புஜிவாரா பொருத்தமற்றது

english Fujiwara Inappropriate

கண்ணோட்டம்

ஃபுஜிவேரா எந்த Fuhito (藤原不比等: 659 - செப்டம்பர் 13, 720) அசூகா மற்றும் நரா காலங்களில் ஜப்பான் இம்பீரியல் நீதிமன்றம் ஒரு சக்திவாய்ந்த உறுப்பினராக இருந்தார். புஜிவாரா நோ கமதரியின் இரண்டாவது மகன் (அல்லது, ஒரு கோட்பாட்டின் படி, டென்ஜி பேரரசரின்), அவருக்கு இரண்டு பெண்களால் மகன்கள் இருந்தனர், மேலும் அந்த மகன்கள் புஜிவாரா குலத்தின் நான்கு முக்கிய பரம்பரைகளின் நிறுவனர்கள்: தெற்கு, வடக்கு, சடங்கு மற்றும் மூலதன பரம்பரை. மேலும், அவருக்கு இரண்டு பெண்களால் நான்கு மகள்கள் இருந்தனர். மூன்று காமோஹைம், ஒன்று டச்சிபனா நோ மிச்சியோ. காமோஹைமின் ஒரு மகள் பேரரசர் மோன்முவின் மனைவி மியாகோ ஆனார், அவர் ஷாமுவை பேரரசர் பெற்றெடுத்தார். மிச்சியோவின் மகள் அவரது பேரன் ஷாமுவின் பேரரசி, பேரரசி காமிக்.
மோன்மு சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சியின் போது, புஜிடோவின் சந்ததியினரால் மட்டுமே புஜிவாரா குடும்பப்பெயரைத் தாங்க முடியும் என்றும் நிர்வாகங்களின் மையமான தாஜோகன் அலுவலகத்தில் நியமிக்கப்படலாம் என்றும் அரசாங்கம் உத்தரவிட்டது.
நாராவின் ஆரம்பத்தில் ஒரு மூத்த அதிகாரி. காமடோகு (சூரியன்) இன் குழந்தை. என் தந்தை இறந்த பிறகு, நான் வீட்டை வெற்றிபெற்று இரண்டாவது மற்றும் இரண்டாவது இடத்தை அடைவேன். சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் அமைப்பை நிறுவ நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம், ஹைஜோ-கியோவின் மாறுதல் நகரத்தை ஊக்குவித்தோம், தைஹெய் ரிட்சுகோவின் சட்டத்தில் இணைந்தோம் . என் மகள் மியாகோ (மியாகோ) பேரரசர் புன்முவின் (பேரரசர் பேரரசர்) மனைவியானார், அவரது மனைவி தச்சிபனா சான்சேயின் சுறுசுறுப்பான வேலையின் காரணமாக ஏகாதிபத்திய குடும்பத்துடனான தனது உறவை ஆழப்படுத்தினார், மேலும் அவரது மகள் குமிகோ பேரரசர் ஷோமு ஆனார். தாகேச்சி முரோ (முஜிமரோ), போசோ (புசாசாகி), உசுனி (உமாகோ), மரோ ஆகிய நான்கு சிறுவர்களும் தலா புஜிஹாரா ஷிகாவின் தந்தையானார்கள்.
Also மேலும் காண்க தாய்வழி உறவினர் | அவரது மாட்சிமை பேரரசி மிட்சுவாக்கி | டச்சிபனனோமிச்சியோ | பேரரசர் மோன்மு | உங்கள் குறியீடு