வகை கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு

வாடனாபே

இது சிக்காமாட்சு மோன்மடேமனின் " கொக்குசென் போர் போரின் " ஹீரோ மற்றும் ஒரு உண்மையான நபரான சுங்கின் மாதிரியாக உருவாக்கப்பட்டது. சீனனாக ஒரு தந்தையாகவும், ஜப்பானியரை ஒரு தாயாகவும், காலையில் மனித...

வேடிக்கையான கருத்து

கேட்பவரை சிரிப்பதில் கவனம் செலுத்தும் கதை. இது விலங்குக் கதைகள், உண்மையான பழைய கதைகள் கொண்ட பழைய கதைகளின் ஒரு வகையாகக் கருதப்படுகிறது. ஒரு கற்பனையைச் சொல்லும் ஒரு பெரிய கதை பெரிதும் ஆத்திரமூட்டியது, ய...

வைக்கோல் பாஸ்டர்ட்

பழைய கதை. கண்ணோனைக் கேட்டு ஒரு வைக்கோலைப் பெற்ற ஒருவர், அபுவை (டிராகன்ஃபிளை, தேனீ) அழைத்துச் சென்று வைக்கோலைக் கட்டிக்கொண்டு, பயணத்தின் போது விலையுயர்ந்த பொருட்களுக்காக அதை தொடர்ச்சியாக பரிமாறிக்கொண்ட...

விருப்பமான சொல்

கபுகியில் ஒரு வகை உரையாடல். இரண்டு கதாபாத்திரங்களும் ஒவ்வொன்றும் மாறி மாறி வெவ்வேறு எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன, இறுதியாக ஒரே ஒலியுடன் சுத்திகின்றன, இது ஒரு நிலையான உரையாடலாக மாறுகிறது, இது இசை விளை...

குதிரை தலை நெபுலா

ஓரியன் தியேட்டரின் மூன்று நட்சத்திரங்களில் ஒன்று ζ நட்சத்திரத்தின் தெற்கே பரவியுள்ள இருண்ட நெபுலா. Black ஒரு கறுப்பின மனிதனைப் போல, குதிரையின் தலை, ஏனென்றால் முன்புறத்தில் உள்ள விண்மீன் தூசி பின்னணியி...

Miya,

இது ஒரு சலுகை பெற்ற குழு, இது கிராமத்தின் தெய்வத்தை சடங்கு செய்து ச Sou வின் அஸ்திவாரத்தை உருவாக்கியது. இது 15 ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்து குறிப்பிடத்தக்கதாக மாறியது, மேலும் இது மேற்கு ஜப்பானில் முக்கியம...

அவாசு ஹாஷிமோடோ மிகோஷி

பிவா ஏரியின் தெற்குப் பகுதி, அவாசு மற்றும் குரிட்டா துப்பாக்கி ஷிகா துப்பாக்கி, ஓமி-குன் ஆகிய மீனவர்களின் இல்லத்தில் இருந்த பேரரசரின் சமையலறை . தற்போது ஓட்சு நகரத்தில் சேட்டா ஆற்றின் வாய்க்கு அருகில்...

Okusaso

எச்சிகோ நாட்டின் கான்பரா (கன்பாரா) மாவட்டத்தின் வடக்குப் பகுதியிலிருந்து இவாஃபூன் (இவாபூன்) மாவட்டத்தின் தெற்கே இயங்கும் ஒரு பரந்த மேனர். இது தற்போதைய நைகட்டா மாகாணமான கிட்டகன்பரா துப்பாக்கியின் நீர்ந...

Ishinocori

(1) தைக்கா (நம்பிக்கை) முந்தைய தலைமுறையில் இஷிரோ குனிவா ஆதிக்கம் செலுத்திய நாடு. "Kojiki" · "பழைய நாட்டின் முக்கிய" கோட்டைக்கு நினைவுச்சின்னம் காணலாம் உள்ளது. இவாக்கி கவுண்டியின்...

குடை தொடர்ச்சியாக

ஹகாட்டா மற்றும் கோட்டோரி இருவரும். வடக்கு மற்றும் வட கொரியா மற்றும் முரோமாச்சி காலங்களில், அவர்கள் வட்டமாக இருக்க ஒரு ஆரவாரமான முறையில் கையெழுத்திட்டனர், சம உரிமைகள் மற்றும் கடமைகளுடன் கையொப்பமிட்டவர்...

ஹிரோசாகி களம்

சுகரு (டிராகன்) குலம். முட்சு (முட்சு) ஹிரோசாகி குலத்துடன் (எதிர்) குலத்துடன் குலத்திற்கு வெளியே டொமைன். ஆண்டவர் திரு சுகரு. முட்சு குனி சுகரு மாவட்டத்தில் உள்ள வேறுபாடு உயரம் சுமார் 46,000 கற்கள் முத...

மோரியோகா குலம்

தெற்கு (நான்பு) குலம். மொரியோகாவில் ஒரு குல நிறுவனத்துடன் முட்சு பகுதிக்கு (முட்சு) குலத்திற்கு வெளியே ஒரு சரணாலயம் . ஆண்டவர் திரு.நான்பு . முட்சுவோகுனி மிட்டோ (சான்) · நினோஹே போன்ற 10 மாவட்டங்களில் 8...

செண்டாய் குலம்

முட்சு (முட்சு) நாடு செண்டாய் (பல்வேறு) குலத்தில் டொமைன் ஏஜென்சியை அமைத்த வெளி குலம். Masamune Masamune (முதல் தலைமுறை Masamune), 1600, குலத்தை உள்ள சென்டாய் கோட்டை கட்டப்பட்டது 1613 ல் வர்த்தக Tsuba...

நிஹோன்மட்சு குலம்

முட்சு (முட்சு) நாடு நிஹோன்மட்சு ஹான் ( வெளியே ) குலத்திற்கு வெளியே ஒரு சரணாலயம் . பிரபுக்கள் திரு. மாட்சுஷிதா, திரு. கட்டோ, திரு. நிவா என மாற்றப்படுகிறார்கள். முட்சு மற்றும் குனனகா (அடச்சி) மற்றும் அ...

சுருகோகா குலம்

ஷோனாய் (ஷ oun னை) குலம். டோரி (ஓவா) நாடு சுருகாவில் ஒரு நிலப்பிரபுத்துவ நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறினேன். ஆண்டவராக, முதல் தலைமுறை திரு. மசாமி மசாமி ( வெளியே ) 1622 இல் மறுசீரமைக்கப்பட்டார், மதிப்பெண் அட...

யோனெசாவா குலம்

டேய் (நோரிவா) யோனெசாவா நாட்டில் குலத்தை வைத்த வெளி குலம் (பல்வேறு குலம்). 1601 முதல் ஆண்டவரான உசுகி கனேககி (ககெட்சாட்சு) யுகம் ஐசுவகமட்சு (ஐசுவகமட்சு) இலிருந்து 300,000 அறிவு மற்றும் குலத்தின் கற்களாக...

ஃபுருகாவா குலம்

ஷிமோசா (ஷிமோசா) நாடு ஃபுடாய் (புடாய்) குலம், இது ஹஞ்சோவை ஃபுருகாவாவிற்கு வைத்தது. அரசாங்கத்தின் முக்கிய நபரான எடோ மற்றும் நிக்கோவின் ரிலே பாயிண்டாக வலியுறுத்தப்பட்டது. பிரபுக்கள் திரு. ஓகசவரா, திரு. ம...

வகயாமா களம்

கிஷு (புல்வெளி) குலம். நிலப்பிரபுத்துவ நிறுவனத்தை கீ வாகாயாமாவில் வைத்த பெற்றோர் (ஷின்) குலம் . ஆண்டவர் திரு அசனோ 1690 டோக்குகாவா ஐயாசுக்கு சொந்தமான 10 ஆண்கள் ஒரு சிறுவன் (கோட்டோபுகி), கி, ஐஸ் (யோஷி)...

ஹிமேஜி குலம்

ஹரிமா (ஹரிமா) நாட்டின் ஹிமேஜி (புய்) குலத்தில் ஹன்ஜியாவுடன் ஸ்கோர்கார்டு. 1749 முதல் திரு. இக்கேடா, திரு. ஹோண்டா, திரு. மாட்சுதைரா (திரு. யூகி), திரு. சாகாகிபாரா, திரு. மாட்சுதைரா (யூகி), திரு. திருடப...

அகோ குலம்

ஹரிமா (ஹரிமா) அகோ நாட்டின் நிலப்பிரபுத்துவ நிறுவனத்துடன் வெளி குலம் (பல்வேறு) குலம். ஆண்டவர் திரு. இக்கேடா, திரு. அசானோ, திரு. நாகை மற்றும் திரு. மோரி ஆகியோருக்கு சொந்தமானது. தகாஷி கை ஆரம்பத்தில் 35 ஆ...