லண்டன்

english London

சுருக்கம்

  • இங்கிலாந்தின் தலைநகரம் மற்றும் மிகப்பெரிய நகரம்; தென்கிழக்கு இங்கிலாந்தில் தேம்ஸில் அமைந்துள்ளது; நிதி மற்றும் தொழில்துறை மற்றும் கலாச்சார மையம்
  • க்ளோண்டிக் கோல்ட் ரஷ் (1876-1916) அனுபவங்களின் அடிப்படையில் அமெரிக்காவின் நாவல்களை எழுதியவர்
அமெரிக்காவில் ஒரு எழுத்தாளர். ஜோதிடரின் ஆண் குழந்தையாகப் பிறந்த அவள் சிறுவயதிலிருந்தே அலைந்து திரிந்த வாழ்க்கை வாழ்கிறாள். சோசலிசம் மற்றும் நீட்சேவுடன் எதிரொலிக்கும் போது, கன்னி குறும்படம் "சில்ட்ரன் ஆஃப் தி ஓநாய்" (1900), உலகம் முழுவதும் நடக்கும்போது, " கால் ஆஃப் வனப்பகுதி " "வைட் பாங்" (1906), "சீ ஓநாய்" (1904), "ஹீல் இரும்பு "(1907), விமர்சன சேகரிப்பு" வகுப்பு போராட்டம் "(1905), சேரிகளில் லூபோ" மக்கள் நாராகு "(1903), அரை சுயசரிதை" மார்ட்டின் ஈடன் "(1909) அறிவிக்கப்பட்டது. ஒரு நவநாகரீக எழுத்தாளராக அவரது இலட்சியத்திற்கும் வாழ்க்கைக்கும் இடையிலான முரண்பாடு காரணமாக துன்பத்தால் தற்கொலை.