வகை கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு

பாடுவதற்கு கொடுக்க வேண்டிய புத்தகம்

ஷிகி மசோகா பாடல் கோட்பாடு. 1898 (மீஜி 31) பிப்ரவரி 12-மார்ச் 4 ஜப்பானில் தொடர். உடன் சீக்கென் ஜியோகு சீக்வெல் (1902). கட்சாவை புதுப்பிக்கும் மற்றும் கட்சுரா பள்ளியை மையமாகக் கொண்ட பழைய பள்ளி பாடகரைப...

டிரக் அளவு

புத்த விவகாரங்களுக்கான ஒரு வகையான ஒலி கருவி (இசைக்கருவி). இது கோயில்களில் பயன்படுத்தப்படும் உறவினர்களின் மினியேச்சர் பதிப்பாகும், இது சாதாரண வீட்டு பலிபீடங்களில் வைக்கப்படுகிறது. இது ஒலி செம்புகளால்...

டை ஸ்கேன் முல்லரின்

ஸ்கூபர்ட்டின் தொடர்ச்சியான பாடல் தொகுப்பு (வேலை 25). கலவை மே 1823 இல் தொடங்கியது, ஐந்து தொகுதி மதிப்பெண்ணின் முதல் பதிப்பு மார்ச் முதல் ஆகஸ்ட் 24 வரை வெளியிடப்பட்டது. மொத்தத்தில் டபிள்யூ. முல்லர் எழு...

கடுமையான குரங்கு

(1) கியோஜென் பாடல் தலைப்பு. டைமியோ கியோஜென். டைமியோ டாரோ கிரீடனுடன் வேட்டையாடுகையில், அவர் குரங்கின் ஹேரி குரங்கைப் பார்த்து, அது கடினமான தோலாக இருக்க விரும்புகிறார். சாருகிகி மறுக்கும்போது, டைமியோ ஒ...

Kokyū

எடோ காலத்தின் பிற்பகுதியில் இருந்து ஒரு குருட்டு இசைக்கலைஞர். தெரியாத பிறந்த தேதி. இது உட்டெசாகி மற்றும் உட்டே சாகி என்றும் எழுதப்பட்டுள்ளது. பெயர் கினுச்சி. ஐசேயில் பிறந்தார். 1809 (கலாச்சாரம் 6) ஐய...

உமேயா கன்பே

கபுகி ஷிகாட்டா. மூன்றாவது எண்ணுங்கள். இது 17 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் ஷிஜுயோகாவில் ஒரு விடுதியை இயக்கி வந்த உமேயா கன்பேயின் வழித்தோன்றல் என்று கூறப்படுகிறது. சோஷி மோச்சிசுகி பாணியின் ஓரங்கட்டல...

falsetto

ஜப்பானிய இசை உச்சரிப்பு முறை. இது உள்ளூர் குரலுக்கான குரல், அதாவது குரலின் குரல். வயது வந்த ஆண்களுக்கு மூன்று வகையான பாடும் குரல்கள் உள்ளன: மார்புக் குரல், நடுத்தரக் குரல், மற்றும் தலைக்குரிய குரல் ம...

உராஷிமா தாரே

(1) நோ பாடல் பெயர். வாக்கி நோஹாகு. கடவுள்கள். நடப்பு அல்லாத நிரல். ஆசிரியர் தெரியவில்லை. Miyamasu இது “மியாமாசு” என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. முன்னாள் ஜைட் என்பது நரியின் கன்னியின் அவதாரம். பின்புறம்...

திருடன்

கியோஜென் பாடல் பெயர். ஜோக். வயலில் உள்ள வெள்ளரிக்காயை யாரோ திருடியதால், விவசாயி ஒரு பயமுறுத்துகிறார். அங்கு வந்த ஒரு திருடன் ஒரு முறை ஸ்கேர்குரோவைப் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார், ஆனால் அது ஒரு தயாரிப்ப...

Gayageum

கொரியா, 6 ஆம் நூற்றாண்டு காலா இசைக்கலைஞர். தெரியாத பிறந்த தேதி. உயர்ந்த ஆவி கொண்ட நபர். யாழ் (கயாகின்) (12 சரம் கோட்டோ) இசையமைப்பாளராக, 12 பாடல்கள் தற்காலிகமாக இசையமைப்பில் ஒப்படைக்கப்பட்டன. புராணத...

உம் குல்தாம்

எகிப்திய பெண் பாடகி. அவர் பாரம்பரிய குரானைப் படிக்கக் கற்றுக்கொண்டார், பண்டிகைகளின் போது பாடப்பட்டார், 1922 இல் கெய்ரோவுக்குச் சென்றார். அதன் பின்னர், அவர் புகழ் மற்றும் திறனை அஸ்மஹானுடன் பிரித்துள்ள...

சகுரா சகுரா

சீனாவில் டாங் வம்சத்தின் முடிவில் திருத்தப்பட்ட <இசை பாடல்கள் (நாட்டுப்புற பாடல்கள்)> தொகுப்பு. 20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டாங் வம்ச கையெழுத்துப் பிரதிகளில் (ஸ்டீன் எண்...

மடிப்பு

இசை புத்தகம். தொகுதி 1. இது “தொகுதி 11” என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒரே தொகுதியின் பன்னிரண்டு, பதின்மூன்று மற்றும் பதினான்கு ஆகியவற்றுடன், இது வெவ்வேறு புத்தக வாய்களின் புத்தகம் என்றும் குறிப்பிடப்ப...

Eifuku Mon'in

<Yofukumonin> ஐயும் படிக்கவும். காமகுராவின் முடிவில் இருந்து ஒரு பெண் பாடகி. இவரது தந்தை தைஷி மினோரு சயோன்ஜி, மற்றும் அவரது தாயார் முதல் மந்திரி அகிகோ ஜெங்கன். பெயர் ஷிஷி என்று அழைக்கப்படுகிறது...

aeolian வீணை

சரங்களை விளையாடும் காற்றோடு ஒரு கோட்டோ. அதன் பெயர் கிரேக்க காற்றுக் கடவுளான அயோலோஸிலிருந்து வந்தது. ஆரம்பம் புராணமானது, மேலும் மர்மத்தை கையாளும் ஒரு கோட்பாடு உள்ளது, கூடுதலாக, உலர்ந்த ஆமையின் ஷெல்லில...

மீயொலி சோதனை

எதிரொலி கிரேக்க புராணக் காட்டில் உள்ள நிம்ஃப் என்ற பெயரிலிருந்து பெறப்பட்டது, இது முதலில் யமஹிகோ ஆகும். அறை ஒலியியலில், இது எக்கோ இது நேர மூலத்துடன் பிரதிபலிக்கும் ஒலி அலை, இது ஒலி மூலத்திலிருந்...

மாக்கோ ஷராய் எகோட்டோபா

பட சுருளின் அடிப்படை வடிவம். ஒரு கதையுடன் தொடர்ச்சியான காகிதமும், படங்களுடன் கூடிய காகிதமும். பாடல் வரிகள் முதலில் வருகின்றன, அதைத் தொடர்ந்து படம். காகிதம் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் நிகழ்வுகளும் உ...

ரெய்கோ எச்சிகோ

(1) எச்சிகோ சுகவராவை அடிப்படையாகக் கொண்டு நாடு முழுவதும் நடப்பது கியூபே யசுகோ இது வீதி கலைஞர்கள் மற்றும் ஆடைகளில் நடனங்கள் மற்றும் இலகுவான வேலைகளைச் செய்யும் கலைஞர்களைக் குறிக்கிறது. (2) ஒரு உள்ளூர...

Hyecho

சோசுன், ஷில்லா துறவி. மெகுமி என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. இளம் வயதில் நுழைந்தார், மற்றும் 719 இல் கொங்கோ சடோஷி நான் கீழ் படித்தேன். இறுதியில், நான் இந்தியாவில் இருந்து கடலுக்கு புத்தரின் இடிபாடுகளை...

Etenraku

Gagaku, குழாய் பாடல் பெயர். கோஷிதெங்குரா என்றும் எழுதப்பட்டுள்ளது. Karaku . தட்டையான தொனி (நீங்கள் பாடுவீர்கள்), மஞ்சள் மணிகள் மற்றும் பன்ஷிகி போன்ற மூன்று டோன்களில் ட்யூன்கள் உள்ளன. நடனம் இல்ல...