வகை உலோகம் மற்றும் சுரங்க

தங்க பொன் நிலையான அமைப்பு

இது ஒரு வகையான தங்க மைய அமைப்பு, இரண்டும் தங்க நிலையான அமைப்பு. மத்திய வங்கியின் வெளிப்புற தீர்வு விஷயத்தில் மட்டுமே, இந்த அமைப்பு அதன் நாணயத்தை பொன் தங்கமாக மாற்றுகிறது அல்லது பொன் தங்கத்தை வாங்கும்...

தங்கம்

இயற்கையாகவே உற்பத்தி செய்யப்படும் தங்கம். இது வழக்கமாக ஒரு சிறிய அளவு வெள்ளி, தாமிரம், பிஸ்மத் மற்றும் பலவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இது கன அமைப்புக்கு சொந்தமானது, இது உலோக காந்தி, தங்க நிறம் ஆகியவற்றைக் காட...

Suan

வட கொரியா, வட கொரியா, டிபிஆர் கொரியாவில் வட கொரியா தங்க சுரங்கம். இது யியோன்ஜியாங் மற்றும் நான் நதிக்கு இடையில் உள்ள ஹிகோசாகா மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ளது, மேலும் ஹிகோசாமியின் வடக்குப் பகுதியில் உள்ள சாக...

சயனைடு செயல்முறை

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் ஈரமான கரைக்கும் முறை சயனேஷன் முறை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. சோடியம் சயனைடு அல்லது பொட்டாசியம் சயனைடு ஆகியவற்றின் நீர்நிலைக் கரைசலில் சிக்கலான அயனிகளின் வடிவத்தில் கரைப்பதன் ம...

கவனம் செலுத்த

தாதுவில் பயன்படுத்தப்பட்ட தாதுக்கள் குவிப்பதன் மூலம் முடிந்தவரை அகற்றப்படுகின்றன, மேலும் மூலப்பொருட்களை சுத்திகரிக்க ஏற்றதாக மாற்றுவதற்கு பயனுள்ள பொருட்களின் உள்ளடக்கம் அதிகரிக்கப்படுகிறது. Items தொட...

மிகச்

வெட்டியெடுக்கப்பட்ட தாதுவை பயனுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் தேவையற்ற தாதுக்கள் ( கங்கை ) எனப் பிரிப்பதற்கும், இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பயனுள்ள தாதுக்களை ஒருவருக்கொருவர் பிரிப்பதற்கும் தொடர்ச்சியான தாதுக...

கச்சா தாது

வெட்டியெடுக்கப்பட்ட தாது. ஒருவேளை கழிமம் (Myakuseki) செய்தல் மூலம் தவிர, பயனுள்ள கூறு உள்ளடக்கத்தை அதிகரிக்கும் செறிவுகள் இருந்து உருக்கு உள்ளாகி.

தகாமா என்னுடையது

கோரியாமா நகரின் வடக்கே, ஃபுகுஷிமா ப்ரிபெக்சர், அடதாரா விரிகுடாவின் தெற்கு அடிவாரத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி சுரங்கம். டென்ஷோவைப் பொறுத்தவரை (1573 - 1592) திரு. ஆஷினா (திரு. ஆஷினா) நான்கு பெரிய ஜின்ஷா...

monometallism

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஒன்றை நாணயமாக அடிப்படையாகக் கொண்ட அமைப்பு . அதாவது, தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பல பங்களிப்பு முறைக்கு எதிராக, தங்க தரநிலை அமைப்பு அல்லது வெள்ளி நிலையான அமைப்பு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது...

பணம் செலுத்துதல்

இரண்டு வார்ப்புகளும். தங்கம் ஒரு பொதுவான நாணயப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படும்போது, பரிமாற்றத்தின் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு சோதனை மற்றும் எடையுள்ள (ஹேங்கவுட்) செய்ய வேண்டியது அவசியம். சிக்கலைக் காப்பாற்றுவதற...

செப்பு வைப்பு

செப்புத் தாது உற்பத்தி செய்யும் வைப்பு. காப்பர் சல்பைட் தாதுக்கள், ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்ட தாதுக்கள், கார்பனேட் தாதுக்கள் போன்றவை குவிந்துள்ளன, மேலும் தாதுக்களில் பொதுவாக 1% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தாமிரங்கள...

naegite

சுமார் 5% யட்ரியம், நியோபியம், டான்டலம் போன்றவற்றைக் கொண்ட சிர்கானின் மாறுபாடு, தோரியம், யுரேனியம் போன்றவற்றில் சுமார் 8% கோளத் திரட்டு. கடினத்தன்மை 7.5, குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு 4.09. பச்சை, சாம்பல், பழுப...

புடமிடுதல்

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி கொண்ட ஈயத்திலிருந்து தங்கம் மற்றும் வெள்ளியைப் பிரித்தெடுக்கும் முறை. இது ஒரு நுட்பமாகும், இது நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே நடைமுறையில் உள்ளது, மேலும் இது பழைய ஏற்பாட்டில் விவரிக்கப்...

கிளாடிகேஷன் தரநிலை

உண்மையில், முதலில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பல பங்களிப்பு முறை என்பது திறம்பட ஒரு மாநிலமாகும், இதில் தங்கம் மட்டுமே உண்மையான பணமாக கருதப்படுகிறது. குறைந்த ஏல முறையின் கீழ் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஆகியவற்றி...

டென்ஷோ தங்கம் மற்றும் வெள்ளி

1837 - 1843 (டென்போ 8 - 14) எடோ காலத்தில் பொன்னிற வெள்ளி நாணயங்கள். பெரும் பஞ்சத்திற்குப் பிறகு டெம்போவின் விலைகள் கூர்மையாக உயர்ந்து, ஷோகுனேட்டின் நிதி சரிவின் சூழ்நிலையில் நிதி வலுவூட்டலுக்கான சீர்த...

ரியோ டின்டோவின் அலுமினிய பிரிவு

Alcoa (அல்கோவா) உடன் உலகின் இரண்டு பெரிய அலுமினிய பொன் உற்பத்தியாளர்களில் ஒருவர். 2001 அல்கான் அலுமினியம் லிமிடெட் மறுபெயரிடப்பட்டது. தலைமையகம் மாண்ட்ரீல் (கனடா). அலுமினியத்தின் மூலப்பொருளான சுரங்க...

ஆண்டிமனி தாது

ஆண்டிமனி தாதுக்களாக, ஸ்டியன்ஸ் மைன் stibnite Sb 2 S 3 , baansu senarmontite Sb 2 O 3 , வாலண்டைனைட் (ஆண்டிமனி மலர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) Sb 2 O 3 , செர்வாண்டைட் செர்வாண்டைட் (செர்வாண்டஸ் தாது என...

முத்திரை தங்கம்

எடோ காலத்தில் சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஒரு தங்க பொன். அவற்றில் பெரும்பாலானவை 18 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன, மேலும் 1763 (தகர 13) முதல் டென்மேயின் இறுதி வரை (17...

Witwatersrand

தென்னாப்பிரிக்காவில் உலகின் மிகப்பெரிய தங்க உற்பத்தி மண்டலம், இன்று ஜோகன்னஸ்பர்க்கை மையமாகக் கொண்ட சுமார் 3100 கிமீ 2 பரப்பளவு கொண்டது. பொதுவாக ராண்ட் ராண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 1886 ஆம் ஆண்டில்...

scheelite

முக்கிய டங்ஸ்டன் தாது தாதுக்களில் ஒன்று. வேதியியல் கலவை CaWO 4 . கால்சியம் Ca ஐ செப்பு Cu ஆல் மாற்றவும், டங்ஸ்டன் W ஐ ஓரளவு மாலிப்டினம் Mo ஆல் மாற்றவும் சில தயாரிப்புகள் உள்ளன. இது டெட்ராகோனல் அமைப்ப...