வகை இசை குறிப்பு

இலையுதிர் விதை

நாக ut டா பாடல் தலைப்பு. தெற்கு ஆண்டவரின் 36 வது தலைமுறை இறந்த நபர் ஆசிரியர், 39 வது ஆண்டுவிழா அல்லது அவர்களுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பு ஆகியவை பாடல் வரிகள். 10 II கினேயா ஆறு சைமன் இசையமைப்பாளர். 1845 எ...

அசுமா ஹக்கி

நாக ut தாவின் பாடல் பெயர். IV கினேயா ரோகுசாபுரோ இசையமைப்பாளர். பாடல் எழுத்தாளர் தெரியவில்லை (இசையமைப்பாளர் மற்றும் இசையமைப்பாளர் இருவரும்). 1829 ஆம் ஆண்டில் முதல் செயல்திறன். எடோவின் நான்கு பருவங்களின...

arpeggio

இசை சொற்கள். அல்பெஜியோ மற்றும் ஆர்பெஜியோ. விளையாடும் வீணையை (ஆல்ஃபா) அடிப்படையில், அதே நேரத்தில் வளையில் விளையாடும் கூடாது என்று அர்த்தம், ஆனால் தொடர்ந்து, அதிகபட்சம் கின்னரங்களைத் இலிருந்து இயக்குவத...

இஷிகாவா தாகேஷி

பூமியின் வரிகள் · கோட்டோ காவ். தெரியாத பிறப்பு மற்றும் இறப்பு. அவர் ஒரு கலாச்சார மற்றும் இலக்கிய மனிதராக இருந்தபோது கியோட்டோவில் தீவிரமாக இருந்தார். நான் குறிப்பாக மூன்றாவது சரத்தை மேம்படுத்தினேன். என...

ஓ-யாங் ஜியோங்

சீனாவின் பாடல், ஐந்து தலைமுறைகள். ஷூவுக்கு முன்பு நான் ஆரம்பத்தில் பணியாற்றினேன், ஆனால் அழிந்த பிறகு, நான் லுயோங்கிற்கு செல்வேன். பின்னர் ஷூ கட்டப்பட்டது மற்றும் ஷூவுக்கு திரும்பியது, அழிவு பாடலுக்கு...

மிரர் சிங்கம்

நாக ut தாவின் பாடல் பெயர். 3 இசையமைத்தவர் ஷோஜிரோ செஞ்சிகியா. ஃபுகுச்சி இல்லை குராக்கோ வரிகள். 1893 இல் முதல் செயல்திறன். உண்மையான தலைப்பு "ஹருகோ (ஷுன்ஷோ) கண்ணாடி சிங்கம்". புதிய கபுகி எண் எட...

கிகுயோகா பள்ளி

பூமியின் வரிகள் · கோட்டோ காவ். இது 1806 இல் ஒரு பள்ளியாக இருக்கும். பெயர் சூயிச்சி (சிமெச்சி). அவர் கியோட்டோவில் கலாச்சாரம், உள்நாட்டுப் போர் மற்றும் டென்போ காலத்தில் தீவிரமாக பங்கு வகித்தார். குறிப்ப...

நவீன ஹிடெகோ

ஆரம்ப காமகுரா பாடல். தொகுதி 1. புஜிவாரா நிலையான வீடு. 1209 இல் சென்ஜி மார்னிங்கில் பெறப்பட்டது. இது பாடலின் சில பகுதிகள் மற்றும் ஹிடெக்கி வழக்கின் ஒரு பகுதியைக் கொண்டுள்ளது, முதல் பாதியில், வகா வரலாற்...

Kinderszenen

ஷுமனின் பியானோ இசை தொகுப்பு. "Kinderszenen". சிறுவயதின் நினைவுகளாக இயற்றப்பட்ட சிறிய பொருட்களிலிருந்து பதிமூன்று பாடல்களைத் தேர்ந்தெடுத்தபோது இது 1839 இல் வெளியிடப்பட்டது. 1838 ஆம் ஆண்டின் ப...

பண்டைய காற்று உடல் உருவாக்கம்

ஆரம்ப காமகுரா பாடல். 2 தொகுதிகள். ஷுன்சோ புஜிவாரா . இருவரும். 1979 இன் ஆரம்பத்தில், 1201 திருத்தப்பட்ட புத்தகங்கள் இயற்றப்படும். இளவரசி சிகோவின் வேண்டுகோளின் பேரில் அவர் இதை எழுதியதாகக் கூறப்படுகிறது....

கோல் யூ புங்கன்

பாடநெறி நடைமுறையின் பொருள். இது பொதுவாக முனிச்சில் உள்ள இசைப் பள்ளிக்காக ஜெர்மன் பார்னர் [1832-1902] எழுதிய மூன்று தொகுதி பாடல் பயிற்சி பாடநூலின் (1875) தலைப்பு என அழைக்கப்படுகிறது.

subdominant

முழு அளவிலான முக்கிய ஒலியில் இருந்து 5 டிகிரி கீழ்நோக்கி ஒலி. இது துணை ஒலி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது ரூட் முக்கோணங்கள் என குறிப்பிடப்படுகிறது , மேலும் அதே செயல்பாடுகளின் பல வளையங்களில் II இல் முதல...

மூன்றையும்

மேற்கத்திய பாரம்பரிய இசையின் அடிப்படையான நாண் அமைப்பு. 3 டிகிரி இடைவெளியில் மூன்று ஒலிகள், அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒலி, மூன்று மடங்கு மேலே மற்றும் ஐந்து மடங்கு மேலே. டானிக் ( டோனிகா ), IV ( துணை ஆதிக்க...

Dichterliebe

ஷுமனின் பாடல் தொகுப்பு. "Dichterliebe". பாடலும் பியானோவும் ஒன்றாக இணைந்த காதல் பாடல்களின் மிக உயர்ந்த சிகரம். கவிதைகள் ஹெய்னின் பாடல் புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு 1884 ஆம் ஆண்டில் 16 பாட...

சாசன்

பிரஞ்சு மொழியில் <Kayo> இன் பொருள். இசை வரலாற்றில், பிரான்சில் 1400 ஆம் ஆண்டு தொடங்கிய தனி மற்றும் இசைக்கருவிகள் (முக்கிய இசையமைப்பாளர்கள் டுஃபாய் மற்றும் பன்ஷோவா ) மற்றும் 1500 முதல் துணை இல்லா...

முற்றிலும் சட்டம்

வளையங்களின் கோட்பாட்டைப் பொறுத்து, எளிய அதிர்வு விகிதக் கணக்கீட்டால் தீர்மானிக்கப்படும் சுருதி மூலம் சரிப்படுத்தும். ஒலிகள் ஒவ்வொன்றும் 5 டிகிரியில் 3: 2 செட் மற்றும் 5: 4 என்ற விகிதம் 3 டிகிரிக்கு அம...

ஜின் கு-ஜி

சீன, தெற்கு பாடலின் பாடல், ஒரு அரசு ஊழியர். ஜி கோட்டையின் ஒரு நபர் (ஷாண்டோங் மாகாணம்). பிரச்சினை சம்பாதிக்கிறது. பணத்தின் ஆட்சியில் பிறந்த அவர், தெற்கு பாடலில் ஆய்வு செய்து, நகர துருப்புக்களின் ஆணான ஹ...

sforzando

இசை சொற்கள். சில குறிப்புகள் அல்லது வளையல்களுக்கு வலுவான உச்சரிப்பு கொடுங்கள். Sforzato (இத்தாலியன்) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. சுருக்கமாக sf அல்லது sfz. ஃபோர்சாண்ட் என்பதும் ஒத்த மற்றும் சுருக்கமான fz...

மதிப்பெண்

மதிப்பெண் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆர்கெஸ்ட்ரா இசை, உட்புற இசை, பல பகுதிகளுடன் கூடிய குரல் இசை (குரல்) போன்ற அனைத்து பகுதிகளிலும் இசை மதிப்பெண் அருகருகே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வீரரும்...

மாற்றான

இசை அமைப்பு நுட்பங்களில் ஒன்று. ஒரு ஜோடி நல்லிணக்க சட்டம். சொற்பிறப்பியல் என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மெல்லிசைகளை இணைத்து ஒரு பாலிஃபோனியை உருவாக்க ஒரு நுட்பத்தை குறிக்கிறது, அதாவது மற்றொரு ஒல...