குடியுரிமை

english resident

சுருக்கம்

  • ஒரு மருத்துவமனையில் வசிக்கும் ஒரு மருத்துவர் (குறிப்பாக ஒரு பயிற்சியாளர்) மருத்துவமனையின் மருத்துவ ஊழியர்களின் மேற்பார்வையில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட நோயாளிகளைப் பராமரிக்கிறார்
    • குடியிருப்பாளர் மருத்துவமனையில் சிறப்பு மருத்துவ பயிற்சி பெற்றார்
  • ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நீண்ட காலம் வசிக்கும் அல்லது அங்கு பிறந்த ஒருவர்
பருவகால அசைவுகளைச் செய்யாமல் கிட்டத்தட்ட ஆண்டு முழுவதும் ஒரே பகுதியில் வாழும் பறவைகள். ஜப்பானில், சிட்டுக்குருவிகள், காகங்கள், ஃபெசண்ட்ஸ், யமடோரி ஆகியவை பிரதிநிதிகள். இன்னும் பறவைகள் காலநிலைக்கு சிறிய போக்கைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் ஆண்டு முழுவதும் வெப்பமண்டல நிறைந்த உணவுகளில் நிறைந்துள்ளன.
Lated தொடர்புடைய பொருட்கள் Ao-sushi | பறவைகள் கழுகு | கண் பறவைகள் | நீல ஆக்டோபஸ் ஹாக்ஸ்பில் | ஓஷிடோரி | கராசுபடோ | காவராஹிவா | ஃபெசண்ட் (ஃபெசண்ட் / ஃபெசண்ட்) | மரங்கொத்தி | கிபா குழம்பு | கரடி கேலரா | கோகர | கோகேரா | கோசாகி | கொஞ்சாகுரோ | சானுகனோகை | டிட்சு (குருவி) கிரேட்டர் பெயிண்டட்-ஸ்னைப் | கிரேன்கள் (கிரேன்) | டோபி (காத்தாடி) | ஸ்பாரோஹாக் | மார்ஷ் டைட் | ஜங்கிள் காகம் | கேரியன் | நிலக்கரி தலைப்பு | முரட்டுத்தனமான மார்பக கிராக் | ஆந்தை | புள்ளியிடப்பட்ட நட்ராக்ராகர் | ஓஸ்ப்ரே | தடைசெய்யப்பட்ட பொத்தான் கெயில் | மெகுரோ | மாறுபட்ட | சாம்பல் தலை கொண்ட மரங்கொத்தி | க்ரெஸ்டட் கிங்பிஷர் | காப்பர் ஃபெசண்ட் | grouse (தண்டர்பேர்ட்) | மீது