இவாமுரதா நிலையம்

english Iwamurada Station
Iwamurada Station

岩村田駅
JRE-Koumi-Line-Iwamurada-Station-01.jpg
Iwamurada Station, September 2011
Location 1128 Iwamurada, Saku-shi, Nagano-ken 385-0022
Japan
Coordinates 36°11′38″N 138°29′19″E / 36.1939°N 138.4885°E / 36.1939; 138.4885Coordinates: 36°11′38″N 138°29′19″E / 36.1939°N 138.4885°E / 36.1939; 138.4885
Elevation 705.9 meters
Operated by JR logo (east).svg JR East
Line(s) Koumi Line
Distance 70.6 km from Kobuchizawa
Platforms 2 side platforms
Other information
Status Staffed (Midori no Madoguchi )
Website Official website
History
Opened 8 August 1915
Traffic
Passengers (FY2015) 1257
Location
Iwamurada Station is located in Nagano Prefecture
Iwamurada Station
Iwamurada Station
Location within Nagano Prefecture
Show map of Nagano Prefecture
Iwamurada Station is located in Japan
Iwamurada Station
Iwamurada Station
Iwamurada Station (Japan)
Show map of Japan

கண்ணோட்டம்

இவாமுராடா நிலையம் ( 岩村田駅 , இவாமுராடா-எக்கி ) என்பது ஜப்பானின் நாகானோவின் சாகு நகரில் உள்ள ஒரு ரயில் நிலையமாகும், இது கிழக்கு ஜப்பான் ரயில்வே நிறுவனத்தால் (ஜே.ஆர். கிழக்கு) இயக்கப்படுகிறது.

ஷினானோ நாடு (நாகானோ மாகாணம்) சாகு-துப்பாக்கி டைமியோஜின்யா நகரம், நகாசெண்டோ தபால் நகரம். இந்த இடத்தின் பெயர் முதலில் 1447 இல் தோன்றியது (புனன் 4). பண்டைய ஓய்-கோவின் மத்திய கிராமம், இடைக்கால ஹச்சிஜோ-இன் ஓய்சோ. இடைக்காலத்தின் பிற்பகுதியில், ஓயியின் குலம், பாதுகாவலர் ஓகசவரா ஆட்சி செய்தார், அதன் உச்சக்கட்டத்தில், 6,000 தனியார் வீடுகளும், ரோகுசாய் நகரமும் தேசிய அரசாங்கத்தை விட முன்னேறியதாகக் கூறப்படுகிறது. டக்கேடா கைக்குச் சென்று, 1582 (டென்ஷோ 10) க்குப் பிறகு, திரு. யோடா கொமோரோ, திரு. செங்கோகு, திரு. மாட்சுதைரா, 1682 (தென்வா 2) ஷோகுனேட், 1703 (ஜென்ரோகு 16) திரு. நைட்டோ 16,000 கல் ஜின்யா நகரமாக ஆனார். மறுபுறம், 1602 இல் (கீச்சோ 7), நகாயமடோஜுகு நிலையம் நிறுவப்பட்டது, ஒரு நிரந்தர மொத்த விற்பனையாளர் நிறுவப்பட்டது. நகாசெண்டோவில் உறைவிடம் மட்டுமல்லாமல், சாகாமோ மாகாண சாலை மற்றும் ஜோசு ஷிமோனிடா சாலை ஆகியவற்றிற்கான ஒரு கிளை புள்ளியாக நகாமா மற்றும் டெட்சுமா வழியாக ஏற்றுதல் வழியாகவும் அது செழித்தது. 1748 (கண்ணோபு 1) கிராம உயரம் 2627 இஷியோமி, ஓமோதேமாச்சி, கோஷு, அராமாச்சி, யானகிமாச்சி, ஷிமோஷிதா, இமாஜுகு, நகாமாச்சி, இசெமாச்சி, யோகோமாச்சி, 43 நகரங்கள், 7 வீடுகள், மக்கள் தொகை 370 2,135 பேர், 116 மற்றும் டென்மாவில் ஒரு அரைவாசி குடியிருப்புகள். 1842 ஆம் ஆண்டில் (டெம்போ 13), 8 ஹடகோயாக்கள், 8 டீஹவுஸ்கள், 16 கனரக பொருட்கள் மற்றும் வனவிலங்கு வணிகர்கள், 4 தானிய கடைகள் மற்றும் 39 வணிகங்கள் இருந்தன. மோட்டோயாமா பள்ளி ஆண்டின் ஷிங்கன் டகேடா மற்றும் ஹோக்கே-டூ ஹால் ஆகியோரால் ரியூன்-ஜி கோயில் உள்ளது, மேலும் இது ஜியோன் விழா மற்றும் வகாமியா ஹச்சிமான் விழாவில் கூட்டமாக இருந்தது. மீஜி காலத்திலிருந்து கிட்டாசாகு கவுண்டி நிர்வாகத்தின் மையம், 1954 ஆசாமா, 61 Saku அது ஆகிறது.
சதாவ் ஃபுருகாவா