வகை கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு

டோட்டோரி குலம்

செஞ்சியின் காரணம் (குலம்). இனாபா (இனானி) நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பை டோட்டோரி மீது வைத்த வெளி குலம் (பல்வேறு குலம்). மிட்சுமாசா இக்கேடா (மிட்சுமாசா) குடும்பத்திற்குப் பிறகு, இக்கேடா சோஷிச்சி (நாகயோஷி) உரு...

ஃபுகுயாமா குலம்

பிசென் நாடு ஃபுகுயாமா (ふ い) குலத்தில் பெஸ்ஷியின் அலுவலகத்துடன் ஒரு மதிப்பெண் அட்டை. மசனோரி புகுஷிமா (மசனோரி) 1619 இல் புதுப்பிக்கப்பட்ட பின்னர், திரு. மிசுனோ சன்னதிக்குள் நுழைந்தார். திரு. மாட்சுதைரா...

மருகேம் குலம்

சானுகி (சானுகி) நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பை தேசிய மருகாமில் வைத்த வெளி குலம் (பல்வேறு குலம்). தகாமட்சு டொமைன் ஐகோமாவின் (ஐகோமா) குல அதிபராக, 1640 இல் புதுப்பிக்கப்பட்ட பின்னர், சானுகி நாட்டின் மேற்கு பகுத...

ஒகாகி குலம்

மினோவின் (மினோ) நாடு ஓகாகி என்பது ஒரு டொமைன் அலுவலகத்துடன் கூடிய ஸ்கோர்கார்டு ஆகும் . கிளப்பில் சேர நிற்கும் குலம் இஷிகாவா , சேகிகஹாரா போருக்குப் பிறகு , பின்னர் மாட்சுதைரா (ஹிசாமட்சு) திரு. ஒகாபே திர...

ஹமாமட்சு குலம்

ச ori ரி (டொயோட்டோமி) ஹமாமட்சு (புய்) குலத்தில் ஹனமட்சுவுடன் ஸ்கோர்கார்டு. திரு. மாட்சுதைரா (சகுராய்), திரு. மிசுஹிரா (தைஷின்), திரு. ஓட்டா, திரு. அயோமா, திரு. ஹான்ஜோ, திரு. மாட்சுதைரா (ஒகோச்சி), திரு...

ஹிகோன் குலம்

ஓமி (ஓமி) நாடு Hikone ஒரு ஸ்கோர்கீப்பிங் குலத்தை (ஹவுஸ்) குலத்தை உள்ளது. இது மேற்கில் உள்ள டைமியோ மற்றும் கியோட்டோவின் பாதுகாவலரின் ஆய்வுக்கு விதிக்கப்பட்டது. முதல் Ii Naomasa (நற்செய்தி) என்பதால், ஆ...

குருமே குலம்

சிகுகோ (சிகுகோ) கவுண்டி குருமே (பல்வேறு) குலத்தில் நிலப்பிரபுத்துவ அலுவலகத்தை அமைத்த வெளி குலம். திரு. அரிமா 1620 முதல் இணைக்கப்பட்ட பின்னர் ஆண்டவர் தனகா. திரு. தனகா சகாப்தம் 325,000 கல் சகாப்தம், திர...

கராட்சு குலம்

Hizen உள்ள Kazu கோட்டைக்கு (Hirin) ஒரு ஸ்கோர்கீப்பிங் குலத்தை. பிரபுக்கள் திரு. டெராசாவா (எலும்புக்கூட்டிற்கு வெளியே ), திரு. ஒகுபோ (அப்போதிருந்து), திரு. மாட்சுதைரா (டெய்சுக்), திரு. டோய், திரு. மி...

Taikaiji

வாகாயாமா மாகாணத்தின் கினோகாவா நகரில் அமைந்துள்ள டெண்டாய் குழுவின் மெய்டன் கண்ணன் முனேவின் மோட்டோயாமா. ஹொன்பூன் செஞ்சு கண்ணனுடன் தொடர்புடைய ஒரு ஆன்மீக நட்சத்திரம் " மெக்காய் - ஜி தற்காலிக பட சுருள...

Shanzenji

ஓய்டா நகரில் உள்ள ரின்சாய் பிரிவு மியோஷிஞ்சி பள்ளியின் கோயில். ஹான்ஜோ ஷாகா நியோராய். 1306 ஓட்டோமோ சடகோ (சதாச்சா) பெவிலியனின் தென்கிழக்கில் திறக்கப்பட்டது, மற்றும் திறப்பு ஹகாட்டா சோடென் (ஜோடென்) கோயில...

உள்வாங்குதல்

ஹியான் நடுவில் இளம் ஆய்வுகள். சென்ஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் திரு. புஜிவாரா யூகோவின் குழந்தையின் நேர்மைக்காக (மாட்சுவோ குன்) எழுதினார். 970 இல் நிறுவப்பட்டது. இது வாய்க்கு முன்னேறுவதன் மூலம் எளிதான பாராயணத்திற்...

யாத்ரீக மண்டலா

சன்னதிகளின் காட்சிகளையும் அங்கு வருகை தரும் மக்களையும் காட்டும் ஒரு பெரிய தொங்கும் படம். 16 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் இருந்து 17 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி வரை, படங்களை விளம்பரப்படுத்த இது பயன்படுத்...

இரண்டு மனைவிகள்

ஒரு மனிதன் ஒரு புதிய மனைவியை வரவேற்பான், ஆனால் ஒரு ஆணையும் தொடர்ந்து காதலிக்கிற முன்னாள் மனைவியைப் பார்த்து எந்தவிதமான வெறுப்பும் இல்லாமல் ஒரு புதிய மனைவிக்கு ஒரு குறைபாடு இருப்பதைக் கண்டுபிடிப்பான்,...

ஒகுரி நீதிபதி

செக்கியோபுஷியின் தலைசிறந்த படைப்பு. குறமா கோவில் Bishamonten ஒரு குழந்தை யார் Oguri வலுக்கட்டாயமாக Musashi Sagami மாவட்டம், அவரது தந்தை, Enma சிறந்த வழி மூலம் தெரிய கொல்லப்பட்ட பின்னர் புத்துயிர் ஒர...

ஷின்ஷின் கிளாசிக்கல் வரைதல்

பண்டைய நடன உடனடி படம். தொகுதி 1. நிறுவப்பட்ட ஆண்டுகள் தெரியவில்லை. Shinxi நுழைவு புத்தகங்கள் இருப்பதை குறிக்கும் ஒரு குறிப்பை இருப்பதால், அது "Shinshi" என்ற பெயரைக்கொண்ட என்று பட்டப் இருந்த...

புஜியான்

ஹியான் அத்தியாயத்தின் முடிவின் கதை. தொகுதி 1. சுருக்கம் புத்தகம் "புஜின் பேச்சு" என்று அழைக்கப்படுகிறது. காமகு புஜிவாரா தடாஹிரோவின் சொற்பொழிவு ஷோகெட்சுயின், புஜி டோனோவை ஒகினாகா தகாஷினா கரிகி...

அகிகோ பாபா

கவிஞர், விமர்சகர். உண்மையான பெயர் அகிகோ இவாடா. டோக்கியோவில் பிறந்தார். அவர் ஜப்பான் உயர்நிலைப் பள்ளி பெண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளியில் (தற்போது ஷோவா மகளிர் பல்கலைக்கழகம்) பட்டம் பெற்றார். ஷோய்சிரோ குபோடாவி...

ஷிகி பிரின்ஸ் குழந்தை

"மன்யோஷு" கவிஞர். பேரரசர் டென்சோ பேரரசர். என் அம்மா ககோஷிமாதா கிமா அயோரோ மனைவி (கோஷினோ நோ ஓவரி நோ ஓஷிதாரி). இறந்தவரைப் பற்றி இரண்டு கோட்பாடுகள் உள்ளன. குவானியின் பேரரசரின் தந்தை, அவரது சிம்ம...

ஒரு தட்டையான நாக்கு

தடனகா ஹெய் [? - 923 ஆண்டுகள்] ஒரு ஹீரோவாக. சதாபூமி அதன் வண்ண விருப்பத்திற்கு பிரபலமானது மற்றும் மிடோரி கோஹாரு மற்றும் மிடோரியுடன் ஒத்துழைத்தது. " ஹெய்வா மோனோகாதாரி " அனைத்து 39 கதைகளும் &quo...

ஷிச்சிரா புகாசாவா

நாவலாசிரியர். யமனாஷி மாகாணத்தில் பிறந்தார். அவர் நாடக இசை மண்டபத்தில் கிதார் கலைஞராக இருந்தபோதிலும், 1956 ஆம் ஆண்டில் "நாராயமா சீகோஷோ" இல் மத்திய பொது ப்ரொகுரேட்டர் புதிய கலைஞர் விருது வழங்க...