வகை கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு

புராகு தமுரா

ஓவரி தேசமான ஹகுரி மாவட்டத்திற்குள் இருந்த ஒரு இடைக்கால கிராமம். தற்போது, ஐச்சி ப்ரிஃபெக்சர் இச்சினோமியா சிட்டி கிசோ ரிவர்-சோ உள் விவாகரத்து · வெளி விவாகரத்து நிந்தனை செய்யும் இடமாக, அது அந்த பகுதியின்...

ஹன்டாரோ நாகோகா

ஓவாரியா நாட்டில் நகாஜிமா துப்பாக்கியில் இருந்த ஆதரவாளர்களின் பிரதேசத்தின் மேனர். ஹாஷிமா-ஷியின் தெற்குப் பகுதியிலிருந்து ஹிகாஷிடா-சோ, கைசு-மச்சி (2 நகரம் மற்றும் கைசு-ஷி), கோசு நகரத்திற்கு கிஃபு மாகாணம...

கசு நாகஷிமா

Sengoku Ikko இக்கி Ise நாடுகளில் Nagashima (மீ ப்ரிபெக்சர் Kuwana Nagashima-சோ) காலத்தில் மையத்தில் எழுச்சி இருந்தது. நினோமி மிகாவா (திரு. நோபுனாகா) என்று அழைக்கப்பட்ட கிசோ நதி , நாகரா (யூட்டகா ) நதி...

நுமதா குலம்

யுனோ நாடு டோன் குழு கன் நுமாட்டா (தற்போது கன்மா ப்ரிஃபெக்சர் நுமாட்டா நகரம்) கோட்டை தளமாக இருந்தது. 1590 ஆம் ஆண்டில், நோமாட்டா கோட்டையில் நோபூனாகா மனாபு (நோபூயுகி) சீல் வைக்கப்பட்டது, மேலும் நுமாசு தன...

இசுசே குலம்

Izushi Izushi துப்பாக்கியை குலத்தை Tajima மாவட்டம் (இப்போது · ஹையொகோ எல்லை Toyooka சிட்டி) கோட்டைக்கு தரையில் போன்ற. 1585 Tateishi கோட்டைக்கு (Yoshiyama கோட்டை) மயனகோ Maeno 53,000 கற்கள் (ஒரு...

அருங்காட்சியகத்தில் ஓடியது

1578 ஆம் ஆண்டில், உசுகி கென்ஷினின் மரணத்திற்குப் பிறகு உசுகி கென்ஷின் மரணம், கென்ஷினுடன் சண்டையிட்ட யுசுகி கனமேகி (திரு. யுடா நாகோவின் பிறப்பு) மற்றும் உசுகி ஜிங்காவோ ( சாகாமி ஒடாவாரா கோட்டை ஹோஜோ மசயா...

Kodanski

Musashi நாட்டின் Tama Nagafusa Gujo (Kaminaga BUSA) கிராமம் Komaki துறையில் (Komaki) (இப்போது Hachioji, டோக்கியோ) இன் வழியில் Koshu வழங்கப்படும் தடையாக உள்ள, மேலும் Komaki துறையில் தடையாக குறிப்பிட...

ஹொக்கைடோ

ஓமி-குனியின் வடகிழக்கு பகுதியிலிருந்து ஹொகுரிகு பகுதிக்கு பக்கவாட்டு சாலை . ஹொகுரிகு நெடுஞ்சாலை · ஹொகுரிகு நெடுஞ்சாலை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நாகயாமா (நாகேஸ் ) சாலையில் உள்ள ஓமி-கு டோரியமோட்டோவின் (...

டேகுச்சி நெடுஞ்சாலை

யமடோவின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள டேக்குச்சி பாஸ் (நாரா ப்ரிஃபெக்சரில் உள்ள கட்சுராகி நகரத்துக்கும், ஓட்சுகா ப்ரிபெக்சர் தாகேஷி-சோவுக்கும் எல்லையில்), தென்கிழக்கு கிழக்கே மேற்கே மேற்கு நோக்கி, தென்மேற்...

வலை கிராப் சமையலறை

மியாச்சி ஷிமிசுஜியின் கோபுரத்தில், இசுமி குனி கடற்கரையில் வலையை வரைந்த மீனவர்கள் நாயின் மீன் (காகோ) தானம் செய்தனர். கட்டண புள்ளி ஒரு இடத்திற்கு மட்டும் வரையறுக்கப்படவில்லை, ஆனால் அது தற்போதைய ஒசாகா மா...

வாகா · இனுகி இக்கி

நவீன யுகத்தின் ஆரம்பத்தில், முட்சு பிராந்தியத்தில் ஒரு கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது. டொயோட்டோமி ஹிடயோஷியின் ஓஷு நடைமுறைக்கு இணங்க, யோஷிதாடா வாடா மற்றும் ஹிரோச்சி இனுய் ஆகியோர் 1590 அக்டோபரில் இராணுவம் (2000 பட...

தாகேஷி இக்கோ

டோக்குகாவா காலத்தின் முடிவில் முசாஷி (முசாஷி) நாட்டில் நிகழ்ந்த பழக்கமான இக்கி . 1866 மியாகி உள்ளூரில் Chichibu மாவட்டம், Koryo உள்ளூரில் உள்ள, Tama (Tama) உள்ளூரில் மலை கிராமத்தில் விவசாயிகள் அரிசி வ...

கான்டோ மக்கள் தொடர்பு

இது கான்டோ டெய்டோ பொது அலுவலகம் (கான்டோ மிகுஜி) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. காமகுரா ஷோகுனேட் அவரது ஆட்கள் மீது சுமத்திய பங்கு. ஒரு பரந்த பொருளில் இது உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பங்கிற்கு ஒத்ததாக இரு...

அக்ஷய்

<இன்றைய வைக்கோல்> <இன்றைய கதை>. கெய்காவில் வாழ்ந்த துரோக இளைஞன் இருந்தபோதிலும், அவர் தன்னை ஒரு பிடிவாதமான நபராகக் காட்டினார். ஹியான் சகாப்தத்தின் பிற்பகுதியில், " ஷின் சாருகாகு "...

தெரு மக்கள்

சாலைகள் வழி, பல்வேறு வகையான கல்வியாளர்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு, மற்றும் <பால் மக்கள்> வழியில் திறமையான நிபுணர்கள் கூறினர். கைவினைஞர் பாடல் (ஷோ - சுன் நோ உட்டாய்சு) போன்றவற்றின் படி, காஸ்டெல்லர்க...

டவுன் படம்

ஒரு நவீன கிராம படத்திற்கு எதிராக ஒரு நவீன நகரத்தின் நகர மக்கள் வசிக்கும் படம். வீதி வடிவம், தெருவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள நகரத்தின் வடிவம் மற்றும் நகரத்தின் பெயர் ஆகியவற்றை விவரிக்கும் பல நகர ஒதுக்...

கடமை பணி

இது "மேப்பிள்" என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. இது ஆட்சியின் கீழ் தொனி, தனிமை (தெற்கு) மற்றும் இதர (யானை) ஆகியவற்றின் கூட்டுச் சொல்லாகும். முதலில் சீனாவில் சுய் வம்ச காலத்தின் வரி முறையை குறிப்...

பதிவு பதிவு

முரோமாச்சி ஷோகுனேட்டின் பதிவு. ஷோகுனேட் மாஜிஸ்திரேட்டின் அயோமியோ கடவுள்கள் மற்றும் பிறரின் 1490 ஆண்டுகளின் பதிவு, மற்றும் மாஜிஸ்திரேட்டின் பேரன் பேரன் ஐயோ டோசன் (அகிட்சுரா) 1539 முதல் 1547 வரை மீண்டும...

லோடி காலண்டர்

காமகுரா காலத்தின் ஆரம்பத்தில் மற்றும் கொரிய வடக்கு மற்றும் வடக்கு வம்சங்களின் முதல் பாதியில் ஒரு பொது இல்லமான குனியோஷி இனோவின் நாட்குறிப்பு. கோகென் <புடோஷி நகாசோனோ ஷோகோகு (நகாசோனோ அத்தியாயம் ஷோகோகு...

ஓடேட் நகமாட்சு டைரி

பேச்சு கிளப்பின் திரு.ததாஷி ஓடேட் (ஹிசாஜிஜி) (நோமுசுகே ஒரு புகழ்பெற்ற பெயர்) இன் முரோமாச்சி ஷோகுனேட் டைரி. கட்டுரை 1538 முதல் 1542 வரை உள்ளது, ஆனால் காணாமல் போன மற்றும் பரப்பப்படாத பல பகுதிகள் உள்ளன....