்ய முயன்றார், இது ஒரு சமூகப் பணி. ஜப்பானில் உடலை தகனம் செய்வது ஜப்பானில் தகனம் செய்வதற்கான ஆரம்பம் என்று அவரிடம் சொல்லுங்கள்.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் குய்சுன்