வகை கணக்கியல் மற்றும் தணிக்கை

பணி மூலதனம்

சாதாரண கொள்முதல், உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை நடவடிக்கைகளை சீராக ஓட்டுவதற்கு தேவையான நிதி. செயல்பாட்டு மூலதனமும். கணக்கியலைப் பொறுத்தவரை , இருப்புநிலைக் குறிப்பில் உள்ள தற்போதைய சொத்துக்களிலிருந்து தற்போ...

கணக்கியல் தணிக்கை

நிறுவனத்தின் மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக உருவாக்கப்பட்ட கணக்கியல் பதிவுகளில் ஈடுபடாத ஒரு சுயாதீனமான மூன்றாம் தரப்பு அதை ஒரு கடுமையான மற்றும் நியாயமான நிலைப்பாட்டில் இருந்து பகுப்பாய்வு செய்து, அது...

கணக்கியல் இயந்திரம்

விசைகள் மற்றும் புத்தகங்கள் மற்றும் தாவல்களைக் கையாளுவதன் மூலம் கணக்கிடும் கணக்கியல் அலுவலகத்திற்கான இயந்திரம். (டெபிட்) - (கடன்) = (இருப்பு), (விற்பனை) - (வைப்பு) = (இருப்பு) போன்ற செங்குத்து மற்றும்...

தணிக்கை தரநிலைகள்

தொழில்சார் கணக்காளர்கள் ( சான்றளிக்கப்பட்ட பொது கணக்காளர்கள் போன்றவை) நிதிநிலை அறிக்கைகளைத் தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று குறியிடப்பட்ட தரநிலைகள். 1956 இல் அமைக்கப்பட்டது. பொதுத் தரங்களைத் தணிக்கை செய்...

தணிக்கையாளர்

நிரந்தர நிறுவனம் (நிறுவனத்தின் சட்டம் 381 அல்லது அதற்கும் குறைவானது) அதன் கடமைகள் நிறுவனத்தின் வணிக மற்றும் கணக்கியல் தணிக்கைகள். அனைத்து நிறுவனங்களிலும் வணிகக் குறியீடு தேவைப்பட்டாலும், பொது நிறுவனம்...

மேலாண்மை கணக்கியல்

நிறுவனத்திற்குள் வணிக மேலாளர்களுக்கு பயனுள்ள கணக்கியல் தகவல்களை வழங்குவதற்கான நுட்பங்களை எண்ணுதல். நிதி கணக்கியலுக்கு . இது மேலாண்மை திட்டமிடல், துறைகளுக்கு இடையிலான சரிசெய்தல், கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்க...

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட கணக்கியல்

கணக்கியல் நிர்வாக விவகாரங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் அமைப்புகளின் பொதுவான பெயர். புத்தக பராமரிப்பு கணக்கியல் இயந்திரத்தின் பயன்பாடு, பஞ்ச் கார்டு முறையை அறிமுகப்படுத்துதல், கணினிய...

வணிக கணக்கியல் கொள்கைகள்

பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் குறியிடப்பட்டவை (1949 இல் அமைக்கப்பட்டது). பொது கொள்கை, லாபம் மற்றும் இழப்பு கொள்கை, இருப்புநிலைக் கொள்கை கொள்கை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ள...

கார்ப்பரேட் பட்ஜெட்

இது பெருநிறுவன இலாப கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் வணிகம் முழுவதும் நடத்தை குறிக்கோள்களை வெளிப்படுத்தும் ஒரு விரிவான கணக்கியல் எண் மதிப்பு. இது லாபம் மற்றும் இழப்பு பட்ஜெட், நிதி பட்ஜெட், மாறி பட்ஜெட் போன்...

கணக்கு அறிக்கை

இரண்டு நிதி அறிக்கைகளும். பங்கு நிறுவனத்தில் சொத்து மற்றும் விற்பனையின் நிலையை தெளிவுபடுத்துவதற்கான ஆவணங்கள். கார்ப்பரேட் தணிக்கையாளர்களால் தணிக்கை செய்யப்பட்ட, பங்குதாரர்களின் சாதாரண பொதுக் கூட்டத்தி...

பொது கணக்காளர்

ஆலோசகர் சட்டம் (1927) அடிப்படையில் கணக்கியல் ஆய்வுகள், விசாரணைகள், மதிப்பீடுகள், சான்றிதழ்கள் போன்றவற்றில் ஈடுபட்ட நபர்கள். 1948 ஆம் ஆண்டில் இது சான்றளிக்கப்பட்ட பொது கணக்காளராக திருத்தப்பட்டது, மேலும...

செலவு கணக்கியல்

ஒரு யூனிட் தயாரிப்புக்கு உற்பத்தி செலவை பதிவு செய்வதற்கான கணக்கியல் நடைமுறை. நிறுவனங்களின் உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை முறையான மற்றும் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு செலவு ஓட்டமாக. செலவுக் கணக்கியல் இருப்புநிலை ம...

செலவு கணக்கியல் தரநிலைகள்

நிறுவனங்களின் செலவு கணக்கியல் நடைமுறைகளில், கருவூல வணிக கணக்கியல் கவுன்சிலால் குறியிடப்பட்டவை, பொதுவாக நியாயமானவை மற்றும் நியாயமானவை என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன (1962 இல் அமைக்கப்பட்டது). உண்மையான ச...

தேய்மானம்

மூலதனத்தை மீட்டெடுப்பதற்கான கணக்கியல் நடைமுறை அதன் பயனுள்ள வாழ்நாளில் கணக்கீட்டு ரீதியாக நிலையான சொத்துக்களில் கைவிடப்பட்டது. நிலையான சொத்துகளின் கையகப்படுத்தல் செலவு குறிப்பிட்ட நேரங்களான நேர்-வரி மு...

சான்றளிக்கப்பட்ட பொது கணக்காளர்

நிதி அறிக்கைகளை தணிக்கை செய்வதிலும் சான்றளிப்பதிலும் ஈடுபட்டுள்ள நபர். இது சான்றளிக்கப்பட்ட பொது கணக்காளர்கள் சட்டம் (1948) படி ஒரு வழக்கமான ஆலோசகர் சார்பாக நிறுவப்பட்டது. நீங்கள் சான்றளிக்கப்பட்ட பொத...

காசோலை

அறிவிக்கும் பொறுப்பாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வங்கியில் ஒப்படைக்கிறார் என்று ஒரு வடிவத்தில் வழங்கப்பட்ட பத்திரங்கள் . ஒரு முன்மாதிரியாக, ஒரு வங்கியுடன் ஒரு சரிபார்ப்புக் கணக்குடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தை முட...

சொத்து வரி

நிலையான சொத்துக்கள், அதாவது, இந்த நிலையான சொத்துக்களின் உரிமையாளரின் நகராட்சிகள் (தலைநகருக்குள் உள்ள நகரங்கள்) நிலம், வீடுகள் மற்றும் மதிப்பிழக்க முடியாத சொத்துக்களின் உரிமையாளருக்கு உட்பட்டவை (நிலம்...

நிதி கணக்கியல்

நிறுவனத்திற்கு வெளியே உள்ள பங்குதாரர்களுக்கு நிதி அறிக்கையின் நோக்கத்திற்காக செய்யப்படும் கணக்கியல் பதிவுகள் மற்றும் கணக்கீடுகளுக்கான பொதுவான சொல். மேலாண்மைக் கணக்கியல் அடிப்படையில், அது சில நேரங்களில...

நிதி அறிக்கைகள்

பொது, ஆனால் நிதி அறிக்கைகளை உடன் ஒத்ததாக, நிதி அறிக்கைகளின் விதிகள் (1974 திருத்தம்), சமநிலை தாள், நிதி அறிக்கைகளை ஆதரவு அட்டவணை அட்டவணை, தக்க வருவாய் அறிக்கையில் பொருத்தப்பாடு சுருக்குதல் மூலம் பெற...

சொத்து

உறுதியான மற்றும் தெளிவற்ற சொத்துக்கள் குறித்த கணக்கியல் கருத்து. ஒரு நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான பொருட்கள் மற்றும் உரிமைகளைக் குறிக்கிறது மற்றும் ஒரு குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு வணிக நோக்கங்கள...