வகை கணக்கியல் மற்றும் தணிக்கை

உள்ளூர் வரி

உள்ளூர் பொது நிறுவனங்களால் வசூலிக்கப்படும் வரி. தேசிய வரிக்கு எதிராக. உள்ளூர் வரிச் சட்டத்தில் (1950) வரிவிதிப்பு உரிமை அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது, முன்னுரிமை வரிகளும் (மூலதனம் உட்பட) மற்றும் நகராட்சி வர...

உள்ளூர் சாலை வரி

உள்ளூர் சாலை வரிச் சட்டத்தின் படி (1955), தன்னார்வ எண்ணெய்க்கான வரி செலுத்துவோராக விதிக்கப்பட்ட தேசிய வரி (ஹைட்ரோகார்பன் எண்ணெய் ஒரு குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு விசையை 0.8017 அல்லது அதற்கும் குறைவாக 15 ° C க்...

நேரடி நுகர்வு வரி

நுகர்வு வரி நுகர்வோரின் இறுதி கட்டத்தில் நேரடியாக வரி விதிக்கிறது. நுகர்வு வரியைப் பார்க்கும்போது, இது மிகவும் பொருத்தமானது, ஆனால் வரிவிதிப்பு தொழில்நுட்பத்தின் காரணமாக இது எளிதானது அல்ல, மேலும் இது ம...

நேரடி வரி

வரிச் சட்டத்தின் கீழ் வரி செலுத்துவோர் மற்றும் உண்மையான வரி செலுத்துவோர் ஒரே வரி (அல்லது ஒரே மாதிரியாக இருக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது). இது மறைமுக வரிகளைக் கையாளுகிறது என்றாலும் , இரண்டிற்கும் இடையிலான வ...

நேரடி மற்றும் மறைமுக வரிகளின் விகிதம்

மொத்த வரி வருவாய்க்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வரிகளின் விகிதம். நேரடி வரி, வருமான வரி மற்றும் பெருநிறுவன வரி, வருமானம் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியால் வளரும். பொருளாதாரத்தின் போக்கைப் பொருட்படுத்தாமல் மறை...

மின்சார எரிவாயு வரி

நகராட்சி வரி (நகராட்சிகள் (சிறப்பு வார்டுகள் உட்பட) பயன்பாட்டின் இடத்தில் அமைந்துள்ள மின்சாரம் அல்லது எரிவாயுவுக்கு எதிராக தங்கள் பயனர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளன. மின்சார வரி 5%, எரிவாயு வரி 2%. இருப்...

முன்னுரிமை வரி

மாகாணங்களால் விதிக்கப்படும் வசிப்பிட வரி . சமமான தொகையை விதிக்கும் சம பங்கிற்கு, மாகாணத்திற்குள் ஒரு முகவரி உள்ள நபர்கள் வருமானம் பிரிக்கப்படுவார்கள் (மொத்த வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானத் தொகையில் 4%, ஆன...

பதிவு மற்றும் உரிம வரி

பதிவு மற்றும் உரிமம் பெற்ற வரிச் சட்டத்தின் (1967) அடிப்படையில், பரிந்துரைக்கப்பட்ட பதிவு, பதிவு, காப்புரிமை, உரிமங்கள், அனுமதி, ஒப்புதல்கள், பதவிகள் மற்றும் திறன் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும் நபர்களால்...

சிறப்பு குடியிருப்பு வரி

டோக்கியோவின் சிறப்பு வார்டால் வசிக்கும் வரி. இது நகராட்சி வரிக்கு சமம், ஆனால் சிறப்பு வார்டு தனிநபர்கள் மீது குடியிருப்பு வரியை மட்டுமே விதிக்கிறது, மேலும் நிறுவனங்களுக்கானவை குடிமக்கள் வரியில் சேர்க்...

நில பரிமாற்ற வரி

நில ஊகங்கள் மற்றும் குடியிருப்பு நில விநியோகத்தை மேம்படுத்துவதற்காக 1973 இல் உருவாக்கப்பட்ட வரி. வருமான வரி அல்லது கார்ப்பரேட் வரி தேசிய வரியாகவும், குடியிருப்பாளரின் வரி உள்ளூர் வரியாகவும் நிலத்தை மா...

நகர வரி

டோக்கியோ பெருநகர அரசாங்கத்தால் வசிப்பவரின் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தனிநபர்களுக்கானவை ப்ரிபெக்சுரல் சிவில் வரிக்கு இணங்குகின்றன, ஆனால் நிறுவனங்களுக்கு இது ப்ரிஃபெக்சுரல் சிவில் வரியிலிருந்து வேறுபட்டத...

அட்டைகள் வரி

விளையாட்டு அட்டைகள் வரிச் சட்டத்தின் (1957) அடிப்படையில், வரி செலுத்துவோர் மீது விதிக்கப்பட்ட தேசிய வரி, அதாவது மஹ் - ஜாங் ஓடுகள் (மஹ் - ஜாங் பை), விளையாட்டு அட்டைகள், மலர் அட்டைகள் போன்ற அட்டைகள், உற...

பரிவர்த்தனை வரி

பரிவர்த்தனை வரி சட்டத்தின் அடிப்படையில் தேசிய வரி (1914). பத்திரங்கள் / பொருட்கள் பரிமாற்றங்களின் உறுப்பினர்கள் / உறுப்பினர்கள் மீது பரிவர்த்தனை வரி விதிக்கப்படுகிறது. வரி கணக்கீட்டின் அடிப்படையை உருவ...

நுழைவு வரி

நுழைவு வரிச் சட்டத்தின் (1954) அடிப்படையில், திரைப்பட அரங்கில் சேருவதற்கு விதிக்கப்பட்ட தேசிய வரி, தியேட்டர், பொழுதுபோக்கு, இசை மற்றும் விளையாட்டு போன்ற பொழுதுபோக்கு இடங்கள், ரேஸ்கோர்ஸ், வெலோட்ரோம் போ...

ஆண்டு இறுதி சரிசெய்தல்

அதே ஆண்டில் மொத்த சம்பளத்திற்கான நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரியுடன் (சட்டரீதியான விலக்கைக் கழிப்பவர்) ஒப்பிடும்போது சம்பள வருமானத்தின் மீதான நிறுத்திவைக்கும் வரியின் மொத்த அளவு அதிகமாகவோ அல்லது போதுமானதாகவோ இல...

வாழ்க்கைத் துணை விலக்கு

வருமான வரியில், வரி செலுத்துவோர் கழிக்கப்பட வேண்டிய வாழ்க்கைத் துணைவர்களாக இருக்கும்போது (வரி செலுத்துவோரின் வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் வருமானம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை விடக் குறைவு), வரி செலுத்துவோரின் ம...

வரி விதிக்கப்படாத வருமானம்

வருமான வரி இயற்கையாகவே வரி விதிக்கப்படுவதில்லை என்று பரிந்துரைக்கப்பட்ட வருமானம் . இம்பீரியல் செலவுகள், காயம் / என்பதோடு அவருடைய குடும்பங்கள் ஓய்வூதிய · சுகாதார காப்பீடு, ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை விடக...

விலை

வருமானத்தை ஈட்ட தேவையான செலவுகள். வருமானத் தொகையிலிருந்து இதைக் கழிப்பதன் மூலம் பெறப்பட்ட நிலுவை வருமான வரியின் வரிவிதிப்புத் தரமாகும். வருமான வரிச் சட்டத்தின்படி, விற்பனை செலவு, விற்பனை செலவுகள், பணி...

மதிப்பு கூட்டு வரிகள்

இது ஒரு வகை மறைமுக வரி, இது கூடுதல் மதிப்பு மீதான வரி முறையே உற்பத்தி, மொத்த விற்பனை, சில்லறை விற்பனை மற்றும் ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனை கட்டத்திலும் செலுத்தப்படுகிறது. ஜப்பானில், ஷூப் பரிந்துரையால் 1950 ஆம்...

சாதாரண வரி

பொது வரிகள் இரண்டும். பொது செலவினங்களை ஆதரிக்க வரி விதிக்கப்படுகிறது (பொது கணக்கில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் அல்ல). நோக்கம் வரிக்கான சொல். தற்போது, சாதாரண வரி பொதுவானது, சாதாரண வரியால் ஒரு விதிமுறையாக த...