வகை மின் பகிர்மானங்கள்

கார சேமிப்பு பேட்டரி

எலக்ட்ரோலைட் போன்ற காஸ்டிக் போன்ற கார நீர்வாழ் கரைசலைப் பயன்படுத்தும் இரண்டாம் நிலை பேட்டரிகளுக்கான பொதுவான சொல். அனோட் செயலில் உள்ள பொருளாக, நிக்கல் ஆக்சைடு ஹைட்ராக்சைடு NiO (OH), சில்வர் ஆக்சைடு (I...

முதன்மை செல்

போன்ற டேனியல் பேட்டரிகள், இலக்கிளாஞ்சேக்கலம் பேட்டரிகள், உலர் பேட்டரிகள், முதலியன தற்போதைய முறை செயலாக்க முடியாது என்று பேட்டரிகள் வெளிப்புற மின்சுற்று மூலம் வெளியே எடுக்கப்பட்டது. சேமிப்பு பேட்டரி...

உலர் செல்

எளிதாக சக்தியைப் பெறுவதற்காக, கையாளவும் எடுத்துச் செல்லவும் எளிதான பேட்டரிகள் . லெக்லாஞ்ச் பேட்டரிகளை மேம்படுத்த, மாங்கனீசு டை ஆக்சைடு மற்றும் துத்தநாகத்தைப் பயன்படுத்தி மாங்கனீசு உலர் பேட்டரிகள், காற...

அடுக்கு கட்டப்பட்ட செல்

உலர் பேட்டரிகள் , இதில் யூனிட் பேட்டரிகள் (யூனிட் செல்கள்) ஒரு சிறிய மற்றும் தட்டையான கட்டமைப்பாக உருவாக்கப்படுகின்றன, மேலும் நோக்கத்திற்கு ஏற்ப அதிக மின்னழுத்தத்தைப் பெற அடுக்கு முறையில் அடுக்கி வைக்...

சேமிப்பு பேட்டரி

இரண்டாம் நிலை பேட்டரி மற்றும் பேட்டரி இரண்டும். வெளிப்புற சுற்று மூலம் வெளியேற்றப்பட்டவுடன், சார்ஜ் செய்வதன் மூலம் அசல் நிலையில் மீண்டும் நலன் , அதை மீண்டும் மீண்டும் பேட்டரிகள் பயன்படுத்தலாம் . அல்கல...

சக்தி அமைப்பு கட்டுப்பாடு

நிலையான மின்சாரம், மின்னழுத்தம், அதிர்வெண் போன்றவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், மின்னழுத்தம் மற்றும் அதிர்வெண் போன்றவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், இதனால் மின் உற்பத்தியில் இருந்து வாடிக்கையாளர்களுக்க...

இலித்தியம் மின்கலம்

கேத்தோடு லித்தியத்தைப் பயன்படுத்தும் பேட்டரி. லித்தியம் உலோகத்தில் மிக இலகுவானது மற்றும் நிலையான மின்முனை ஆற்றல் மிகக் குறைந்த (மிகக் குறைந்த) ஆற்றலாகும், எனவே ஒளி மற்றும் பெரிய எலக்ட்ரோமோட்டிவ் சக்தி...

ஜோசப்சன் சாதனம்

சூப்பர் கண்டக்டிங் நிலையில் ஜோசப்சன் விளைவைப் பயன்படுத்தி சாதனம் மாறுதல். சந்திக்குச் செல்லும் மின்னோட்டம் ஒரு சாண்ட்விச் கட்டமைப்பில் அதிகரிக்கும் போது (ஜோசப்சன் விளைவு) மின்னழுத்தம் உருவாகிறது, இதில...

மாட்சுஷிதா பேட்டரி தொழில் நிறுவனம், லிமிடெட்.

மாட்சுஷிதா மின்சார தொழில்துறை பொது பேட்டரி தயாரிப்பாளர். தொழில் முதலிடம். 1931 மாட்சுஷிதா எலக்ட்ரிக் இன்டஸ்ட்ரியல் கோ., லிமிடெட் (தற்போது மாட்சுஷிதா எலக்ட்ரிக் இன்டஸ்ட்ரியல் கோ. 1935 ஒரு தேசிய குவிப்ப...

மின்சாரம் சிறந்த கலவை

பெட்ரோலியம் மற்றும் அணுசக்தி போன்ற எரிபொருளுக்கு ஏற்ப மின்சாரம் வகைப்படுத்தவும், விநியோக நிலைத்தன்மை, பொருளாதார செயல்திறன், சுற்றுச்சூழல் பண்புகள், ஓட்டுநர் பண்புகள் மற்றும் பலவற்றிலிருந்து விரிவான தீ...

கார பேட்டரி

இது வெறுமனே அல்கலைன் பேட்டரி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மாங்கனீசு பேட்டரி நடுநிலை எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு பதிலாக கார கரைசலைப் பயன்படுத்தும் பேட்டரிகள். எலக்ட்ரோலைடிக் கரைசலாக, துத்தநாக ஆக்ஸைடு ZnO 30 முத...

  1. 1