வகை நிதி

சைதாமா வங்கி [ஷா]

பன்கியோ, எண் 85, ஷினோபு (வணிக), ஹன்னோவின் ஒவ்வொரு வங்கியையும் இணைப்பதன் மூலம் 1943 இல் நிறுவப்பட்டது. பின்னர், அவை புத்த சேமிப்பு வங்கி போன்றவற்றுடன் ஒன்றிணைந்து சைதாமா ப்ரிபெக்சரின் முதல் வங்கியாக மா...

சகுரா வங்கி [ஷா]

மிட்சுயியின் முன்னாள் முக்கிய மைய நகர வங்கி. 1990 மிட்சுய் வங்கி மற்றும் தையோ கோபி வங்கி ஆகியவை ஒன்றிணைந்து மிட்சுய் கோபி மிட்சுய் வங்கியாக நிறுவப்பட்டன. 1992 சகுரா வங்கி என மறுபெயரிடப்பட்டது. இது தனி...

சான்வா வங்கி [பங்கு]

ஒசாக்காவின் கொனொய்கே, 34, யமகுச்சி 3 வங்கிகள் 1933 இல் நிறுவப்பட்டது. அதன்பிறகு, இது மற்ற வங்கிகளை மீண்டும் மீண்டும் உறிஞ்சுவதன் மூலம் வளர்ந்தது, மேலும் 1945 ஆம் ஆண்டில் ஒரு அறக்கட்டளையாகவும் பணியாற்ற...

கொமர்ஷல் வங்கி

வங்கிகளில், ஒரு குறுகிய அர்த்தத்தில் இது நகர வங்கிகளை மட்டுமே குறிக்கிறது , ஆனால் ஒரு பரந்த பொருளில் இது நகர வங்கிகளில் பிராந்திய வங்கிகள் உள்ளிட்ட சாதாரண வங்கிகளைக் குறிக்கலாம். இந்த நிகழ்வுகளில் நீண...

சிட்டி வங்கி [நிறுவனம்]

இது அமெரிக்காவின் நம்பர் 1 மிகப்பெரிய வணிக வங்கியான சிட்டிகார்ப் நிறுவனத்தின் வங்கி வைத்திருக்கும் நிறுவனத்தின் குடையின் முக்கிய வங்கியாகும். இது உலகம் முழுவதும் சுமார் 100 நாடுகளில் சுமார் 200 மில்லி...

கட்டணம் செலுத்துவதற்கான முன்பதிவு

வைப்புத் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான தயாரிப்புகளில் வங்கிகள் வைத்திருக்கும் தற்போதைய சொத்துக்கள். ரொக்கம், மத்திய வங்கி வைப்புத்தொகை, பிற வங்கிகளுடனான வைப்புத்தொகை மற்றும் வெளிநாட்டு நாணயம் ஆகியவை...

ஷிபுசாவா ஜாய்பாட்சு

ஷிபூசாவா ஐயிச்சி முதல் வங்கியை மையமாகக் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவினார், முதல் உலகப் போருக்கு முன்னும் பின்னும் ஷிபூசாவா குடும்ப குடும்ப நிறுவனம் முக்கிய மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியாக இருந்தது,...

பதினைந்து வங்கிகள்

1877 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட 15 வது தேசிய வங்கி 1897 ஆம் ஆண்டில் ஒரு சாதாரண வங்கியாக மறுசீரமைக்கப்பட்டது. பிரபுக்களின் தங்க லு பொதுக் கடனை ஒரு மூலதனமாக நிறுவப்பட்டது, பிரபுக்கள் வங்கி என்று குறிப்பிடப...

இருப்பு வைப்பு தேவை அமைப்பு

ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத வங்கி வைப்புத்தொகையை மத்திய வங்கிக்கு (ஜப்பானில் உள்ள ஜப்பான் வங்கி) வலுக்கட்டாயமாக ஒப்படைக்கும் ஒரு அமைப்பு, மற்றும் விகிதத்தை (வைப்பு இருப்பு விகிதம்) மேல் மற்றும் கீழ் உயர்த்த...

நம்பிக்கை வங்கி

அறக்கட்டளை வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள வங்கிகளில், அறக்கட்டளை வணிகச் சட்டத்தின் கீழ் உரிமம் பெற்ற ஒரு அறக்கட்டளை நிறுவனம் , வங்கிச் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு வங்கியில் இருந்து 1948 முதல் வங்கிச் சட்டத்தின் அடிப்...

கடன் கடிதம்

வாடிக்கையாளரின் வேண்டுகோளின் பேரில் வாடிக்கையாளரின் நம்பிக்கைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்க வங்கி வழங்கிய சான்றிதழ். கடன் கடிதம் சுருக்கமாக உள்ளது, மேலும் இது எல் / சி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்...

கடன் உருவாக்கம்

வங்கி கடன் நாணயத்தை உருவாக்குகிறது. வைப்பு உருவாக்கம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. கடன் பணத்தில் ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் வைப்பு நாணயங்கள் அடங்கும், ஆனால் வழக்கமான கடன் உருவாக்கம் என்பது வணிக வங்கிகளால்...

நியம பட்டய வங்கி

பாங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து. ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் பி.எல்.சி .. முன்னோடி 1853 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட சார்ட்டர்ட் வங்கி (சீன பெயர் வீட்டாங் வங்கி), இது தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா பிராந்தியத்த...

சுமிட்டோமோ வங்கி [பங்கு]

பழைய பெரிய நகர வங்கி. 1895 ஆம் ஆண்டில் தோஷிகோ (பெட்டி) செப்பு சுரங்கத்தின் நிதி நிறுவனமாக நிறுவப்பட்டது, 1912 ஆம் ஆண்டில் ஒரு நிறுவனமாக மறுசீரமைக்கப்பட்டது. ஒரு பொதுவான தொழில்துறை வங்கியாக, சுமிட்டோமோ...

மறைந்த நாணயம்

தற்போதைய புழக்கத்தில் உள்ள பணம் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளுக்காக அரசு அல்லது வணிக வங்கிகளால் மத்திய வங்கியில் மத்திய வங்கியில் என்ன வைப்பு செய்யப்படுகிறது என்பதை இது குறிக்கிறது. சில சந்தர்ப்பங்களில் இது...

பணம் பரிமாற்றம்

அந்நிய செலாவணி பரிவர்த்தனைகள், கடனளிப்பவருக்கு பணம் செலுத்துவதற்காக கடனளிப்பவர் தேவையான தொகையை வங்கியில் செலுத்தி, புத்தகம், கிளை அலுவலகம் அல்லது வங்கியின் நிருபர் மூலம் கடனாளர்களுக்கு பணம் செலுத்துகி...

பரஸ்பர சேமிப்பு வங்கி

பரஸ்பர வங்கிச் சட்டத்தின் அடிப்படையில் (1951), சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான நிதி நிறுவனம், அங்கு பாரம்பரிய அனுபவமற்ற நிறுவனங்கள் மாற்றப்பட்டன. இது சாதாரண வங்கிகளைப் போலவே இயங்குகிறது, ஆனால்...

டேய்-இச்சி கோக்யோ வங்கி [ஷா]

1971 ஆம் ஆண்டில் முதல் வங்கியும் ஜப்பான் தொழில்துறை வங்கியும் ஒன்றிணைந்து நிறுவப்பட்டது. 1996 ஆம் ஆண்டில் டோக்கியோ-மிட்சுபிஷி வங்கி பிறக்கும் வரை ஜப்பானின் மிகப்பெரிய வங்கியின் நிலையை நிலைநிறுத்துவதில...

சோலார் கோபி வங்கி [ஷா]

டையோ வங்கி மற்றும் கோப் வங்கியின் இணைப்பு 1973 இல் வங்கியை நிறுவினார்கள். 1990 இல் மிட்சுய் வங்கியுடன் ஒன்றிணைந்து மிட்சுய் வங்கி ஆஃப் சன் கோபியாக மாறியது. 1992 சகுரா வங்கியாக மாற்றப்பட்டது. இது 200...

டைவா வங்கி [பங்கு]

1918 நோமுரா டோகுடா ஒசாகா நோமுரா வங்கியை நிறுவினார். 1925 பத்திரங்கள் துறையை பிரித்து, நோமுரா செக்யூரிட்டீஸ் (தற்போது நோமுரா ஹோல்டிங்ஸ் ) நிறுவப்பட்டது. 1927 நோமுரா வங்கியாக மாற்றப்பட்டது. 1944 இல் நோம...