வகை நிதி திட்டமிடல் மற்றும் மேலாண்மை

ஆச்சனின் அமைதி

ஆஸ்திரிய பரம்பரைப் போரின் முடிவு அக்டோபர் 18, 1748 அன்று ஜெர்மனியின் ஆச்சென், ஆச்சென் ஆகியோரால் முடிந்தது. மரியா · தெரேசியாவின் எஸ்டேட் பரம்பரை நிலையை இணைப்பதற்கான இழப்பீடாக ஆஸ்திரியா பிரஸ்ஸியாவிற்கும...

எஞ்சியுள்ளவை

சில வாரிசுகளுக்கு (சிவில் கோட் 1028 அல்லது அதற்கும் குறைவாக) சட்டத்தால் தக்கவைக்கப்பட வேண்டிய பாரம்பரியத்தின் சில பகுதிகள். வாரிசுகள் நேரடி சந்ததியினர் மட்டுமே இருக்கும்போது, அவர்கள் ஒழுக்கமானவர்களின்...

கூட்டு பரம்பரை

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வாரிசுகள் கூட்டாக வாரிசு பெறும் மரபுரிமை வடிவம். ஒற்றை பரம்பரைக்கு. கடந்த காலத்தில், ஒற்றை பரம்பரை பரவலாக செய்யப்பட்டது, ஆனால் பரம்பரை பொதுவாக நவீன காலங்களில் கூட்டு மரபு...

வரையறுக்கப்பட்ட ஒப்புதல்

இரண்டுமே வரையறுக்கப்பட்ட பரம்பரை. மட்டுமே சொத்து எல்லை மரபுரிமை (922 அல்லது அதற்கும் குறைவான சிவில் சட்டம்) கைப்பற்றியது மணிக்கு இறந்துபோன 'ங்கள் கடமை மற்றும் நன்கொடையைப் கடமை தக்க வைத்துக் கொ...

ராயல் கட்டணம்

ஒரு வகையான ஏகாதிபத்திய செலவு . அரச குடும்பத்தின் தரத்தை பராமரிப்பதற்காக அரச குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம், மற்றும் அரச குடும்பம் முதன்முறையாக சுதந்திரமாக வாழும்போது அல்லது அரச குடும்பம் அந்த...

போரில் காயமடைந்த போரில் இறந்த போர்வீரர் குடும்ப ஆதரவு முதலியன

சட்டம் (1952) முன்னாள் வீரர்கள் மற்றும் போர்வீரர்களின் அரசு ஊழியர்களின் காயங்கள் மற்றும் இறப்புகள் தொடர்பாக தப்பிப்பிழைத்தவர்கள் மற்றும் துயரமடைந்த குடும்பங்களுக்கு நன்மைகளை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட...

தாய்வழி

முதல் குழந்தை வெற்றிபெறும் மரபுரிமை வடிவம். அடுத்தடுத்து . நீளமான ஆண் பரம்பரை வழக்கமாக ( சிவில் கோட் பழைய விதிமுறைகள்), ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ( சகோதரி ஆணாதிக்கம் போன்றவை) முக்கியமில்லாத ஷோசிகோ பர...

ஓய்வூதிய நம்பிக்கை

இது ஒரு நம்பிக்கை வகை கார்ப்பரேட் ஓய்வூதியத்தைக் குறிக்கிறது, இது ஒரு வகை நியமிக்கப்பட்ட பண நம்பிக்கை நடவடிக்கையாகும். நிறுவனம் (அறங்காவலர்) இந்த நிதியை நம்புகிறார், மேலும் நிறுவன வடிவமைப்பு, நிதி மேல...

ஓய்வூதிய நலன்புரி நிறுவனம்

1961 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஒரு சிறப்பு நிறுவனம். நல ஓய்வூதிய காப்பீடு , கடற்படை காப்பீடு மற்றும் தேசிய ஓய்வூதிய நிதி இருப்பு நிதி, பெரிய அளவிலான ஓய்வூதிய இருப்பு தளத்தை (பசுமை பியர்), நிறுவனங்கள், ச...

பரம்பரை பரவு

நாணயத்தொகுப்பில் மனித பாரம்பரியத்தில் அவர்களின் பரம்பரைக்கு ஏற்ப பிரிக்கப்பட்ட வடிவம் . நவீன சட்டம் வாரிசுகளின் பொதுவான உரிமையைத் தவிர்க்கிறது, பரம்பரை பிளவுபடுவதற்கான கொள்கையே கொள்கை, ஜப்பானிய சிவில்...

ஜப்பான் ஓய்வூதிய சேவை

ஒரு தனியார் நிறுவனம் (ஜனவரி 1, 2010 இல் நிறுவப்பட்டது) சமூக காப்பீட்டு நிறுவனத்தை ஒழிப்பதன் மூலம் பொது ஓய்வூதிய வணிகத்தை இயக்கும் ஒரு அமைப்பாக நிறுவப்பட்டது. மேலாண்மை மற்றும் திட்டமிடல் துறை டோக்கியோவ...

வாரிசு

இடைக்காலத்தில், பாரம்பரியம் ஒரு நினைவுச்சின்னம் (ஓய்வூதிய விழா) என்று குறிப்பிடப்பட்டது, ஆனால் மீதமுள்ள காலமும் நவீன காலத்தின் ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது. மரபுரிமையாக பாரம்பரியத்தைத் தவிர, வாரிசு...

பாரம்பரிய பிரிவு

பல வாரிசுகள் இருக்கும்போது, இந்த வாரிசுகளுக்கு பாரம்பரியத்தை விநியோகிப்பது என்று பொருள். பல வாரிசுகள் இருந்தால், பரம்பரை தொடங்கப்பட்ட பின்னர் (சிவில் கோட் பிரிவு 898) பொதுவானதாக இருக்கும், மேலும் ஒவ்...

மராத்தர்களுக்குப்

விருப்பப்படி மற்றவர்களுக்கு சொத்தை இலவசமாக வழங்குதல். பரிசு கொடுப்பவரின் முன்னோடி செயல் மற்றும் பயனாளியுடனான ஒரு ஒப்பந்தமாகும், ஆனால் விருப்பத்தின் ஒருதலைப்பட்ச வெளிப்பாட்டின் மூலம் விருப்பத்தின் ம...

Legitime

இது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பரம்பரை என்பதைக் குறிக்கிறது, இது வாரிசால் பெறப்படும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது, மேலும் இது இறந்தவர் அளித்த பரிசு அல்லது விருப்பங்களால் மீறப்படாது. சரணடைதல் முறை வரலா...

பங்களிப்பு

ஒரு கூட்டு பரம்பரை உறவில், வாரிசுகளில் ஒருவர் ஒழுக்கமானவரின் சொத்தை பராமரிப்பதற்கும் அதிகரிப்பதற்கும் பங்களிப்பு செய்தாலும், அவரது / அவள் வாழ்நாளில் இழப்பீடு அல்லது இழப்பீடு பெறாவிட்டால், அவர் / அவள்...

உயிர் பிழைத்தவர் ஓய்வூதியம்

இறந்த நபருடன் உறவில் வாழ்ந்த ஒரு துயரமடைந்த குடும்பத்திற்கு ஓய்வூதிய பயன். ஜப்பானின் பொது ஓய்வூதிய முறையில், தேசிய ஓய்வூதிய முறை மூலம் வழங்கப்படும் உலகளாவிய உயிர் பிழைத்தவரின் அடிப்படை ஓய்வூதியம் மற்...

ஓய்வூதிய

இது பல்வேறு வகையான பரஸ்பர உதவி சங்கச் சட்டத்தின் அடிப்படையில் செலுத்தப்படும் ஒரு வகை ஓய்வூதிய நன்மை, மேலும் இது 20 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூட்டாளர் காலம் கொண்ட ஒரு நபருக்கு ஓய்வுபெற்ற காலத்தி...

தேசிய ஓய்வூதிய நிதி

ஓய்வூதிய முறை சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு முதியோர் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தில் சேர்ப்பதன் மூலம் வழங்கப்படுகிறது. தேசிய ஓய்வூதியம் மற்றும் நலன்புரி ஓய்வூதியம் ( நலன்புரி ஓய்வூதிய காப்பீடு ) தவிர, சம்பளம் பெற...

சமூக காப்பீட்டு நிறுவனம்

அரசு கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சுகாதார காப்பீடு, கடற்படை காப்பீடு, நல ஓய்வூதிய காப்பீடு, தேசிய ஓய்வூதிய வணிகம் (சந்தா நடைமுறை, காப்பீட்டு பிரீமியம் சேமிப்பு, காப்பீடு மற்றும் ஓய்வூதிய சலுகைகள், ஓய்வூதியம்)...

  1. 1
  2. 2
  3. 3