யாத்திரை

english Pilgrimage

சுருக்கம்

  • ஒரு புனித இடத்திற்கு ஒரு பயணம்

கண்ணோட்டம்

ஒரு அஜி , அஞ்சி அல்லது அஸு ( 按司 ) ரியுக்யு தீவுகளின் வரலாற்றில் ஒரு குட்டி இராச்சியத்தின் ஆட்சியாளராக இருந்தார். இந்த வார்த்தை பின்னர் ரியுக்யு இராச்சியத்தில் பிரபுக்களின் தலைப்பு மற்றும் தரமாக மாறியது. இது ஜப்பானிய அருஜி ("மாஸ்டர்") உடன் தொடர்புடையதாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் தீவுகள் முழுவதும் உச்சரிப்பு மாறுபடுகிறது. இது பிரபுக்களிடையே ஒரு இளவரசனுக்குக் கீழே அடுத்த இடத்தைப் பிடித்தது. இளவரசர்களின் மகன்களும், அஜியின் மூத்த மகன்களும் அஜி ஆனார்கள் . ஒரு அஜி ஜப்பானின் மியாக்கிற்கு சமமான ஒரு உன்னத குடும்பத்தை நிறுவினார்.
உள்ளூர் தலைவர்கள் குசுகு (ரியுகுவான் அரண்மனைகள்) கட்டத் தொடங்கியதால் பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் அஜி எழுந்தது. ஷோ ஹாஷி ஒரு அஜி ஆவார், பின்னர் அவர் ஒகினாவா தீவை மன்னராக இணைத்தார் . தலைப்பு அஜி பல்வேறு விதமாக ராஜாவின் மகன்கள் மற்றும் பிராந்திய தலைவர்களை நியமித்தார். இரண்டாவது ஷூ வம்சத்தின் போது, அஜி ஷூரி கோட்டைக்கு அருகே குடியேறியபோது, கோட்டை நகரத்தில் ஒரு பிரபுத்துவத்தைக் குறிக்க இந்த வார்த்தை வந்தது.
ஒரு ஆண் அஜியை உரையாற்றுவதற்கான ஒரு முறை அவர் ஆட்சி செய்த இடத்திலிருந்து தொடங்கி அஜி என்ற வார்த்தையுடன் முடிந்தது, எடுத்துக்காட்டாக, "நாகோ அஜி ". பெண்களுக்கு, கணஷி அல்லது கனாஷி (加 那 那) என்ற பின்னொட்டு பின்வருமாறு: "நாகோ அஜி-கணாஷி ".
ரியுக்யஸின் அதிகாரப்பூர்வ பெயர்களில் ஒன்று. இது "அஜி" <apricot> என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பழைய நாட்களில் அவர் பல்வேறு இடங்களில் பிரதேசத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்திய ஆட்சியாளர்கள் மற்றும் தலைவர்களில் உறுப்பினராக இருந்தார், ஆனால் ரியுக்யஸ் இராச்சியம் நிறுவப்பட்டதன் மூலம், அவர்கள் வாழும்படி செய்யப்பட்டனர் ஷூரியில் (ஷூரி) மற்றும் உயர்ந்த பதவியில் எடுக்கப்பட்டது. இது முதன்மையாக அரச குடும்பத்திலிருந்து நியமிக்கப்பட்டது, மேலும் உள்ளூர் நிர்வாகப் பிரிவான கருணை (கருணை) வைத்திருப்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. நவீன யுகத்தின் ஆரம்பத்தில் இது புனித யாத்திரை கோட்டை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டது.
Lated தொடர்புடைய பொருட்கள் நவோமோடோ மசாஷி
88 ஷிகோகு தளங்கள் , அல்லது யாத்ரீகர்களின் செங்காகு கிளைக்கு யாத்திரை. புல் மீது (வாராஜி), ஒரு பையுடனும், நடைபயணத்துடனும், ஒரு சுகசகாவைப் போட்டு, கழுத்தில் இருந்து ஒரு சான் அல்லது ஒரு பையை வைத்து, மணிகள் மற்றும் மணிகள் வைக்கவும்) மற்றும் ஒரு தங்கக் குச்சியை வைத்திருங்கள். இது ஹியான் காலத்தின் பிற்பகுதியில் தொடங்கியது மற்றும் இடைக்காலத்தின் பிற்பகுதியில் இருந்து பிரபலமானது. யாத்திரை