வகை வங்கி

ஆசாஹி வங்கி [பங்கு]

1991 ஆம் ஆண்டில், Kyowa வங்கி மற்றும் சாய்டாமா வங்கி Kyowa சாய்டாமா வங்கி உருவாக்க ஒன்றிணைந்தன. 1992 இல், ஆசாஹி வங்கி என மறுபெயரிடப்பட்டது. சில்லறை வங்கிகளை இலக்காகக் கொண்ட பெருநகரப் பகுதியில் இது ஒரு...

ஆம்ஸ்டர்டாம் விஸல்பேங்க்

சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு நெதர்லாந்தில் 1609 இல் நிறுவப்பட்ட ஒரு நகராட்சி வங்கி, இத்தாலியின் வெனிஸில் ஒரு மாதிரியுடன். இது வடக்கு ஐரோப்பாவின் முதல் பொது வங்கியாகும், உள்ளேயும் வெளியேயும் இதர நாணயங்களை...

பாங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து

பிரிட்டிஷ் மத்திய வங்கி. இது இப்போது அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனமாக இருந்தாலும், வரலாற்று ரீதியாக இது 1694 ஆம் ஆண்டில் சட்டத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படும் தனியாருக்குச் சொந்தமான தனியாருக்குச் சொந்தமான பங்...

வெளிநாட்டு வங்கிகளின் பயனர்கள்

கட்டிடத்தின் தீர்வு மீது அந்நிய செலாவணி வங்கி 'ங்கள் நிருபர் ஒரு வெளிநாட்டு வங்கியில் இருந்து நிதி கட்டணம் பெறுகையில் இறக்குமதி ரசீது · மீது. ஜப்பானிய வங்கி பயனர்களுக்கு எதிராக. ஏற்றுமதி ஒதுக்கீட்...

அந்நிய செலாவணி வங்கி

அந்நிய செலாவணி வியாபாரத்தில் ஈடுபடும் வங்கிகள், வெளிப்புற கொடுப்பனவு வழிமுறைகளை வாங்குவது மற்றும் விற்பது, ஜப்பானுக்கும் ஒரு வெளிநாட்டு நாட்டிற்கும் இடையில் பணம் செலுத்துதல் அல்லது வசூலிப்பதற்கான கோரி...

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்நிய செலாவணி வங்கி

அந்நிய செலாவணி மற்றும் அந்நிய வர்த்தக கட்டுப்பாட்டு சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொது வங்கிகளான வங்கிகள் மற்றும் அந்நிய செலாவணி வணிகத்தை நடத்துகின்றன. 1954 ஆம் ஆண்டு அந்நிய செலாவணி வங்கிச் சட்டம் நிறு...

பாதுகாப்பான வைப்பு பெட்டி

வங்கிகள், அறக்கட்டளை வங்கிகள் போன்ற நிதி நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான அறைகளின் பாதுகாப்பு பெட்டிகளை ஒரு சேவையாக கடன் வழங்குகின்றன, வணிகக் கட்சிகள் சுதந்திரமாக திறந்து மூடுகின்றன, அவை வ...

கியோவா வங்கி [ஷா]

டோக்கியோ, ஒசாகா நகரம், நாகோயா நகரத்தில் தலைமை அலுவலகம் வைத்திருந்த ஜப்பான், டோக்கியோ, யசுதா போன்ற 9 சேமிப்பு வங்கிகளின் இணைப்பால் நிறுவப்பட்ட 1945 ஜப்பான் சேமிப்பு வங்கி 1948 ஆம் ஆண்டில் வழக்கமான வங்க...

வங்கி சங்கம்

உள்ளூர் வங்கிகள் வணிகத்தில் ஒத்துழைக்க, பில்களை பரிமாறிக்கொள்ள, அரசாங்க நிறுவனங்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கு, மற்றும் தொழில்துறையுடன் ஒத்துழைக்க நகரங்கள் / பிராந்தியங்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள்...

வங்கியாளரின் ஏற்பு

அந்நிய செலாவணி பில்கள் வங்கி இறுதியில் பணம் செலுத்தியது. வங்கியாளர்கள் · ஏற்றுக்கொள்ளல் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது, சிறந்த வங்கிகளால் எழுதப்பட்டவை அதிக கடன் பெறக்கூடியவை மற்றும் குறுகிய கால முதலீட்டு...

கூடுதல் குறிப்பு பிரச்சினை

மத்திய வங்கி சட்ட ரிசர்வ் நிதி அல்லது உத்தரவாதங்களின் எல்லைக்கு அப்பால் வங்கி நோட்டுகளை வெளியிடுகிறது. வரம்புக்குட்பட்ட வெளியீடு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஜப்பானில், இது தற்போது அதிகபட்ச வெளியீட்டுத்...

உத்தியோகபூர்வ தள்ளுபடி வீதம்

மத்திய வங்கி அதன் எதிர்த்தரப்பினரும் நிதி நிறுவனம் செய்கிறது என்று தள்ளுபடி / கடன் விகிதம். இது ஒரு நாட்டின் வட்டி வீத மட்டத்தின் தரமாகும், மேலும் மத்திய வங்கி உத்தியோகபூர்வ தள்ளுபடி வீதத்தை உயர்த்துவ...

ஆணையமும்

சர்வதேச தீர்வுகளுக்கான வங்கியின் சுருக்கம். 1930 ஆம் ஆண்டில் சுவிட்சர்லாந்தின் பாசலில் வங்கி நிறுவப்பட்டது. முதலில் முதல் உலகப் போருக்குப் பிறகு ஒரு ஜெர்மன் இழப்பீட்டு செயலாக்க அமைப்பாக நிறுவப்பட்டது,...

தேசிய வங்கி

தேசிய வங்கி கட்டளை (1872) உருவாக்கிய வங்கி. பாங்க் ஆப் ஸ்டேட் தேசிய சட்டத்தின் அடிப்படையில், அரசுக்கு சொந்தமானது அல்ல. இது அமெரிக்காவின் அமைப்புக்கு அமைவாகும். ஆரம்பத்தில், டோக்கியோவின் முதல் தேசிய வங...

அரசு வங்கி

கோசுதார்ஸ்டென்னி வங்கியின் சுருக்கம். முன்னாள் சோவியத் ஒன்றியத்தின் ஒரே மத்திய வங்கி, நேப் காலத்தில் 1921 இல் நிறுவப்பட்டது. மந்திரி மாநாட்டிற்கு நேரடியாக, திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்தின் திட்டமிடல் மற்றும...

பத்திர வெளியீட்டு வங்கி

நிதி சேகரிப்பதற்கான முக்கிய வழிமுறையாக பத்திரங்களை ( நிதி பத்திரங்கள் ) வழங்க அனுமதிக்கப்பட்ட வங்கிகள். ஜப்பானில், இது தற்போது ஜப்பான் தொழில்துறை வங்கி, ஜப்பானின் நீண்டகால கடன் வங்கி (தற்போது ஷின்சி வ...

சைதாமா வங்கி [ஷா]

பன்கியோ, எண் 85, ஷினோபு (வணிக), ஹன்னோவின் ஒவ்வொரு வங்கியையும் இணைப்பதன் மூலம் 1943 இல் நிறுவப்பட்டது. பின்னர், அவை புத்த சேமிப்பு வங்கி போன்றவற்றுடன் ஒன்றிணைந்து சைதாமா ப்ரிபெக்சரின் முதல் வங்கியாக மா...

சகுரா வங்கி [ஷா]

மிட்சுயியின் முன்னாள் முக்கிய மைய நகர வங்கி. 1990 மிட்சுய் வங்கி மற்றும் தையோ கோபி வங்கி ஆகியவை ஒன்றிணைந்து மிட்சுய் கோபி மிட்சுய் வங்கியாக நிறுவப்பட்டன. 1992 சகுரா வங்கி என மறுபெயரிடப்பட்டது. இது தனி...

சான்வா வங்கி [பங்கு]

ஒசாக்காவின் கொனொய்கே, 34, யமகுச்சி 3 வங்கிகள் 1933 இல் நிறுவப்பட்டது. அதன்பிறகு, இது மற்ற வங்கிகளை மீண்டும் மீண்டும் உறிஞ்சுவதன் மூலம் வளர்ந்தது, மேலும் 1945 ஆம் ஆண்டில் ஒரு அறக்கட்டளையாகவும் பணியாற்ற...

கொமர்ஷல் வங்கி

வங்கிகளில், ஒரு குறுகிய அர்த்தத்தில் இது நகர வங்கிகளை மட்டுமே குறிக்கிறது , ஆனால் ஒரு பரந்த பொருளில் இது நகர வங்கிகளில் பிராந்திய வங்கிகள் உள்ளிட்ட சாதாரண வங்கிகளைக் குறிக்கலாம். இந்த நிகழ்வுகளில் நீண...