ஒரு எழுத்தர்

english A clerk

கண்ணோட்டம்

மோனோனோப் நோ மோரியா ( 物部 守屋 , இறந்தார் 587) ஒரு Ō-muraji , பண்டைய ஜப்பானிய யமடோ மாநிலத்தின் உயர் பதவியில் இருந்தவர், அவரது தந்தை மோனோனோப் நோ ஒகோஷியிடமிருந்து இந்த பதவியைப் பெற்றார். அவரது தந்தையைப் போலவே, அவர் ப Buddhism த்த மதத்தின் தீவிர எதிர்ப்பாளராக இருந்தார், இது சமீபத்தில் ஜப்பானுக்கு பிரதான நிலப்பகுதியிலிருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
நகடோமி நோ கட்சுமியுடன் சேர்ந்து, ப Buddhism த்த மதத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை ஆதரித்த மற்றொரு உயர் பதவியில் இருந்த சோகா நோ உமகோவின் முயற்சிகளை எதிர்கொள்ள மோரியா பணியாற்றினார். பேரரசர் பிடாட்சு (572-585) ஆட்சியின் கீழ் மோனோனோபும் நகாடோமியும் சுருக்கமான வெற்றியைக் கண்டாலும், அவரது வாரிசான யெமி பேரரசர் ப Buddhist த்தரானார், எனவே மோனோனோபின் அதிர்ஷ்டம் திரும்பியது.
587 இல் பேரரசர் யமேயின் மரணத்தைத் தொடர்ந்து, மோனோனோபின் கட்சியும் சோகாவின் ஒவ்வொன்றும் அடுத்தடுத்து செல்வாக்கு செலுத்த முயன்றன. இந்த சர்ச்சை விரைவாக வெளிப்படையான போரில் வெடித்தது, இதில் ஜப்பானில் முதல் புத்த கோவில்களுக்கு தீ வைத்தது, மற்றும் பேக்ஜிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட புத்தரின் முதல் படங்களை நானிவா நகரத்தின் கால்வாய்களில் (இப்போது ஒசாகா ). ஷிகிசான் போரில் மோதல் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தது. அங்கு, சோகா வெற்றி பெற்றது, மற்றும் மோனோனோப் நோ மோரியா கொல்லப்பட்டார், நகாடோமி நோ கட்சுமி மற்றும் அவர்கள் இளவரசருடன் அரியணையில் அமர முயன்றனர்.
ஒரு பண்டைய குலம். ஒரு இறாலின் குழந்தை (ஒகோஷி). டேலியன் (ஓமுராஜி) தகாஷி சுனேட்டாரி (பேரரசர்) பேரரசராக ஆனபோது, ப Buddhism த்தம் செழித்தபோது, அது சோகா மாகோ (உமகோ) போன்ற ஷோகன் ப Buddhist த்த பிரிவுகளுடன் முரண்பட்டது. கிமியா சக்கரவர்த்தியின் மரணத்திற்குப் பிறகு, மோரியா இளவரசர் இம்பீரோவைப் போற்ற முயன்றார், ஆனால் தோல்வியுற்றார் மற்றும் மஜோவின் காரணமாக தாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார். திரு மெகுமி பின்னர் மறுத்துவிட்டார்.
Item தொடர்புடைய உருப்படி டெருஹோடோ இம்பீரியல் குழந்தை | திரு மெகுமி | பொருள் ஓஷிகா | பேரரசர் ஓமிமோட்டோ