புகழ்

english Popularity

சுருக்கம்

  • பரவலாகப் போற்றப்படும் அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அல்லது தேடப்படும் தரம்
    • அவரது கவர்ச்சி விரைவில் அவருக்கு பாசத்தையும் புகழையும் வென்றது
    • அமெரிக்க திரைப்படங்களின் உலகளாவிய புகழ்
ஷிகா கென் (ஓமி) ஓட்சு நகரத்தின் நாட்டின் பெயர். நான் சேட்டா · ஃபுடா · ஜீனியையும் எழுதுகிறேன். இது பிவா ஏரியின் தெற்கு முனையில் சேட்டா நதி வெளியேறும் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள பகுதியைக் குறிக்கிறது. பண்டைய காலங்களில் போக்குவரத்து முக்கிய மையமாக, பழங்காலமானது ஓமி கொக்குஃபு, சூட்டா நிலையம். நதி கொந்தளிப்பின் போது செட்டா பாலம் ஒரு போர்க்களமாகத் தோன்றியது, அதன் பிறகு அது ஜென்பீ தகராறு மற்றும் தேரு கியூனின் கொந்தளிப்பு காரணமாக போரின் ஒரு கட்டமாக மாறியது. பின்னர் சேட்டா டாங் பிரிட்ஜ் (தோஹோஷிகாஷி) என்ற பெயருக்கு அறியப்பட்டது. பண்டைய காலங்களில் புசுசோ, திரு. மோரியா (மிகுரியா) அமைக்கப்பட்டது, மற்றும் மிக்குரியிலிருந்து, மீன்கள் மற்றும் அரிசி ஒயின்கள் நீதிமன்றத்திற்கு பங்களிக்கப்பட்டன. செட்டா பாலத்திற்கு அருகிலுள்ள இடைக்காலத்தில் ஹாஷிமோடோ என்றும், பங்களிப்பாளராக பணியாற்றிய ஒரு தியாகத்தை ஹாஷிமோடோ கோடான் (குனோன்) என்றும் அழைத்தனர். டோக்கைடோ மெயின் லைன், தேசிய நெடுஞ்சாலை எண் 1 மற்றும் மீஷின் எக்ஸ்பிரஸ்வே பாலங்கள் தேவைப்படும் தற்போதைய போக்குவரத்தின் முக்கிய புள்ளியாகும், மேலும் ஓமி இச்சினோமியா கட்டிடத் துறை (டேக்பே) ஆலயம் செட்டா ஆற்றின் கிழக்குக் கரையில் அமைந்துள்ளது. W அவாசு ஹாஷிமோடோ மிகோஷி