வகை பிளாஸ்டிக் மற்றும் பாலிமர்கள்

கல்வார் படம்

ஒரு தெர்மோபிளாஸ்டிக் பிசினுடன் பூசப்பட்ட ஒரு ஒளிச்சேர்க்கை பொருள், இதில் ஒரு பாலியஸ்டர் படத் தளத்தில் டயஸோ கலவை சிதறடிக்கப்படுகிறது. ஒரு மறைந்த படத்தை உருவாக்க புற ஊதா கதிர்களால் வெளிப்படும் பகுதியில்...

செயல்பாட்டு பாலிமர்

ஒரு சிறப்பியல்பு மூலக்கூறு அமைப்பு அல்லது எதிர்வினைக் குழுவைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம் ஒரு சிறப்பு செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் பாலிமர் கலவை . புரதங்கள் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் போன்ற பயோபாலிமர்களை இத...

வலுவூட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக்

கண்ணாடி இழை , அரிதாக நைலான், வினைலான் ஃபைபர் அல்லது போன்றவற்றை வலுப்படுத்தும் பொருளாக சேர்ப்பதன் மூலம் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பிளாஸ்டிக் தயாரிப்பு. ஃபைபர் வலுவூட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக், எஃப்ஆர்பி (கண்ணாடியிழ...

copolymerization

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வகையான மோனோமர்களை (மோனோமர்கள்) கலப்பதன் மூலம் பாலிமரைசேஷனை நடத்துதல் அல்லது அதன் எதிர்வினை. மோனோமர்களின் ஏற்பாட்டின் படி இது பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (A மற்றும...

கட்டா-percha

இருவரும் குட்டா பெர்ச்சா. அசெட்டேசியின் பராகுவம் மற்றும் பேனா இனத்தின் தாவரங்களின் பாலில் இருந்து பெறப்பட்ட வெள்ளை அல்லது சிவப்பு-பழுப்பு தெர்மோபிளாஸ்டிக் பிசின். 50 ° C பற்றி மென்மையாக்கும் புள்ளி இய...

பொருள்

புத்தகங்களின் அட்டைப்படத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் பிணைப்புக்கான பொருட்கள். அட்டை மற்றும் வினைல் துணியில் பருத்தி மற்றும் சணல் போன்ற துணியுடன் துணி துணி உள்ளது, மற்றும் பிந்தையது பைராக்ஸிலின் அரக்கு அல...

குளோரோபிரீன் ரப்பர்

குளோரோபிரீனின் பாலிமரைசேஷன் மூலம் பெறப்பட்ட செயற்கை ரப்பர். சுருக்கம் சி.ஆர். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் டுபோன்ட் உருவாக்கிய 1931, உற்பத்தியைத் தொடங்கியது. தயாரிப்பு பெயர் நியோபிரீன். வானிலை எதிர்ப்பு, வெப்ப...

சிலிகான் ரப்பர்

சிலிகான் ரப்பர் மற்றும் ரப்பர் இரண்டும். ஹைட்ரோலைசிங் டைமெதில்டிக்ளோரோசிலேன் (சி.எச் 3 ) 2 சி.சி.எல் 2 மூலம் பாலிமரைஸ் செய்யப்பட்ட ஒரு நேரியல் பாலிமர் கலவை. ஒரு மீள் உடலை உருவாக்க ஒரு கரிம பெராக்சைடு...

கீ (சிலிகான்) பிசின்

சிலிகான் சேர்த்து. சிலாக்ஸேன் பிணைப்பைக் கொண்ட ஆர்கனோசிலிகான் பாலிமர்களுக்கான பொதுவான சொல் - சி - ஓ - எஸ்ஐ - ஓ - முதுகெலும்பாக. நேரியல் பாலிமரைசேட் தெர்மோபிளாஸ்டிக் ஆகும், மேலும் கூறுகளை மாற்றுவதன் மூ...

இடைநீக்கம் பாலிமரைசேஷன்

ஒரு மோனோமரை ( மோனோமர் ) பயன்படுத்தி பாலிமரைசேஷன் முறை நீரில் சிதறடிக்கப்பட்டு மோனோமரில் (பாலிமரைசேஷன் துவக்கி) கரையக்கூடிய ஒரு மோனோமரைப் பயன்படுத்துகிறது. பாலிமரைஸ் செய்யப்பட்ட தயாரிப்பு ஒரு சிறுமணி வ...

செயற்கை ரப்பர்

செயற்கையாக பெறப்பட்ட சங்கிலி பாலிமர் கலவை மீள் உடலுக்கான பொதுவான சொல். தொழில்துறை ரீதியாக இது 1914 ஆம் ஆண்டில் ஜெர்மனியில் டைமிதில் பியூடாடின் பாலிமரைசேஷன் மூலம் மீதில் ரப்பரை உற்பத்தி செய்தது. அதன்பி...

செயற்கை இழை

செயற்கை பாலிமெரிக் பொருட்களை சுழற்றுவதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும் இழைகளுக்கான பொதுவான சொல். Carousers மூலம் நைலான் கண்டுபிடிப்பு (1938 ல் Du Pont அறிவிக்கப்பட்ட) உடன் சேர்ந்து துணிக்கு செயற்கை இழை பயன்பா...

செயற்கை தோல்

வேதியியல் ரீதியாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பாலிமெரிக் பொருட்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் இயற்கை தோல் போன்றது. நைலான் கால்சியம் குளோரைட்டின் ஒரு மெத்தனால் நிறைவுற்ற கரைசலில் கரைக்கப்பட்டு, துணி அல்லது நெய்த த...

செயற்கை நார் பருத்தி

பாலியஸ்டர், பாலிஅக்ரிலோனிட்ரைல், நைலான், பாலிப்ரொப்பிலீன் போன்ற செயற்கை இழைகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பருத்தி. இது படுக்கை போன்றவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் இது வேகமான, ஒளி, சூடான, நெகிழக்...

கோப்பால்

ஒரு வகையான இயற்கை பிசின். முதலில் இது கிழக்கு ஆபிரிக்காவில் உள்ள கோபாய்ஃபெரா · டெமுசியி என்ற மரத்தின் புதைபடிவ பிசின் ஆகும், ஆனால் இப்போது இது ஒத்த பண்புகளைக் கொண்ட ஒரு இயற்கை பிசின் ஆகும், இது பிறந்த...

இயற்கை ரப்பர்

இது இயற்கையான ரப்பர் மற்றும் செயற்கை ரப்பர் வல்கனைசேஷன் முந்தைய நிலையைக் குறிக்கிறது. இயற்கை ரப்பரின் மூல ரப்பர் அசிட்டிக் அமிலத்துடன் தொழில்துறை ரீதியாக உறைந்த மரப்பால் ஆகும் , புகைபிடிப்பதன் மூலம் ப...

ரப்பர் தொழில்

இயற்கை ரப்பர் மற்றும் செயற்கை ரப்பரிலிருந்து பல்வேறு ரப்பர் தயாரிப்புகளை உற்பத்தி செய்யும் தொழில். ஜப்பானில், நீர்ப்புகா துணி, பொதி ( பொதி ) வகுப்புகள், குழல்களை 1886 ஆம் ஆண்டில் தயாரிக்கத் தொடங்கினர்...

ரப்பர் போன்ற நெகிழ்ச்சி

ரப்பர் நெகிழ்ச்சி இரண்டும். ரப்பர் மற்றும் ஒத்த பொருட்களால் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட தனித்துவமான நெகிழ்ச்சி (மீள் கந்தகம், பல்வேறு செயற்கை ரப்பர்கள் போன்றவை). இந்த பொருட்கள் நீட்டிக்க மிகவும் எளிதானது ( ய...

காங்கோ சிவப்பு

இது பருத்தி சாயமிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிவப்பு சாயமாகும், இது முதலில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நேரடி அசோ சாயமாக பிரபலமானது. பென்சிடைன் டெட்ராசோடைஸ் செய்யப்பட்டு, அதைத் தயாரிக்க நாப்தியோனிக் அமிலம...

வினைலாசெட்டேட் பிசின்

பாலிவினைல் அசிடேட் பிசின். வினைல் அசிடேட் பாலிமரைசிங் மூலம் பெறப்பட்ட தெர்மோபிளாஸ்டிக் பிசின். குறைந்த மென்மையாக்கும் புள்ளியின் காரணமாக இது ஒரு மோல்டிங் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, இது ஒரு தீர்...