வகை நிகழ்வுகள் & பட்டியல்கள்

கடவுள் விழா

அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி (பழைய நாட்களில் செப்டம்பர் 17) ஐஸ் சன்னதி விழா நடைபெற உள்ளது. மூன்று பண்டிகைகளில் ஒன்றான, சடங்கின் சக்கரவர்த்தி புதிய கிரேன்களை அமேதராசு ஒகாமிக்கு (அமேரு வகா) அர்ப்பணிக்கிறார், மச...

வாள் நடனம்

இவாட் மற்றும் மியாகி மாகாணங்களில் பல்வேறு விழாக்களில் நிகழ்த்தப்பட்ட மடிந்த கலை நிகழ்ச்சிகள். அரக்கன் வாள் நடனம், ஹினா குழந்தை (ஹினாகோ) வாள் நடனம், ஹனெகோ வாள் நடனம், நெம்புட்சு வாள் நடனம், கிராண்ட் பு...

சஞ்சா விழா (திருவிழா)

டோக்கியோவின் டைட்டோ வார்டில் உள்ள அசகுசா ஆலயம் மூன்று நிறுவனங்களின் உரிமைகளின் திருவிழா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது மார்ச் 17 மற்றும் 18 ஆம் தேதிகளில் எடோ காலத்திலும், மேஜி காலத்திற்குப் பிறகு மே 17...

சன்னோ திருவிழா

சன்னோ அங்கீகாரத்தின் திருவிழா. (1) ஷிகா மாகாணத்தில் உள்ள ஹியோஷி ஆலயத்தில் ஒரு உதாரணம். பண்டைய காலங்களிலிருந்து, இது ஹியோஷி திருவிழா என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் பிரபலமானது. கடந்த காலத்தில், இது ஏப்ர...

ஆன்மீக ஆவி

சோக சம்பவங்களில் ஒன்று. பான் 15 நாட்களில் அல்லது 16 நாட்களில், யோடாயில் பாயும் ஆவிகள் ஆற்றுக்கும் கடலுக்கும் (அதிக வெள்ளை) பிரசாதங்களை அனுப்புங்கள் . கிடாக்கியுஷுவில் பிரமாண்டமாக செய்ய பல இடங்கள் உள்ள...

Obonasi

<ஓ பண்டிகை பண்டிகை> இரண்டும். சிம்மாசனத்திற்குப் பிறகு, பேரரசர் புதிய நினோ திருவிழாவை முதல் முறையாக அழைக்கிறார். பெரிய திருவிழா ஆண்டின் புத்தாண்டு விழாவிலிருந்து பேரரசர் டென்முவிடமிருந்து வேறுபட...

புத்தாண்டு விடுமுறை

புத்தாண்டைக் கொண்டாடும் இரவு நிகழ்வுகள். பொதுவாக இது புத்தாண்டு ஈவ் (ஓமிசோகெமா) இரவு, ஆனால் சில நேரங்களில் வசந்த காலத்தின் துவக்க புத்தாண்டு தினத்தை குறிக்கும், ஏழு புத்தாண்டு மற்றும் பதினைந்து புத்தா...

Toyoakeyukai

பண்டைய காலங்களிலிருந்து அரண்மனையில் நடந்த ஆண்டு நிகழ்வுகள். சின்த்தோ திருவிழா பிறகு நாளில், டிராகன் நாளில், எந்த பேரரசர் Toyouraku (Buraku) (பின்னர் ஊதா கோவில்) வெளியே வந்து விழா, புதிய தானியங்கள் ச...

ஹகதா யமகாச

ஜுகான் திருவிழா ஜூலை 1 முதல் 15 வரை ஃபுகுயோகா சிட்டி ஹகாட்டாவில் உள்ள குஷிடா ஆலயத்தில் நடைபெற்றது. யமகாச (டாஷி) என்ற பெரிய மலை கார் இருப்பதால் இது ஹகாட்டா யமகாசா என்று அழைக்கப்படுகிறது. முந்தையது ஷாப்...

பண்டிகை இல்லை

கூட்டு நிர்வாண பங்கேற்பாளர்களைக் கொண்ட விழா. புத்தாண்டு திருத்தம் குழு (ஜ்யுஷோ) மற்றும் ஜூன் மாத நாட்சுகோஷியின் பேயோட்டுதல் ஆகியவற்றில் பல விஷயங்கள் உள்ளன. ஐச்சி ப்ரிபெக்சரில் உள்ள ஓவரி டைகோகு ஆலயத்தி...

நண்பகல்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி தொடக்கத்தில் மதியம் இனாரி பண்டிகை நடத்தப்பட்டது. கியோட்டோவில் புஷிமி-இனாரி தைஷா ஆலயம் நிறுவப்பட்ட தேதிக்கு இது பெயரிடப்படும். நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் செய்யப்பட்ட ஒரு வழக்கம...

Biennale

இருபதாண்டு வடிவத்தின் கண்காட்சி. சர்வதேச கலை கண்காட்சியில், 1895 இல் தொடங்கிய வெனிஸ் பின்னேல் , சாவோ பாலோ பின்னேல் , பாரிஸ் யூத் பின்னேல் மற்றும் பிற உள்ளன. டோக்கியோ பின்னேல் (ஜப்பான் சர்வதேச கலை கண்க...

மிசுகுச்சி விழா

மாட்சூரி திருவிழா இரண்டும். நாற்றுகளில் நெல் (ஃபிர்) நாளில் தனோகாமியில் நல்ல அறுவடை செய்ய ஜெபிக்கும் பண்டிகை இது. நெல் வயலின் வாயில் மண்ணை வைக்கவும், பருவகால பூக்கள் மற்றும் கிளைகளைக் குறிக்கவும், மீத...

யோகோஹாமா

திருவிழாவில் என்ன கொண்டு வர வேண்டும். இது பண்டைய டேஜியோனின் காலத்தில் ஷிஷிமயாமாவைப் பின்பற்றுவதாகக் கூறப்படுகிறது. இன்று, நான் ஒரு மிதவை (தாஷி) மீது ஒரு வீட்டைக் கட்டுகிறேன், மேலும் அந்த கூரையில் அதிக...

விழா

ஆண்டுக்கு ஒரு முறை சன்னதியில் நடைபெறும் பிரதிநிதி விழா. சன்னதி குடியேறியவர்களின் நாளில், தெய்வக் கடவுளின் தீய நாளுக்குப் பிறகு வரும் பல விஷயங்கள் உள்ளன. கடவுள் விழா என்பது ஐஸ் ஜிங்குவில் ஒரு திருவிழா...

டோமியோ மிகி

சிற்பி. டோக்கியோவில் பிறந்தார். டோக்கியோ துப்புரவு தொழில்நுட்ப பள்ளி கைவிடப்பட்டது. 1958 முதல் இது யோமியூரி சுதந்திர கண்காட்சியில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டது. 1960 ஆரம்ப தனி கண்காட்சி. 1963 இன் தனி கண்க...

மாட்சுசாவா பதில்

ஒரு கலைஞர். நாகானோ மாகாணத்தில் பிறந்தார். ஆரம்பகால பல்கலைக்கழக பட்டம். 1952 ஆம் ஆண்டில் கலை மற்றும் கலாச்சார சங்க கண்காட்சியில் முதல் கண்காட்சி. 1957 முதல் யோமியூரி சுதந்திர கண்காட்சியில் அறிவிக்கப்பட...

ஆவணங்கள்

ஜெர்மனியின் காசெல் நகரில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் சர்வதேச கலை கண்காட்சி. உலகின் சமகால கலையை ஜெர்மன் குடிமக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் முதல் கண்காட்சி 1955 இல் நடைபெற்றது. 19...

பசிபிக் கலை விழா

பசிபிக் கலை விழா. ஓசியானியா பிராந்தியம் ஒவ்வொரு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஒரு கலை திருவிழா, தென் பசிபிக் குழுவின் ஆலோசனை அடிப்படையில் 1972 ஆம் ஆண்டு தொடங்கியது. இதேபோன்ற சுங்க பழக்கவழக்கங்களுடன்...

ஐச்சி எக்ஸ்போ

2005 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற ஒரு உலக கண்காட்சி , நாககுட் -சோ, டொயோட்டா- ஷி, செட்டோ- ஷி, ஐச்சி மாகாணம் ஒரு இடமாக நடைபெற்றது. அதிகாரப்பூர்வ பெயர் 2005 இல் 2005 ஜப்பான் எக்ஸ்போ, ஆங்கிலத்தில் <EXPO 2005 A...

  1. 1
  2. 2
  3. 3