இருப்பு

english existence

சுருக்கம்

 • முதன்முறையாக எதையாவது தொடங்கும் செயல்; புதியதை அறிமுகப்படுத்துதல்
  • அவள் ஒரு வயது வந்தவளாகத் தொடங்குவதை எதிர்பார்த்தாள்
  • ஒரு புதிய அறிவியல் சமூகத்தின் அடித்தளம்
 • உருவாக்கும் மனித செயல்
 • பூமியின் வாழும் மனித மக்கள் அனைவரும்
  • உலகம் முழுவதும் ஒரு காதலனை நேசிக்கிறது
  • அவள் எப்போதுமே `மனிதகுலத்தை 'பயன்படுத்தினாள், ஏனென்றால்` மனிதகுலம்' பெண்களைக் குறைப்பதாகத் தோன்றியது
 • யாரோ ஒருவரால் கொண்டுவரப்பட்ட ஒரு கலைப்பொருள்
 • இந்த வாழ்க்கையின் கவலைகள் பரலோகத்திலிருந்தும் மற்றும் பிற்பட்ட வாழ்க்கையிலிருந்தும் வேறுபடுகின்றன
  • அவர்கள் தேவாலயத்தை உலகத்திலிருந்து சுயாதீனமாக கருதுகின்றனர்
 • விஷயங்கள் உங்களுக்கு எவ்வாறு தோன்றும் என்பதை தீர்மானிக்கும் உங்கள் அனுபவங்கள் அனைத்தும்
  • அவரது உலகம் சிதைந்தது
  • நாங்கள் வெவ்வேறு உலகங்களில் வாழ்கிறோம்
  • அவர்களுக்கு பேய்கள் மரங்களைப் போலவே யதார்த்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தன
 • கொடுக்கப்பட்ட விவாதத்தில் கூறப்பட்ட அல்லது கருதப்பட்ட அனைத்தும்
 • மாதிரிகள் வரையக்கூடிய பொருட்களின் முழு திரட்டல்
  • இது மக்கள்தொகையின் சராசரி மதிப்பீடு ஆகும்
 • ஏதோ ஆரம்பத்தில் நிகழ்ந்த நிகழ்வு
  • அதன் உருவாக்கத்திலிருந்து திட்டம் தோல்வியடைந்தது
 • பொதுவாக மக்கள்; குறிப்பாக சில பகிரப்பட்ட ஆர்வமுள்ள ஒரு தனித்துவமான குழு
  • மேற்கத்திய உலகம்
 • பொதுவாக ஒட்டுமொத்தமாக கருதப்படும் மக்கள்
  • அவர் பொதுமக்களின் பார்வையில் ஒரு ஹீரோ
 • சூரியனில் இருந்து 3 வது கிரகம்; நாம் வாழும் கிரகம்
  • பூமி சூரியனைச் சுற்றி நகர்கிறது
  • அவர் உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்தார்
 • எங்கும் இருக்கும் அனைத்தும்
  • அவை பிரபஞ்சத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியைப் படிக்கின்றன
  • இருக்கும் மிகப்பெரிய மரம்
 • பூமியின் ஒரு பகுதி தனித்தனியாக கருதப்படலாம்
  • வெளிப்புற உலகம்
  • பூச்சிகளின் உலகம்
 • பல்வேறு வண்ண பூக்கள் மற்றும் பின்னேட் இலைகளின் கதிரியக்க தலைகளைக் கொண்ட காஸ்மோஸ் இனத்தின் பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் மெக்சிகன் மூலிகைகள்; பிரபலமான வீழ்ச்சி-பூக்கும் வருடாந்திரங்கள்
 • இருக்கும் நிலை அல்லது உண்மை
  • ஒரு பார்வை படிப்படியாக உருவாகிறது
  • பல நூற்றாண்டுகளாக நிலவும் சட்டங்கள்

இது நடைமுறையின் தொடக்கத்தில் வெவ்வேறு கானாவை மனப்பாடம் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களில் ஒன்றாகும், மேலும் இது 48 எழுத்துக்களால் ஆனது. <அமே (சொர்க்கம்) சுச்சி (பூமி) ஹோஷி (நட்சத்திரங்கள்) சோரா (வானம்) யமா (மலை) அல்லது ககாவா (நதி) சுரங்கம் (உச்சம்) டானி (பள்ளத்தாக்கு) சிலந்தி (மேகம்) கிரி (மூடுபனி) முரோ (அறை) கோக் (பாசி) மக்கள் (மக்கள்) நாய்கள் (நாய்கள்) Ue (மேலே) சூசு (சூ) யுவா (சல்பர்) குரங்குகள் (குரங்குகள்) ஒபாயோ (மூல ஃபோசியோ) எனோகி (கிளை கிளைகள்) பழக்கமாகின்றன (பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்) ஒரு கோட்பாடு <ரீட் வீர் ( வேகவைத்த)>)>. <Eno> மற்றும் <E> க்கு இடையிலான ஒன்றுடன் ஒன்று A இல் A [e] க்கும் Ya இல் Y [je] க்கும் இடையில் தொலைபேசியில் வேறுபாடு இருந்தது என்ற உண்மையை பிரதிபலிக்கிறது. <榎> இல் உள்ள டி A க்கு ஒத்திருக்கிறது, மற்றும் <branch> இல் D என்பது யாவுடன் ஒத்துள்ளது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அந்த நேரத்தில், சீயுன்-மாகு இணைக்கப்பட்டபோது, 48 எழுத்துக்கள் வேறுபடுத்தப்பட்டன, இதன் விளைவாக, 48 எழுத்துக்கள் நிகழ்த்தப்பட்டன. “கென்செட்சுஷுவில்” “அமேட்சுச்சி” இன் 48 தலைகள் உள்ளன, அவை ஒவ்வொன்றும் பாடலின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் 48 எழுத்துக்களைக் கொண்டுள்ளன. சென்ஜென்ஜி சென்ஜெனோரியின் “குச்சிசாமி” (970 இல் நிறுவப்பட்டது) என்ற ஒழுக்கத்தில், “சிஹோஷிசோ” என்பது கிராமத்து பெண்ணின் கட்டுக்கதை) ”, வரிசையில், ஏ மற்றும் ஒய் வரி ஏற்கனவே அரசியலமைப்பின் சகாப்தத்தில் ஒன்றுபட்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
ஈரோஹா பாடல்
ஜுன் ஓனோ