வகை நிதி

மதிப்பு கூட்டு வரிகள்

இது ஒரு வகை மறைமுக வரி, இது கூடுதல் மதிப்பு மீதான வரி முறையே உற்பத்தி, மொத்த விற்பனை, சில்லறை விற்பனை மற்றும் ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனை கட்டத்திலும் செலுத்தப்படுகிறது. ஜப்பானில், ஷூப் பரிந்துரையால் 1950 ஆம்...

சாதாரண வரி

பொது வரிகள் இரண்டும். பொது செலவினங்களை ஆதரிக்க வரி விதிக்கப்படுகிறது (பொது கணக்கில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் அல்ல). நோக்கம் வரிக்கான சொல். தற்போது, சாதாரண வரி பொதுவானது, சாதாரண வரியால் ஒரு விதிமுறையாக த...

கலால் வரி

சில பொருட்களின் நுகர்வுக்கு மறைமுக நுகர்வு வரி விதிக்கப்படுகிறது. சரக்கு வரிச் சட்டத்தின் (1962) அடிப்படையில் தேசிய வரி. இது ஆடம்பரமான (கூர்மையான) பொருட்களுக்காக 1940 இல் நிறுவப்பட்டது. விலைமதிப்பற்ற...

செல்வ வரி

ஒரு வகையான சொத்து வரி . ஜப்பானில் ஷூப் பரிந்துரையால் 1950 இல் நிறுவப்பட்ட தேசிய வரி. வருமான வரியின் துணை வரியாக நிகர சொத்து மதிப்பு 5 மில்லியன் யென் தாண்டிய நபர்களுக்கு, அதிகப்படியான முற்போக்கான வரி வ...

சார்பு விலக்கு

வருமான வரி பொறுத்து, ஒரு உறவினர்கள் வருமான வரி க்கான (வரி செலுத்துவோர் மற்றும் வரி செலுத்துவோர் கொண்டு வாழ்வாதாரங்களை கணக்கில் யார் மனைவி தவிர வேறு உறவினர்கள் மீது சார்ந்தவை) இருக்கும் போது உடன்,...

நிறுவன வரி

நிறுவனம் மற்றும் பிற நிறுவனங்களின் வருமானத்திற்கு விதிக்கப்படும் வரி. வருமான வரியின் பரந்த பொருளில், 1940 வரை ஜப்பானில் வரி சீர்திருத்தம் வருமான வரியின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. கார்ப்பரேட் வரிவிதிப்பு...

சட்டரீதியான வரிக்கு வெளியே

உள்ளூர் வரிச் சட்டங்களில் சட்டபூர்வமான உள்ளூர் வரிகளின் சாதாரண வரிக்கு கூடுதலாக, பொதுவாக உள்ளூர் அரசாங்கங்களால் விதிக்கப்படும் வரி. உள்துறை அமைச்சரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு, ஒவ்வொரு உள்ளூராட்சி மன்ற...

விலக்கு புள்ளி

வரி விதிக்கப்படக்கூடிய சொத்துக்கு இது ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பை விட வரி விதிக்கப்படாத தரத்திற்கு (விலை, அளவு, முதலியன) வரி விதிக்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பைக் குறிக்கிறது. அது...

ஒதுக்கப்பட்ட வரி

குறிப்பிட்ட செலவினங்களை ஆதரிக்க வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சாதாரண வரிக்கு எதிராக (பொது வரி). நோக்கம் வரி கனமாக இருக்கும் நேரங்கள் உள்ளன, ஆனால் நவீன காலங்களில் இது கிட்டத்தட்ட சாதாரண வரி, நோக்கம் வரி ஒரு...

பத்திர பரிவர்த்தனை வரி

பத்திர பரிவர்த்தனை வரிச் சட்டத்தின் (1953) படி, பங்குகள் மற்றும் பத்திரங்கள் போன்ற பத்திரங்களை மாற்றுவதற்கு விதிக்கப்பட்ட தேசிய வரி. பத்திரப் பரிமாற்றத்தின் மீதான ஆதாயங்களுக்கு வருமான வரி வரிவிதிப்பை...

திட்டமிட்ட அறிவிப்பு

சம்பந்தப்பட்ட ஆண்டின் வருமான அளவு மற்றும் வருமான வரி தொகையை நிதியாண்டின் நடுப்பகுதியில் மதிப்பிட்டு, அதைப் பிரிப்பதன் மூலம் வரி செலுத்துதலை அறிவிக்கும் அமைப்பு. அது திட்டமிட்ட வரி கட்டணம் சேர்த்து ஏற்...

திட்டமிட்ட வரி செலுத்துதல்

என்று அட்டவணை வருமான வரி வரி பொறுப்பு முன் நிதியாண்டில் மத்தியில் முந்தைய ஆண்டு செயல்திறன் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட ஆண்டு வருமான வரி இறுதி செய்யப்பட்டதை ஒரு அமைப்பு. இது வரி செலுத்தும் வசதி மற்றும்...

இருப்பு நிதி

வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் திட்டமிடப்பட்ட செலவுகளின் பற்றாக்குறை அல்லது செலுத்தப்படாத செலவினங்களின் தேவைக்கு ஏற்ப செலவின வரவு செலவுத் திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டிய செலவுகள். செலவினத்தின் நோக்கத்தை முன்னறிவ...

லயா டவர் அமைப்பு

நவீன இந்தியாவில் உள்ளூர் வரி முறைகளில் ஒன்று. இது தென்னிந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியால் இந்திய ஆளும் முக்கியமாக 18 ஆம் நூற்றாண்டின் முடிவில் பிறகு Zami நாடார் (ந...

வட்டி வருமானம்

பொது மற்றும் கார்ப்பரேட் பத்திரங்கள் மற்றும் வைப்புத்தொகைகளின் நலன்களைப் பகிர்ந்தளித்தல், கூட்டு முதலீட்டு அறக்கட்டளைகளின் வருவாய் விநியோகம் மற்றும் பொது பத்திர முதலீட்டு அறக்கட்டளைகள் ஆகியவற்றின் கார...

வட்டி வரி

வருமான வரி, கார்ப்பரேஷன் வரி, பரம்பரை வரி மற்றும் பரிசு வரி போன்றவற்றில், வரிவிதிப்புகளைத் தாக்கல் செய்வதற்கான நீட்டிப்பு அல்லது நீட்டிப்பு காலக்கெடு செய்யப்படுகிறது, சட்டப்பூர்வ காலத்திற்குப் பிறகு ந...

பரிமாற்ற வரி

இது வரி விதிக்கக்கூடிய பொருள்களால் வரிகளை வகைப்படுத்துவதில் ஒன்றாகும், மேலும் இந்தச் செயல் காரணமாக ஒரு நபர் சொத்துக்களை மாற்றிக் கொள்கிறார் என்ற உண்மையைப் பிடிக்கவும் கைப்பற்றவும் வரிகளை குறிக்கிறது....

லியாங் சுயி-ஃபா

சீன வரி சட்டம். இது டாங்கில் தொடங்கி மிங் வரை நீடித்தது. சுரங்க அமைப்பின் சரிவுக்கு ஏற்ப , பல வரிகள் அமைக்கப்பட்டன, ஆனால் 780 ஆம் ஆண்டில், பிரதமர் யாங் யே-நன்கொடையின் படி வரிவிதிப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட...

முற்போக்கான வரிவிதிப்பு

ஒரு சீரான விகிதாசார வரி விகிதத்தைப் பொருட்படுத்தாமல், வரி அடிப்படை மதிப்பு அதிகரிக்கும்போது படிப்படியாக அதிக வரி விகிதத்தில் வரிகளை விதிக்கும் ஒரு அமைப்பு. சமபங்கு பாரபட்சமற்ற தன்மை என்ற கொள்கையுடன் இ...

சமூக பாதுகாப்பு தேசிய சுமை விகிதம்

இது வரி மற்றும் சமூக காப்பீட்டு பிரீமியத்தின் விகிதத்தை தேசிய வருமானத்துடன் (அல்லது மொத்த உள்நாட்டு தயாரிப்பு ) குறிக்கிறது. இருப்பினும், அனைத்து வரிகளும் சமூகப் பாதுகாப்புக்கு வழங்கப்படுவதில்லை , மேல...