அண்டர்ரைட்டர்

english Underwriter

<Sakunin> என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தலைமையகம், கிராமத் தலைவர், தபாட்டாவின் நேரடி பயிரிடுபவர் மற்றும் நிலத்தின் மூத்த உரிமையாளர் நூலாசிரியர் வருடாந்த அஞ்சலி செலுத்தும் நிலையில் இருந்த ஒரு விவசாயி, முறையே (வேலை உரிமையாளருக்கு) காஜிகோ (கிராமத் தலை லாபம்), மற்றும் பணி நல்லொழுக்கம் (தொழிலாளர் லாபம்). தபாட்டாவுடன் அவர் வைத்திருக்கும் உறவு ஒரு துணைத் தொழிலாக விவரிக்கப்படுகிறது, இது வழக்கமாக உடனடி மூத்த தொழிலாக இருக்கும் தொழிலின் உரிமையாளரால் நியமிக்கப்படுகிறது. மறுபுறம், நான் ஜிகோவின் கட்டணத்தையும் ஒரு வரைவு வேலை கோரிக்கையையும் (யுகேபூமி) சமர்ப்பித்தேன், அவ்வாறு செய்ய நான் புறக்கணித்தால், எந்த நேரத்திலும் என்னால் என் வேலையை ஏற்க முடியாது என்று உறுதியளித்தேன். 1492 ஆம் ஆண்டில் (மீய் 1), ஷின்கோயின் பிரதேசத்தின் அடித்தளத்தின் கீழ் ஒரு வேலையை மேற்கொண்டபோது, யசபுரோவின் பணி கோரிக்கை செய்யப்பட்டது. நீங்கள் சொல்வதை என்னிடம் சொல்லக்கூடிய அறிகுறியாகும். எனவே, இது பிரதான சன்னதிக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதோடு, இது பொது விவகாரங்களுக்கான இடம் போன்றது என்பதற்கான அறிகுறியாகும். மாஸ்டர் மற்றும் தொழிலின் வருடாந்திர அஞ்சலி கனேமனின் பத்து சதுரங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது, இது குட்டோ (எஜமானருக்கு ரோகுடோ, எஜமானருக்கு சாண்டோ) என்று உரையாற்றப்படுகிறது, மேலும் உலர்ந்த நீருக்கு எந்த சேதமும் இல்லாமல் செலுத்தப்பட வேண்டும். ஆம் (கடோரி ஆவணம்). இந்த வழியில், தலை குடும்பம் / ரியோக் ஆக்கிரமிப்பு முதல் துணை தொழில் வரை பல்வேறு தொழில்கள் (பங்குகளை) ஒரே பகுதியில் பல அடுக்குகளில் உள்ளன, குறிப்பாக இடைக்காலத்தில், விவசாய உற்பத்தித்திறன் மிகவும் வளர்ச்சியடைந்தது, மற்றும் உபரி ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததன் விளைவாக, முரோமாச்சி மற்றும் வார்ரிங் மாநிலங்களின் காலங்களில், முக்கியமாக கினாய் பகுதியில், தொழில் வேறுபாடு எனப்படுவது கணிசமாக முன்னேறியுள்ளதைக் காணலாம்.

இருப்பினும், வரைவு அல்லது வரைவு என்பது அந்த நேரத்தில் படைப்பாளி அல்லது கைவினைப்பொருளின் கீழ் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை என்பதற்கான ஒரு அம்சம் உள்ளது, மேலும் வேலை உரிமையாளர் (உருவாக்கியவர்) வேலையின் வரிசையின் அடிப்படையில் குறைவாக இருக்கிறார். ஆசிரியர்கள் என்று அடிக்கடி எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. இந்த விஷயத்தில், நில உரிமையாளரின் இருப்பின் கீழ் சாகுபடியை மேற்கொள்பவர்கள் பொதுவாக வளர்ச்சியடைதல் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார்கள், மேலும் இந்த அர்த்தத்தில் வளர்ச்சியடைதல் மிகவும் பரவலாக இருந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அக்டோபர் 20, 1587 (டென்ஷோ 15), வகாமா மாகாணத்தின் மிகாடா-துப்பாக்கி, செகுமியுராவுக்கு உரையாற்றிய நாகமாசா அசானோவின் விதி புத்தகம், <ஒரு வரைவு வயது வந்த விவசாயியாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது, மற்றும் வேலை பயனற்றது. இப்போது வரை, விவசாயியின் விவசாயியின் பணிகளை நேரடியாக வழங்க முடியும்> (வட்டனபே ஆவணம்), நவீன காலத்தின் ஆரம்பத்தில் நில ஆய்வு செய்யும் பணியில், இடைநிலை இலாபங்களை சேகரிக்கும் உரிமையின் நிலை மறுக்கப்பட்டது, மற்றும் விவசாயியின் உத்தியோகபூர்வ அங்கீகாரம் பயிரிடுவதற்கான உரிமை மற்றும் அதன் இடைக்கால விவசாயிகள் வருடாந்திர அஞ்சலி சுமை உறவின் பிரபுக்களின் ஒருங்கிணைப்பு முன்னேறும்போது காணாமல் போனது. ஆரம்பகால நவீன காலம் ஒரு சிறிய படைப்புக்கான மற்றொரு பெயர்.
சிகாய் சுமா