பாடல்

english Song

சுருக்கம்

 • பாடும் செயல்
  • ஒரு கூச்சலுடனும் ஒரு பாடலுடனும் அவர்கள் வாயில்கள் வரை அணிவகுத்தனர்
 • ஒரு பறவை உருவாக்கிய பண்பு ஒலி
  • ஒரு பறவை சிறு வயதிலேயே அதைக் கேட்காவிட்டால் அதன் பாடலைக் கற்றுக்கொள்ளாது
 • சொற்களைக் கொண்ட ஒரு குறுகிய இசை அமைப்பு
  • ஒரு வெற்றிகரமான இசைக்கருவிக்கு குறைந்தது மூன்று நல்ல பாடல்கள் இருக்க வேண்டும்
 • ஒரு தனித்துவமான அல்லது சிறப்பியல்பு ஒலி
  • தோட்டாக்களின் பாடல் காற்றில் இருந்தது
  • காற்றின் பாடல்
  • ரயில் முன்னேறும்போது சக்கரங்கள் தங்கள் பாடலைப் பாடின
 • மிகச் சிறிய தொகை
  • அவர் அதை ஒரு பாடலுக்காக வாங்கினார்

ஒரு வகை நாற்காலி. பாடல், பாடல் மேலும் எழுதுங்கள். அம்சம் என்னவென்றால், பேக்ரெஸ்டின் தொப்பி மரம் வளைந்திருக்கும், அல்லது பேக்ரெஸ்ட் மற்றும் ஆர்ம்ரெஸ்ட் ஆகியவை ஒற்றை வளைந்த தடியால் இணைக்கப்படுகின்றன. "காகு" என்ற சொல் "காகுகி" என்பதன் சுருக்கமாகும், அதாவது ஒரு மரத்தை தொங்கவிடுவது என்று பொருள், எனவே இது ஒரு மரத்தை தொங்கவிட்டு வளைவை உருவாக்குவதன் மூலம் செய்யப்பட்ட நாற்காலி. மடிக்கக்கூடிய கால்கள், வட்ட இருக்கைகள் கொண்ட வட்ட நாற்காலிகள் மற்றும் செவ்வக நாற்காலிகள் உள்ளன. பரிமாற்றம் ஹட் தளம் A டாடாமி பாய் (டாடாமி அகுரா) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது காமகுரா காலத்தில் சீனாவிலிருந்து (பாடல்) வந்தது, ஆனால் சீனாவில் இது ஒரு பாடலை விட நாற்காலி அல்லது நாற்காலி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜப்பானில், இது முதலில் ஜென்ரினிலும், பின்னர் பிற பிரிவுகளிலும் உலகிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது. முரோமாச்சி காலம் முதல் நவீன காலத்தின் ஆரம்பம் வரை, பாடல்கள் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தன, மேலும் தேயிலை விழாக்கள், செர்ரி மலரைப் பார்ப்பது, யுயாமா மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகளின் நிலை ஆகியவற்றில் அவை அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டன. இந்த காரணத்திற்காக, அரக்கு வேலை மற்றும் ரேடன் ஆகியவை நெகிழ்வாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. கியோட்டோவில் உள்ள ஜுய்கோஜி கோயிலில் தற்போதுள்ள நான்பன் மக்கள் குழு மற்றும் கோடாய்ஜி கோயிலில் உள்ள கிரிஸான்தமம் அரக்கு பணிகள் அவற்றில் ஒன்று. எடோ காலத்திற்குப் பிறகு, இது முக்கியமாக துறவிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
நாற்காலி
கசுகோ கொய்சுமி

பாடல்கள் (ஒக்கோகு)