குளியலறை

english Bath

சுருக்கம்

  • அவான் நதியில் தென்மேற்கு இங்கிலாந்தில் உள்ள ஒரு நகரம்; அதன் வெப்ப நீரூற்றுகள் மற்றும் ரோமானிய எச்சங்களுக்கு பிரபலமானது
நானும் ஒரு கெண்டி குளியல் எழுதுகிறேன். கியோட்டோ யேசின் ஒரு சிறப்பு, ஒரு வகையான நீராவி குளியல். சுமார் 2 மீ உயரமுள்ள கரடுமுரடான சுவருடன் ஒரு மூங்கில் (மூங்கில் பன்) வகையை உருவாக்கி, மக்கள் உள்ளே செல்ல ஒரு தோண்டியை உருவாக்கவும். இந்த இடத்தில் பைன் ஊசிகள் மற்றும் அயோகி போன்ற கிளைகளை எடுத்து, சாம்பலை வெளியேற்றி, ஈரப்படுத்தப்பட்ட உப்பு பேல்களைப் பரப்பவும், வெளியே வரும் நீராவி புகையை வெளியேற்றும்போது, அதன் மீது படுத்து நீராவி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
Items தொடர்புடைய பொருட்கள் குளியல்