வகை கெமிக்கல்ஸ் தொழில்

நைலான்

முதலில் டுபோண்டின் பாலிமைடு ஃபைபர் வர்த்தக பெயர். இது ஒரு செயற்கை இழை ஆகும், இது மனிதகுலம் முதலில் தொழில்துறை ரீதியாக உற்பத்தி செய்தது, மேலும் இது பாலிமைடு ஃபைபரின் பொதுவான பெயர். இது அமெரிக்காவில் டப...

குழம்பு பாலிமரைசேஷன்

ஒரு மோனோமர் குழம்பாக்கப்பட்டு நீரில் சிதறடிக்கப்படும் ஒரு முறை, இதில் ஒரு குழம்பாக்கி சிதறடிக்கப்பட்டு நீரில் கரையக்கூடிய வினையூக்கியுடன் பாலிமரைஸ் செய்யப்படுகிறது. பாலிமரைசேஷன் வெப்பத்தை அகற்றுவது எள...

வெந்நெகிழி

இது செயற்கை பிசினின் பொதுவான பெயர், இது பிளாஸ்டிசிட்டியைக் காட்ட வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் மென்மையாக்கும் தன்மையைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் குளிரூட்டல் மூலம் திடப்படுத்துகிறது. பாலித்தின், பாலிப்ரோப்பிலேன...

காகிதத்தை வெளியிடுங்கள்

ஒரு புறம் அல்லது இருபுறமும் சிலிகான் பிசினுடன் பூசப்பட்ட காகிதம். இது சுவையான பொருட்களைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பிசின் நாடா அல்லது பிசின் லேபிளின் பிசின் வர்ணம் பூசப்பட்ட மேற்பரப...

அரை செயற்கை இழை

இது ஒரு இயற்கை பாலிமரை வேதியியல் எதிர்வினை மூலம் வேறு பாலிமராக மாற்றி அதை சுழற்றுவதன் மூலம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஃபைபர் ஆகும். பொது சந்தையில் சிறிய தத்துவார்த்த சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அசிடைல் ச...

vinyon

அமெரிக்காவின் விஸ்கோஸ் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட வினைல் குளோரைடு மற்றும் வினைல் அசிடேட் ஆகியவற்றின் கோப்பொலிமரைசேஷன் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட இழைகள். நைலானுக்குப் பிறகு 1939 இல் தோன்றிய செயற்கை இழை. இது...

வினைல் குழு

H 2 C═CH- என்ற அணுக் குழுவைக் குறிக்கிறது. வினைல் குளோரைடு, வினைல் அசிடேட், ஸ்டைரீன், அக்ரிலிக் அமிலம் போன்ற பாலிமர்களுக்கான செயற்கை மூலப்பொருளாக முக்கியமான பல சேர்மங்கள் வினைல் குழுவைக் கொண்ட சேர்மங்...

வினைல் லேமினேட் எஃகு தாள்

படம் போன்ற வினைல் குளோரைடு பிசின் பிணைக்கப்பட்ட, அல்லது சோல் போன்ற பூசப்பட்ட மெல்லிய எஃகு தட்டு. இரும்பின் குறைபாடான அரிப்பு எதிர்ப்பு வலுப்பெறுகிறது, வண்ணமும் வடிவமும் சுதந்திரமாக அணியக்கூடியதால் அலங...

வினைல் பிசின்

ஒரு பரந்த அர்த்தத்தில், அது பாலிமரைசேஷனைத் அல்லது ஒரு வினைல் குழு கொண்ட ஒரு சேர்மத்தின் copolymerization மூலம் பெறப்பட்ட பிளாஸ்டிக் ஒரு பொதுவான சொல்லாகும், மற்றும் வினைல் குளோரைடு பிசின், வினைல் அ...

நுரை ரப்பர்

இரண்டு கடற்பாசிகள் (ரப்பர்). ஒன்றுசேர்த்து மற்றும் vulcanizing foamed மரப்பால் மூலம் இயந்திரத்தனமாக காற்று அல்லது கார்பன் டை ஆக்சைடு வீசுகிறது மூலம் அல்லது ஒரு foaming முகவர் சேர்ப்பதன் மூலம் போரஸ் ர...

பியூற்றாதையீன்

வேதியியல் சூத்திரம் CH 2 = CH - CH = CH 2 ஆகும் . நிறமற்ற மற்றும் மணமற்ற எரியக்கூடிய வாயு. உருகும் புள்ளி -108.9 ° C., கொதிநிலை -4.4 ° C. கரிம கரைப்பானில் கரையக்கூடியது. n-butane, n-butylene. மேலும்,...

butadiene ரப்பர்

சுருக்கம் பி.ஆர். பியூட்டாடின் பாலிமரைசேஷன் மூலம் பெறப்பட்ட செயற்கை ரப்பர் . இது தீர்வு பாலிமரைசேஷன் முறையால் தயாரிக்கப்படுகிறது, மேலும் பயன்படுத்த வேண்டிய பாலிமரைசேஷன் வினையூக்கியைப் பொறுத்து முப்பரி...

பியூட்டில் ரப்பர்

ஐசோபியூட்டிலீன் மற்றும் ஐசோபிரீனின் கோபாலிமரைசேஷன் மூலம் பெறப்பட்ட செயற்கை ரப்பர் . இரண்டாம் உலகப் போரின்போது அமெரிக்காவில் உருவாக்கப்பட்டது. இது சிறந்த மின் காப்பு பண்புகள், வானிலை எதிர்ப்பு மற்றும்...

பீச்

ஜெர்மனியில் ஐ.ஜி (ஜெர்மனி) ஃபார்பனின் பியூட்டாடின் செயற்கை ரப்பரின் தயாரிப்பு பெயர். பாலிமரைசேஷனுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வினையூக்கியின் பியூட்டாடின் மற்றும் சோடியத்தின் செயற்கை சொல். எண் பீச் (பீச் 3...

நிறைவுறாத பாலியஸ்டர் பிசின்

ஒரு செறிவூட்டப்படாத டைபாசிக் அமிலம் (மெலிக் அன்ஹைட்ரைடு போன்றவை) மற்றும் ஒரு கிளைகோல் (எத்திலீன் கிளைகோல் போன்றவை) ஆகியவற்றின் மதிப்பீட்டு எதிர்வினை மூலம் ஒரு நேரியல் பாலியஸ்டர் பெறப்படுகிறது, மேலும்...

நெகிழி

செயற்கை மேக்ரோமொலிகுலர் சேர்மங்களுக்கிடையில் உயர்ந்த பிளாஸ்டிசிட்டியைக் காண்பிப்பவர்களுக்கு பொதுவான சொல். கிட்டத்தட்ட இது பிளாஸ்டிக்கிற்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது, ஆனால் சில நேரங்களில் இது ஒரு பிளாஸ்டிக் எ...

பிளாஸ்டிக் மோல்டிங் இயந்திரம்

ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருளை பிளாஸ்டிக்மயமாக்குவதன் மூலமும், உலோக அச்சுக்குள் அழுத்துவதன் மூலமும் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கட்டுரையைப் பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட இயந்திரம். ஒரு சுருக்க மோல்டிங் இயந்திரம், ஒரு பரிமா...

நீர்ப்புகா முடித்தல்

துணி துணி ஊடுருவாமல் தடுக்க செயல்முறை. அழிக்கமுடியாத செயலாக்கம் மற்றும் சுவாசிக்கக்கூடிய செயலாக்கம் உள்ளன. முந்தைய வழக்கில், ஒரு ஹைட்ரோபோபிக் ரப்பர், ஒரு தெர்மோபிளாஸ்டிக் பிசின் கரைசல், ஒரு குழம்பு போ...

polyacrylonitrile

ஒரு வெந்நெகிழி பிசின் ஒரு வினையூக்கியைப் பயன்படுத்தி acrylonitrile இன் குழம்பு பாலிமெரிஷேஹன் மூலம் பெற்றார். ஏபிஎஸ் பிசின் மற்றும் அக்ரிலிக் ஃபைபர் உருவாக்க கோபாலிமரைஸ் செய்யுங்கள். Items தொடர்புடைய...

அக்ரிலிக் ஃபைபர்

கம்பளிக்கு ஒத்த பண்புகளைக் கொண்ட செயற்கை இழை, அக்ரிலோனிட்ரைலை பாலிமரைஸ் செய்வதன் மூலமோ அல்லது பிற மோனோமர்களுடன் கோபாலிமரைஸ் செய்வதன் மூலமோ தயாரிக்கப்படுகிறது. இது மென்மையான மற்றும் சூடான அமைப்பைக் கொ...