வகை ஆடியோ உபகரணங்கள்

தலையணி

காதணிகளுடன். மின் சமிக்ஞையை ஒலி சமிக்ஞையாக மாற்றும் மற்றும் ஒலியை நேரடியாக காதுக்கு அனுப்பும் ஒரு மின்னாற்பகுப்பு மின்மாற்றி. இரண்டு வகைகள் உள்ளன: காது கால்வாயில் அலகு செருகுவதன் மூலம் பயன்படுத்தப்பட...

ஸ்டீரியோபோனிக் ஒலி இனப்பெருக்கம்

ஸ்டீரியோ பதிவு, ஸ்டீரியோ டேப், ஸ்டீரியோ ஒளிபரப்பு போன்றவற்றை மீண்டும் உருவாக்கும் மற்றும் ஸ்டீரியோ ஒலியை மீண்டும் உருவாக்கும் உபகரணங்கள். அடிப்படையில் 2 சேனல்கள் இடது மற்றும் வலது, 2 செட் ஸ்பீக்கர் தே...

ஒலிபெருக்கி

இது ஒலிபெருக்கியின் சுருக்கமாகும், மேலும் இது ஒலிபெருக்கி அல்லது உயர் குரல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மின்காந்த இணைப்பு, மின்காந்த இணைப்பு அல்லது போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி மின்சார சமிக்ஞையை அதனுடன் தொட...

டிரான்ஸ்மிட்டர்

பெறுநருக்கு. ஒலியை மின்சார சமிக்ஞையாக ( மைக்ரோஃபோன் ) மாற்றும் ஒரு கருவி, பொதுவாக ஒரு தொலைபேசி தொகுப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் கார்பன் மைக்ரோஃபோன் (கார்பன் டிரான்ஸ்மிட்டர்). உதரவிதானம் ஒலியால் அதிர்வுற...

சக்தி பெருக்கி

சக்தி பெருக்கி. பொதுவாக, இது ஆடியோ சாதனத்தில் அல்லது அதைப் போன்ற ஒரு ஸ்பீக்கரை இயக்குவதற்கான குறைந்த அதிர்வெண் ஆற்றல் பெருக்கியைக் குறிக்கிறது, மேலும் இது ஒரு ப்ரீஆம்ப்ளிஃபையருக்கான பிரதான பெருக்கி என...

முன்பெருக்கி

Preamplifier உடன். ஒரு பெருக்கியின் விஷயத்தில், பெருக்கத்தின் அளவு போதுமானதாக இல்லாதபோது, முந்தைய கட்டத்தில் வைக்கப்படும் ஒரு பெருக்கியை இது குறிக்கிறது, அதாவது அதிர்வெண் பண்புகள் மற்றும் கட்ட பண்புகள...

4-சேனல் ஸ்டீரியோ

ஒலி மூலத்துடன் பதிவுசெய்து 4 ஸ்பீக்கர்களுடன் விளையாட 4 ஸ்டீரியோ சிஸ்டம். பின்புற பகுதியின் பிரதிபலித்த ஒலி, எதிரொலிக்கும் ஒலி ஆகியவற்றை வைப்பதன் மூலம் இது வகைப்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் ஹால் எஃபெக்ட் ஒ...

சாதனை வீரர்

மின்சார கிராமபோனின் எந்திரத்தை பதிவு செய்யும் சாதனை. ஒரு பதிவு வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு டர்ன்டபிள், இதைச் சுழற்றும் மோட்டார், குரல் அதிர்வுகளை மின்சார அதிர்வுகளாக மாற்றும் இடும் , இதை ஆதரிக்கும் தொனி கை மற...

ஆடியோ உபகரணங்கள் தொழில்

ரேடியோ, டேப் ரெக்கார்டர், ஸ்டீரியோ (ஸ்டீரியோ செட் மற்றும் கூறு) போன்ற ஒலிகளையும் குரலையும் பதிவுசெய்து விளையாடும் தயாரிப்புகள் மற்றும் அவற்றின் சாதனங்கள் (டி.வி மற்றும் வீடியோ டேப் ரெக்கார்டர்கள் ஒலி...

  1. 1