நடிகை

english Actress

எடோ காலத்திலிருந்து சாமுராய் ஒரு பகுதி, மற்றும் சாமுராய் ஆக்கிரமிப்பு. ஒரு சாமுராய் என ஒரு சாமுராய் ஒரு சாமுராய் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது, மேலும் காலில் ஒரு சாமுராய் குறிக்கிறது, அவர் சவாரி செய்ய அனுமதிக்கப்படவில்லை. சவாரி செய்ய அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு சாமுராய் உடன் அவர் ஒரு வழிகாட்டியாக நடத்தப்பட்டார், மேலும் இலகுவான அல்லது நடுத்தர வயது இலகுவானவரிடமிருந்து வேறுபடுகிறார். இருப்பினும், இது ஒரு முழக்கமாக இருந்தாலும், அப்போஸ்தலருக்கும் மருமகனுக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய தேக்கம் ஏற்பட்டது. வாளின் நிலையில் இருப்பவர்கள் பார்வையை விட உயர்ந்ததாக மதிப்பிடப்படுகிறார்கள், மேலும் ஆண்டவர் வழிபாட்டை அனுமதித்தார். எனக்கு அனுமதி இல்லை. கூடுதலாக, ஒரு ஒளி நிலையிலிருந்து ஒரு பயிற்சி பெறும் பதவி உயர்வு ஒப்பீட்டளவில் எளிதானது, ஆனால் ஒரு பயிற்சியாளரிடமிருந்து ஒரு மெலிதான நிலைக்கு பதவி உயர்வு மிகவும் அரிதானது. இது யோனெட்டோரி என மதிப்பிடப்பட்டது. ஷோகுனேட்டில், கொடி புத்தகம் கண்களை விட அதிகமாக இருந்தது, மற்றும் சாமுராய் மற்றும் மூதாதையர்கள் கண்களை விட குறைவாக இருந்தனர் மற்றும் கேடட்டுகளுக்கு சமமானவர்கள். மூலம், மாணவர்கள் சிறியவர்களாக இருந்ததால், அவர்கள் எடோ காலத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து பொருளாதார ரீதியாக பற்றாக்குறையாக இருந்தனர், மேலும் மூங்கில் கைவினைப்பொருட்கள், குடைகள், தாவரங்கள் மற்றும் தங்கமீன்கள் போன்ற பல்வேறு உள் வேலைகள் காரணமாக தங்கள் வாழ்க்கையைத் தக்க வைத்துக் கொண்டனர். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே, அவர்கள் வறுமையை சந்திக்க முடியவில்லை, மேலும் அவர்களின் அந்தஸ்தும் பங்குகளாக (கியோஜின் பங்குகள்) வாங்கப்பட்டு விற்கப்பட்டது. சாமுராய் ஆக்கிரமிப்பு முறையாக சாமுராய் முதலில் இருந்தது ரன்னர் மேலும் கூறினார். ஜெனரல்கள், டைமியோ மற்றும் பெரிய சாமுராய் ஆகியோரின் வீட்டில், அது காலில் ஒரு இலகுவான மனிதனின் நிலை, முக்கியமாக ஆண்டவரின் பாதுகாவலர். ஷோகுனேட் ஒரு மதிப்பீட்டுக் குழுவைக் கொண்டுள்ளது, இதில் 15 ஹொன்மரு மற்றும் 5 நிஷிமாரு மாறிலிகளாக உள்ளனர். ஒவ்வொரு குழுவிலும் 1 தலை (இளம் ஆதிக்கம், 1000 கற்கள், துணி மற்றும் அசேலியா), மற்றும் 2 தலைகள் (தலை கட்டுப்பாடு, 150 சுபோ, ஒமாமியை விடக் குறைவானது, மேல் மற்றும் கீழ் பாத்திரங்கள், குமா 28 மாணவர்கள் இருந்தனர் (70 முதல் 5 உறுப்பினர்கள் பராமரிக்கப்படுகிறார்கள், குறைவாக ஓமாமி, சடோஷி ஹ ori ரி, இருக்கை ஆகியவற்றை விட). போரின் போது, ஷோபனின் கொடி புத்தகத்தின் பொறுப்பில், டெய்பன், ஷோயின் எண், ஷோயா-குமி மற்றும் சிறிய பத்தாவது குழுவுடன் இருந்தார், மேலும் ஜெனரலாக பணியாற்றினார் போர், வழக்கமாக நுழைவாயிலிலும், வாயிலும். பொதுவாக, பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு ஜெனரலின் ஆளுமை இருந்தது, அதாவது காவலர். மாணவர்களுக்கு மற்ற பதவிகளை விட பதவி உயர்வு பெற அதிக வாய்ப்புகள் இருந்தன, மேலும் பங்குகள் விற்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது அதிக விலை இருந்தபோதிலும் அதிக விலை.
அகியோ கிடாஹாரா