வகை கணக்கியல் மற்றும் தணிக்கை

குறிப்பிட்ட வரி

வரி சுங்க கடமைகளை அல்லது உள்நாட்டு நுகர்வு வரி (போன்ற மதுபான வரிகள், எளிதில் ஆவியாகும் எண்ணெய் வரி, முதலியன) வரிவிதிப்பு மீது திணிக்கப்பட்ட, எடை, தொகுதி, வரிவிதிப்பு தரநிலையாக வரி பொருட்கள் எண்ணிக்...

மது வரி

ஒரு உற்பத்தியாளரிடமிருந்து அல்லது ஒரு பிணைக்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து ஒரு கிடங்கிலிருந்து ஒரு மதுபானத்திற்கு (1 டிகிரி அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆல்கஹால் உள்ளடக்கம் கொண்ட ஒரு பானம்) வரி செலுத்தும் கடமையாக...

நுகர்வு வரி

வரி விதிக்கக்கூடிய பொருள்களை மையமாகக் கொண்ட வரிகளை வகைப்படுத்தும்போது, இது பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் நுகர்வு உண்மையைக் கைப்பற்றும் வரிகளைக் குறிக்கிறது. குறுகிய அர்த்தத்தில், இது சுங்கவரி மற்றும் நி...

தியாகம் சட்டம்

எடோ காலத்தில் ஆய்வு முறை (Kemiho) வரி சேகரிப்பு சட்டம். பணக்கார அறுவடையைப் பொருட்படுத்தாமல் கடந்த பல ஆண்டுகளில் சராசரி விளைச்சலின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பங்களி...

சுயமதிப்பீடு

வரி விதிக்கப்படுவதற்கு எதிராக, தேசிய வரியில் செலுத்த வேண்டிய வரித் தொகையை இறுதி செய்வதற்கான செயல்முறைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். கொள்கையளவில், செலுத்த வேண்டிய வரித் தொகை வரி செலுத்துவோரின் அறிவிப்பால் தீ...

வரி

வரி. தேசிய அல்லது உள்ளூர் பொது நிறுவனம் பொது செலவினங்களை ஈடுசெய்யும் பொருட்டு வரிவிதிப்பு உரிமையின் அடிப்படையில் தனித்தனியாக ஒரு தனிப்பட்ட நன்மையை (இலக்கு வரி ஒரு விதிவிலக்கு) கொடுக்காமல் பொது மக்களிட...

வரி அல்லாத வருவாய்

இது மாநிலத்தின் நிதி வருவாயில் வரி தவிர வேறு வருமானத்தைக் குறிக்கிறது என்றாலும், இது வழக்கமாக பொதுப் பத்திரத்தையும் முந்தைய ஆண்டின் உபரியையும் நீக்குகிறது. ஏகபோக கொடுப்பனவு, அரசாங்க வருவாய், அரசாங்க ச...

வரி அலுவலகம்

தேசிய வரி ஏஜென்சியின் (நிதி அமைச்சின் வெளித் துறை) பிராந்திய கிளை அலுவலகமாக இருக்கும் தேசிய வரிவிதிப்பு பணியகத்தின் நிர்வாக விவகாரங்களுக்கு இது பொறுப்பாகும், மேலும் உள்நாட்டு வரியை நேரடியாக வரி அலுவலக...

வரி கணக்காளர்

வரி கணக்காளர் சட்டத்தின் அடிப்படையில் (1951), மற்றவர்களின் வேண்டுகோளின்படி, வருமான வரி, கார்ப்பரேஷன் வரி, பரம்பரை வரி, பரிசு வரி, நிறுவன வரி, நகராட்சி வரி, சொத்து வரி போன்ற வரி வருமானம் போன்ற வரி பிரத...

பரம்பரை வரி

பரம்பரை வரிச் சட்டத்தின் (1950) அடிப்படையில், பரம்பரை அல்லது விருப்பப்படி சொத்து வாங்கியவர்களால் கையகப்படுத்தப்பட்ட சொத்துக்கு விதிக்கப்படும் தேசிய வரி. மொத்த பாரம்பரியம் அடிப்படை விலக்குத் தொகையை (50...

பரிசு வரி

பரிசு மூலம் சொத்து பெற்ற நபர்களால் பெறப்பட்ட சொத்துகளுக்கு விதிக்கப்படும் தேசிய வரி (விதிவிலக்காக இணைக்கப்படாத சங்கங்கள், அடித்தளங்கள் போன்றவை). ஒரு நோக்கம், பரம்பரை வரிச் சட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்...

வரி சுமை விகிதம்

இது வரிச்சுமையின் அளவைக் குறிக்கும் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டை தனித்துவமாகக் குறிக்காது, ஆனால் பொதுவாக தேசிய வருமானத்திற்கான வரி விகிதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன்படி, ஜப்பானில், இது 1934 - 19...

போக்கு

சீனா மற்றும் ஜப்பானில் வரிச் சட்டங்கள். (1) சீனா. வீ (ஜி) · ஜின்ஜின் (தானிய) · தொனி (பட்டு · பருத்தி · சணல்) ஒவ்வொரு கதவுக்கும் விதிக்கப்பட்டது, வடக்கு வீயில் ஒவ்வொரு தம்பதியினருக்கும் விதிக்கப்பட்டது...

வரி புகலிடம்

வரி வெளியேற்றும் பகுதி. வரி விகிதம் பூஜ்ஜியமாக அல்லது குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைவாக இருக்கும் நாடு அல்லது பகுதி. பல சந்தர்ப்பங்களில், வெளிநாடுகளில் விரிவடைந்து வரும் ஜப்பானிய நிறுவனங்களின் வரிவிதிப்ப...

வரி வெளியேற்றுபவர்

தேசிய மற்றும் உள்ளூர் பொது நிறுவனங்களின் வரி வருவாயைக் குறைக்க சட்டம். மோசடி நடவடிக்கைகள் அல்லது வரிகளைத் திருப்பிச் செலுத்துவதன் காரணமாக பணம் செலுத்தும் கடமைகள் வரிக் கடமைகளிலிருந்து தப்பிக்கப்படுகின...

புகையிலை வரி

(1) தேசிய வரி. ஏப்ரல் 1985 இல், புகையிலை ஏகபோக முறையை ஒழிப்பதற்கு இணங்க, பாரம்பரிய ஏகபோகக் கொடுப்பனவுக்குப் பதிலாக நிறுவப்பட்ட புகையிலை நுகர்வு வரி, ஏப்ரல் 1989 இல் நுகர்வு வரியை உருவாக்கியதன் மூலம் ம...

நில மதிப்பு வரி

நிலத்தின் இருப்புச் செலவை உயர்த்துவதன் மூலமும், நிலத்தின் பயனுள்ள பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதன் மூலமும் நிலத்தின் நன்மையை ஒரு சொத்தாக அடக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு 1991 இல் நிறுவப்பட்ட தேசிய வரி. 0.15% வரி வ...

நில வரி

வரி மூலமாக நில வருவாய்க்கு விதிக்கப்படும் வரி. நிலப்பரப்பு · அறுவடை உயரம் · நிலத்தின் விலை · குத்தகை விலை போன்றவை வரி விதிக்கப்படக்கூடிய தரநிலைகள். நில வரிகளை மாற்றியமைத்ததிலிருந்து இது மிக முக்கியமான...

டி-டிங்-யின்

சீனாவின் பிந்தைய ஆண்டுகளில், கிங் வம்சம் காங்சியாங்கில் வரி முறை அமல்படுத்தப்பட்டது. கடந்த காலங்களில் ஒருவருக்கொருவர் சுயாதீனமாக இருந்த டிங் பின் (தனிநபர் தலை வரி) மற்றும் பிராந்திய வங்கி (நில வரி) ஆக...

பிராந்திய சலுகை வரி

வரி தேசிய வரியாக வசூலிக்கப்படுகிறது, ஆனால் அதன் அனைத்து அல்லது ஒரு பகுதியும் உள்ளூர் பொது நிறுவனங்களுக்கான நிதி ஆதாரமாக மாற்றப்படுகிறது. தற்போது ஐந்து வகையான மாகாண சாலை சலுகை வரி, எண்ணெய் எரிவாயு சலுக...