வகை வரி தயாரிப்பு மற்றும் திட்டமிடல்

வரி கணக்காளர்

வரி கணக்காளர் சட்டத்தின் அடிப்படையில் (1951), மற்றவர்களின் வேண்டுகோளின்படி, வருமான வரி, கார்ப்பரேஷன் வரி, பரம்பரை வரி, பரிசு வரி, நிறுவன வரி, நகராட்சி வரி, சொத்து வரி போன்ற வரி வருமானம் போன்ற வரி பிரத...

பரம்பரை வரி

பரம்பரை வரிச் சட்டத்தின் (1950) அடிப்படையில், பரம்பரை அல்லது விருப்பப்படி சொத்து வாங்கியவர்களால் கையகப்படுத்தப்பட்ட சொத்துக்கு விதிக்கப்படும் தேசிய வரி. மொத்த பாரம்பரியம் அடிப்படை விலக்குத் தொகையை (50...

பரிசு வரி

பரிசு மூலம் சொத்து பெற்ற நபர்களால் பெறப்பட்ட சொத்துகளுக்கு விதிக்கப்படும் தேசிய வரி (விதிவிலக்காக இணைக்கப்படாத சங்கங்கள், அடித்தளங்கள் போன்றவை). ஒரு நோக்கம், பரம்பரை வரிச் சட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்...

வரி சுமை விகிதம்

இது வரிச்சுமையின் அளவைக் குறிக்கும் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டை தனித்துவமாகக் குறிக்காது, ஆனால் பொதுவாக தேசிய வருமானத்திற்கான வரி விகிதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன்படி, ஜப்பானில், இது 1934 - 19...

போக்கு

சீனா மற்றும் ஜப்பானில் வரிச் சட்டங்கள். (1) சீனா. வீ (ஜி) · ஜின்ஜின் (தானிய) · தொனி (பட்டு · பருத்தி · சணல்) ஒவ்வொரு கதவுக்கும் விதிக்கப்பட்டது, வடக்கு வீயில் ஒவ்வொரு தம்பதியினருக்கும் விதிக்கப்பட்டது...

வரி புகலிடம்

வரி வெளியேற்றும் பகுதி. வரி விகிதம் பூஜ்ஜியமாக அல்லது குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைவாக இருக்கும் நாடு அல்லது பகுதி. பல சந்தர்ப்பங்களில், வெளிநாடுகளில் விரிவடைந்து வரும் ஜப்பானிய நிறுவனங்களின் வரிவிதிப்ப...

வரி வெளியேற்றுபவர்

தேசிய மற்றும் உள்ளூர் பொது நிறுவனங்களின் வரி வருவாயைக் குறைக்க சட்டம். மோசடி நடவடிக்கைகள் அல்லது வரிகளைத் திருப்பிச் செலுத்துவதன் காரணமாக பணம் செலுத்தும் கடமைகள் வரிக் கடமைகளிலிருந்து தப்பிக்கப்படுகின...

புகையிலை வரி

(1) தேசிய வரி. ஏப்ரல் 1985 இல், புகையிலை ஏகபோக முறையை ஒழிப்பதற்கு இணங்க, பாரம்பரிய ஏகபோகக் கொடுப்பனவுக்குப் பதிலாக நிறுவப்பட்ட புகையிலை நுகர்வு வரி, ஏப்ரல் 1989 இல் நுகர்வு வரியை உருவாக்கியதன் மூலம் ம...

நில மதிப்பு வரி

நிலத்தின் இருப்புச் செலவை உயர்த்துவதன் மூலமும், நிலத்தின் பயனுள்ள பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதன் மூலமும் நிலத்தின் நன்மையை ஒரு சொத்தாக அடக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு 1991 இல் நிறுவப்பட்ட தேசிய வரி. 0.15% வரி வ...

நில வரி

வரி மூலமாக நில வருவாய்க்கு விதிக்கப்படும் வரி. நிலப்பரப்பு · அறுவடை உயரம் · நிலத்தின் விலை · குத்தகை விலை போன்றவை வரி விதிக்கப்படக்கூடிய தரநிலைகள். நில வரிகளை மாற்றியமைத்ததிலிருந்து இது மிக முக்கியமான...

டி-டிங்-யின்

சீனாவின் பிந்தைய ஆண்டுகளில், கிங் வம்சம் காங்சியாங்கில் வரி முறை அமல்படுத்தப்பட்டது. கடந்த காலங்களில் ஒருவருக்கொருவர் சுயாதீனமாக இருந்த டிங் பின் (தனிநபர் தலை வரி) மற்றும் பிராந்திய வங்கி (நில வரி) ஆக...

பிராந்திய சலுகை வரி

வரி தேசிய வரியாக வசூலிக்கப்படுகிறது, ஆனால் அதன் அனைத்து அல்லது ஒரு பகுதியும் உள்ளூர் பொது நிறுவனங்களுக்கான நிதி ஆதாரமாக மாற்றப்படுகிறது. தற்போது ஐந்து வகையான மாகாண சாலை சலுகை வரி, எண்ணெய் எரிவாயு சலுக...

உள்ளூர் வரி

உள்ளூர் பொது நிறுவனங்களால் வசூலிக்கப்படும் வரி. தேசிய வரிக்கு எதிராக. உள்ளூர் வரிச் சட்டத்தில் (1950) வரிவிதிப்பு உரிமை அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது, முன்னுரிமை வரிகளும் (மூலதனம் உட்பட) மற்றும் நகராட்சி வர...

உள்ளூர் சாலை வரி

உள்ளூர் சாலை வரிச் சட்டத்தின் படி (1955), தன்னார்வ எண்ணெய்க்கான வரி செலுத்துவோராக விதிக்கப்பட்ட தேசிய வரி (ஹைட்ரோகார்பன் எண்ணெய் ஒரு குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு விசையை 0.8017 அல்லது அதற்கும் குறைவாக 15 ° C க்...

நேரடி நுகர்வு வரி

நுகர்வு வரி நுகர்வோரின் இறுதி கட்டத்தில் நேரடியாக வரி விதிக்கிறது. நுகர்வு வரியைப் பார்க்கும்போது, இது மிகவும் பொருத்தமானது, ஆனால் வரிவிதிப்பு தொழில்நுட்பத்தின் காரணமாக இது எளிதானது அல்ல, மேலும் இது ம...

நேரடி வரி

வரிச் சட்டத்தின் கீழ் வரி செலுத்துவோர் மற்றும் உண்மையான வரி செலுத்துவோர் ஒரே வரி (அல்லது ஒரே மாதிரியாக இருக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது). இது மறைமுக வரிகளைக் கையாளுகிறது என்றாலும் , இரண்டிற்கும் இடையிலான வ...

நேரடி மற்றும் மறைமுக வரிகளின் விகிதம்

மொத்த வரி வருவாய்க்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வரிகளின் விகிதம். நேரடி வரி, வருமான வரி மற்றும் பெருநிறுவன வரி, வருமானம் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியால் வளரும். பொருளாதாரத்தின் போக்கைப் பொருட்படுத்தாமல் மறை...

மின்சார எரிவாயு வரி

நகராட்சி வரி (நகராட்சிகள் (சிறப்பு வார்டுகள் உட்பட) பயன்பாட்டின் இடத்தில் அமைந்துள்ள மின்சாரம் அல்லது எரிவாயுவுக்கு எதிராக தங்கள் பயனர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளன. மின்சார வரி 5%, எரிவாயு வரி 2%. இருப்...

முன்னுரிமை வரி

மாகாணங்களால் விதிக்கப்படும் வசிப்பிட வரி . சமமான தொகையை விதிக்கும் சம பங்கிற்கு, மாகாணத்திற்குள் ஒரு முகவரி உள்ள நபர்கள் வருமானம் பிரிக்கப்படுவார்கள் (மொத்த வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானத் தொகையில் 4%, ஆன...

பதிவு மற்றும் உரிம வரி

பதிவு மற்றும் உரிமம் பெற்ற வரிச் சட்டத்தின் (1967) அடிப்படையில், பரிந்துரைக்கப்பட்ட பதிவு, பதிவு, காப்புரிமை, உரிமங்கள், அனுமதி, ஒப்புதல்கள், பதவிகள் மற்றும் திறன் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும் நபர்களால்...