வருகை

english Visit

சுருக்கம்

 • ஒரு குறிக்கோளின் சாதனை
 • ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வரும் செயல்
  • அவள் வருகையை அவர்கள் காத்திருந்தார்கள்
 • ஆஜராகும் செயல் (ஒரு கூட்டத்தில் அல்லது நிகழ்வில் போன்றவை)
 • தற்போதுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை
  • வருகை 50 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது
 • வருபவர் (அல்லது வந்துவிட்டார்)
 • ஒரு நபர் இருக்கும் அதிர்வெண்
  • ஒரு மாணவரின் வருகை அவரது தரத்தில் ஒரு முக்கிய காரணியாகும்

<Kezan>, <Gezan> மற்றும் <Kenzan> என்றும் படிக்கவும். தற்போதைய நபர் உயர்ந்தவர்களைச் சந்தித்து சந்திக்கும் போது, ஹியான் காலத்திலிருந்து பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு சொல். மாறாக, உயர்ந்த நபர் தோன்றி தற்போதைய நபரை சந்திக்கிறார், அதாவது ஒரு தோற்றம் மற்றும் பார்வையாளர். அதிகாரிகள் விருந்துகள் மற்றும் விருந்துகளில் கலந்து கொள்கிறார்கள் என்பதும் இதன் பொருள். "வருகைக்குள் நுழைவது" என்பது ஒரு உன்னத நபரைச் சந்திப்பது அல்லது ஒரு உன்னத நபருக்குக் காண்பித்தல். சாமுராய் முதலில் ஒரு எஜமான-அடிமை உறவை நிறுவும்போது, பட்டியல் அர்ப்பணிப்பது (மியோபு) ஒரு வழக்கம், ஆனால் விழா சாமுராய் மத்தியில் ரத்து செய்யப்பட்டது, மினாமோட்டோ நோ யோரிடோமோ விஷயத்தில் கூட, இது பொதுவாக போர்க்களத்தின் போது ஒரு கோகெனினாக முதல் வருகை மட்டுமே. நான் அவருக்கு நன்றி தெரிவித்தேன். நிச்சயமாக, கோகெனின் வருகை முதல் முறையாக மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் அநேகமாக பொருத்தமானதாக செய்யப்பட்டது. ஷோகுனேட்டின் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளில், "கோகெனின் வருகை" மற்றும் "இது மதிப்பீட்டு நேரத்தில் சொல்லப்பட வேண்டும்" போன்ற விதிமுறைகள் "கான்டோ புதிய அமைப்பு விதிகள்" என்று உள்ளன. கூடுதலாக, "காமகுரா-டென் வருகைக்குள் நுழைவது" என்பது ஒரு மாஸ்டர்-அடிமை உறவைக் கொண்டவர்களுக்கு முறையாக சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதாகும்.
யோஷியோ கோமி

ஒருவருக்கொருவர் பெற. ஒரு கப்பலைப் பகிர்வது is, உழைப்பின் கூட்டு முயற்சி மற்றும் இலாபங்களைப் பகிர்வது ஒரு கூட்டமாக விவரிக்கப்படுகிறது. பவுலைன் பிணைப்பு (யூய்), உதவி போன்ற கூட்டு நடைமுறைகளில் மிகவும் கூட்டுச் சொத்தாகும், இது உற்பத்தி வழிமுறைகளின் ஒரு பங்கையும், உழைப்பின் கூட்டு மட்டுமே. மீன்பிடி கிராமத்தின் வலையை எடுப்பதற்கும், மட்டி மற்றும் கடற்பாசி சேகரிப்பதற்கும் இது பிரபலமானது என்றாலும், மலை மலைகள் (மலை (மலை) மலைகள்), விவசாய மலை கிராமத்தில் விவசாய குளியல் மற்றும் சாலைகள் மற்றும் பாலங்களின் வேலைகளை நடத்துகின்றன. சேர
Items தொடர்புடைய பொருட்கள் நெல் நடவு
ஒரு சாமுராய் தானாக முன்வந்து அவசரகாலத்தில் தோன்றும்போது அல்லது அவர் வாழ்நாள் கூட்டங்களுக்கு வரும்போது, அதை சமர்ப்பிக்க அதை வெளியிடுவார். விசுவாசத்திற்கும் இராணுவ விசுவாசத்திற்கும் நான் ஆதாரம் கொடுத்தேன்.