வகை கணக்கியல் மற்றும் தணிக்கை

லாஃபர் வளைவு

அமெரிக்க பொருளாதார நிபுணர் லாஃபர் ஏ. லாஃபர் முன்மொழியப்பட்ட வரி விகிதத்திற்கும் வரி வருவாய்க்கும் இடையிலான உறவைக் குறிக்கும் வளைவு. வரி விகிதம் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து உயரும்போது வரி வருவாய் அதிகரிக்கும்,...

நடுத்தர மனித பயிர்கள்

ஆணையின் கீழ் வரி. நடுத்தர பையன் (புதையல் வரிசையில் ஒரு சிலர்) 17 முதல் 20 வயது வரை ஒரு பையன். 717 இல் நிறுவப்பட்ட தேசிய துப்பாக்கி, மத்திய மனித அலுவலகத்தால் நடுத்தர மனிதனை வாங்குவதற்கு தீவிரமாக பங்களி...

நெல் பயிர்

ஐஸ் ஆலயத்தின் 20 வது ஆண்டில் ஷிகினோமியாவிற்கான வருடாந்திர கட்டணமாக பல்வேறு நாடுகளின் மேலாளர்கள் மற்றும் நகராட்சிகளுக்கு தற்காலிக வரி விதிக்கப்படுகிறது. [யாகு பை] மற்றும். ஆளும் விதிமுறைகளின் கீழ், தொழ...

வழக்கமான வரி புத்தகம்

பண்டைய விதியின் கீழ், ஒரு வருட வழக்கமான வரிக்கான (பெரிய வரி) கணக்குகளை தீர்ப்பது குறித்த அறிக்கை ஒவ்வொரு ஆண்டும் உருவாக்கப்பட்டு மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. வரி புத்தகம் · பெரிய வரி புத்தகம்...

வெளிப்புற வடிவம் நிலையான வரிவிதிப்பு

மூலதனத் தொகை, ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை, தரை இடம், விற்பனை போன்ற வெளி வரிவிதிப்பு தரத்திலிருந்து மதிப்பிடுவதன் மூலம் வரி செலுத்துவோரின் வரிவிதிப்பு அதிகாரத்திற்கு வரி விதிக்கும் ஒரு முறை . ஜப்பானில் முந்த...

சட்டத்திற்கு வெளியே வரி

வரி (உள்ளூர் வரிச் சட்டம் பிரிவு 4, பத்தி 6, பிரிவு 5, பத்தி 7) இதற்காக உள்ளூர் அரசாங்கம் ஒரு வரி நோக்கத்தை விதிக்கிறது, இது உள்ளூர் வரிச் சட்டத்தால் கட்டளைச் சட்டத்தால் பரிந்துரைக்கப்படாத ஒரு குறிப்ப...

இ-வரி

மின் வரி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. வருமான வரி, நிறுவன வரி, தேசிய வரி மற்றும் இணையம் வழியாக வரி செலுத்தக்கூடிய தேசிய வரி நிறுவனத்தால் இயக்கப்படும் ஒரு அமைப்பின் பெயர். அதைப் பயன்படுத்த, இது ஒரு அடிப்பட...

நுயென் தி கக்

வேலை தலைப்பு வியட்நாம் வரி கணக்காளர் சங்கத்தின் வரி கணக்காளர் தலைவர் வியட்நாம் வரி நிர்வாகத்தின் முன்னாள் துணை இயக்குநர் ஜெனரல் குடியுரிமை பெற்ற நாடு வியட்நாம் தொழில் 13 ஆண்டுகளாக வியட்நாம் பொத...

நீல அறிவிப்பு

வரி அலுவலகத்தின் தலைவரின் ஒப்புதலுடன் நீல வரி வருமானத்தை (நீல வரி வருமானம்) பயன்படுத்தி வருமான வரி அல்லது கார்ப்பரேட் வரிக்கான வரி வருமானம். இதற்கு மாறாக, ஒரு சாதாரண வரி வருவாயை வெள்ளை வரி வருமானம் எ...

ஒற்றை சவுக்கடி சட்டம்

வரி சட்டம் சீனாவிலும் பிற்பகுதியில் கிங் வம்சத்திலும் செயல்படுத்தப்பட்டது. முன்னர் பல பொருட்களாகப் பிரிக்கப்பட்ட வரிகளும் அதிகாரங்களும் ( சாமுராய் (வரி) வெள்ளியாக மாற்றப்பட்டு ஒவ்வொரு பொருளும் ஒரே...

பொது கணக்கு

அரசாங்கத்தின் பொது மற்றும் அடிப்படை நடவடிக்கைகள் மற்றும் பொது நிதி ஆதாரங்களுடன் தொடர்புடைய செலவினங்களுக்கான கணக்குகள். அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் குறிப்பிட்ட திட்டங்களுடன் தொடர்புடைய வருவாய் மற்றும்...

விற்பனை வரி

வணிக வரி இடைக்கால வணிக உரிமத்திற்கான உரிமக் கட்டணத்திலிருந்து உருவாகிறது, ஐரோப்பாவில், பைசண்டைன் காலத்தில் நகரத்தில் வணிகர்களுக்கு பேரரசரிடமிருந்து வணிக வரிக்கு ஏற்கனவே கோரிக்கை உள்ளது. கூடுதலாக, சீன...

மொத்த லாபம்

பொருட்கள் அல்லது பொருட்களின் விற்பனையிலிருந்து வருவாயிலிருந்து சேவைகளை வழங்குவதற்கான அல்லது சேவைகளை வழங்குவதற்கான விற்பனை செலவு அல்லது செலவினங்களைக் கழித்த பிறகு மீதமுள்ள தொகை. மொத்த லாபம் அல்லது மொத...

அதிர்ஷ்டம்

எடோ காலத்தில் ஒரு இதர வரி, துணை ஒரு வகையான (கொனோமாரி). வர்த்தகம், தொழில், போக்குவரத்து, மீன்பிடித்தல், வேட்டை போன்றவற்றில் ஈடுபடுவோர் மீது சுமத்தப்படுவது இடைக்கால மேனர் முறையின் கீழ், வருடாந்திர அஞ...

நிலுவைத் வரி

வரி செலுத்துவோர் அவர் / அவள் தேசிய வரியை சட்டபூர்வமான தேதிக்குள் செலுத்தவில்லை என்றால், செலுத்தப்படாத வரித் தொகை மற்றும் செலுத்தப்படாத காலத்தைப் பொறுத்து விதிக்கப்படும் நிதிச் சுமை. தற்செயலான வரி ஒ...

நிலையான வெளிப்புற வரிவிதிப்பு

வரி செலுத்துவோர் வெளியில் இருந்து வரி செலுத்தும் திறனை மதிப்பிடும் வரி முறை. ஜப்பானில், உள்ளூர் வணிக வரிகளுக்கு நிலையான வெளிப்புற வரிவிதிப்பை மாநில அரசுகள் முன்மொழிந்துள்ளன. தற்போதைய முறையின் கீழ், ப...

கணக்கியல் சட்டம்

தேசிய நிதி நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தேசிய கணக்கியல் நிறுவனங்களை நிர்வகிக்கும் பொதுச் சட்டம், முக்கியமாக வருமானம், செலவு, ஒப்பந்தங்கள் போன்றவை மற்றும் பணம் மற்றும் பிற சொத்துக்களின் கொடுப்பனவுகள், மாற்றங...

விலை ஏற்ற இறக்க இருப்பு

சிறப்பு வரி அளவீட்டுச் சட்டத்தின் 53 வது பிரிவின்படி (1957 இல் அறிவிக்கப்பட்டது), ஒரு நீலத் தாக்கல் செய்யும் நிறுவனமாக இருக்கும் ஒரு நிறுவனம், எதிர்கால இழப்புக்குத் தயாராவதற்கு சரக்குகளையும் பத்திரங்...

கூடுதல் வரி

வரிவிதிப்பு முறை அல்லது நிறுத்திவைக்கும் வரியால் தேசிய வரியைப் பொறுத்து வரிகளை அறிக்கையிடுவதற்கும் நிறுத்தி வைப்பதற்கும் கடமையை மீறுவதற்கான நிர்வாகத் தடைகளாக இது விதிக்கப்படுகிறது. தற்செயலான வரி இத...

விலக்கு li mit

வருமான வரி மற்றும் மக்கள் வரியில், இது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வருமானத்தை தாண்டினால் வரிவிதிப்பு வரம்பைக் குறிக்கிறது. வருமான வரி மீதான குறைந்தபட்ச வரி அடிப்படை கழித்தல் , துணை விலக்கு, சார்பு விலக்க...