வகை கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு

peewit

சிடோரி குடும்பத்தின் பறவை. சிறகு நீளம் 22.5 செ.மீ. இது தலையின் பின்புறத்தின் நீண்ட இறகு கிரீடத்தைக் கொண்டுள்ளது. குளிர்காலத்தில், மேல்நிலை மற்றும் கரும்பு கருப்பு மற்றும் பின்புறம் பச்சை நிற கருப்பு....

தசைஃபு டென்மங்குகு

ஃபுகுயோகா ப்ரிஃபெக்சரில் உள்ள டாசைஃபு நகரில் குடியேறப்பட்டது. பழைய நிறுவனத்தின் நடுத்தர நிறுவனம். சுமி சுகவரா இந்த இடத்தில் கீழே போடப்பட்டு 903 இல் இறந்தார். விஞ்ஞானத்தின் கடவுளாக நம்பிக்கை தடிமனாக இர...

ஒரு மிதவை

திருவிழாவிற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அலங்கார கடை. முதலில் இது பைன், சிடார் இலைகள், மூங்கில் (சுறாவின் காகம்) போன்றவற்றை கடவுளின் வம்சாவளியாக (மேலும்) அலங்கரித்த ஒரு களங்கமாகும். ஹெய் எரா டெய்செங்காய் (டெய...

தாஜிமா ஆலயம்

சாகா மாகாணம் யோபுகோச்சோ (தற்போது · கராட்சு நகரம்) கபேஜிமாவில் குடியேறினார். பழைய ப middle த்த நடுத்தர நிறுவனம். முனகட்டா (முகுனகாட்டா) மிகாமி தகாரு தகானோரி பெஸ்ஸாய் (சுரிரி ஹைம்) வாழ்க்கை · இச்சிகிஜிம...

தாள உருவம்

ஒரு படிக முகம் ஒரு ஊசியின் நுனியில் வலுவாகவும் திடீரெனவும் தொடும்போது தோன்றும் ஒரு சிதைவு. இது படிகங்களின் சமச்சீர்நிலையை பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் தொடர்ந்து தோன்றும். இது பொதுவாக ரேடியல் ஆகும். இது பிள...

அங்கிருந்து டச்சிபானா

கபுகி நடிகர் இச்சிமுரா ஹன்மேன் கேட் (XII க்குப் பிறகு) என்பது ஒரு கடை பெயர். Ichimura ஒரு கோபுரம் (Yagura) ஒரு இருக்கை செல்லப்பட்டதை தலைமுறைகளாக Hadakaemon பணியாற்றிய போது அங்கு ஒரு முகடு. Item தொட...

ஸ்டாண்ட்

ஜப்பானிய இசை சொற்கள். கதாநாயகனின் பொருள். இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுடன் விளையாடும்போது, ஒவ்வொரு குரலுக்கும், துணை மற்றும் உதவிக்கும் தலைமை வீரர் "நிலைப்பாடு" என்று குறிப்பிடப்படுக...

திரு தேதி

புஜிவாரா கிட்டிசா நீரோடை. ஹிட்டாச்சியின் ஈசா (நகாமுரா) அசாக்கோ (ஹிட்டாச்சி) யோரிடோமோவின் ஓஷு போருக்கு இணங்க முட்சு தேதி வழங்கப்பட்டது, மேலும் திரு தேதி என்று அழைக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு, முன்னணி ஒசுசு...

டடெப் ஹிரோயுகி

சிற்பி. வகயாமா மாகாணத்தில் பிறந்தார். உண்மையான பெயர் யிச்சிரோ. டோக்கியோ கலைப் பள்ளியில் ஷிராய் ரெய்ன்யாமாவில், தனது படிப்பின் போது ஒரு இலக்கிய கண்காட்சியில் பரிசு வென்றார். 1916 சீபோ கிடாமுரா மற்றும்...

தடோட்சு, ககாவா

ககாவா மாகாணத்தின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள நகாடாடி-துப்பாக்கி நகரம். இது தகாமிஜிமா மற்றும் சயனகி (சசனகி) தீவு உட்பட செட்டோ உள்நாட்டு கடலை எதிர்கொள்கிறது. கனேடா ரிங்கோ (கோஹிரா) அரண்மனை பார்வையாளர்களின் சன...

டானா

கிரேக்க புகழ்பெற்ற ஆர்கோஸ் மன்னர் அக்ரிசியோஸ் அக்ரிசியோஸின் அழகான பெண்கள். தந்தை, தனது பேரக்குழந்தையால் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று பயந்து, அவளை ஒரு நிலவறையில் தள்ளினார். ஜீயஸ் தங்க மழையாகி, ஸ்கைலைட்டிலி...

தனகா சிகாவோ

நாடக ஆசிரியர், இயக்குனர். நாகசாகி நகரத்தின் பிறப்பு. கியோ பல்கலைக்கழக ப Buddhism த்தத்திலிருந்து பட்டம் பெற்றார். பிரெஞ்சு நவீன நாடகத்தை நன்கு அறிந்தவர் மற்றும் கிஷிடா கோட்டோவின் கீழ் படித்தார். 1933...

தனகிரா சிலை

கனிக் தனக்ரா தனக்ராவின் கல்லறை சூழலில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டெர்ரா கோட்டாவின் வண்ண சிறிய சிலை. இது முந்தைய 8 முதல் 1 ஆம் நூற்றாண்டில் செய்யப்பட்டது, இது பழமையான சிலை முதல் கடவுளின் உருவம் வரை வே...

அட்டவணை

ஒரு வகையான மதிப்பெண். அழுத்த வேண்டிய விரலின் நிலை, கடிதங்கள் அல்லது எண்களில் எழுதப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட ஒலியை வழங்க தேவையான கருவிகளின் செயல்பாடு. மேற்கில் இது 18 ஆம் நூற்றாண்டு வரை உறுப்பு மற்றும் வீண...

ஆல்காவின் முன்

ஒரு புகழ்பெற்ற நபர். இது டோபாவின் இளவரசி (கோனோ (பேரரசர்) பேரரசர்) என்றாலும், உண்மையில் இது கினுகோ ஒன்பது வால்கள் (கின்மியோ குஜிபி) மற்றும் யின் யாங் (ஒரு மனிதர்) அபே யசுனாரி ஆகியோரின் நரி இது கண்டுபிட...

தமுரா சன்னதி

இச்சினோமியா-சோ, தகாமட்சு-ஷி, ககாவா மாகாணத்தில் அமைக்கப்பட்டது. பழைய ப middle த்த நடுத்தர நிறுவனம். சடங்குகளின் கடவுள் யமடோ மற்றும் ஹிமேபாமா இளவரசி (யமடோ மற்றும் மோம ou மோமி ஹைம்) வாழ்க்கை · 50 நோரிஹிக...

டார்டாரஸிலிருந்து

கிரேக்க புராணங்களில் பூமியில் ஆழமானதாகக் கருதப்படும் பாதாள உலகம். முதன்மையாக குழப்பம் (குழப்பம்) ஏற்பட்ட பின்னர் கியா (நிலம்) உடன் இது நிகழ்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஜீயஸால் தோற்கடிக்கப்பட்ட டைட்டன்சன்...

Tartuffe

மோலியரின் நாடகம். 1664 ஆம் ஆண்டில் திரையிடப்பட்டாலும், அவர் மத பாசாங்குத்தனத்தை வரைந்தார், மேலும் 1669 வரை செயல்திறனுக்காக தடை செய்யப்பட்டார். தவறான விசுவாசி தருதுவ் பணக்கார வணிகர் ஆர்கான் குடும்பத்தி...

எதிர்ப்பு

(1) அளவைகள் சட்டப் பகுதியைக் யூனிட். ஒரு படி எழுதவும். 1 எதிர் = 10 முகடுகள் = 300 படிகள் (=) ≈ 991.74 மீ 2 . 701 தாககி கட்டளைச் சட்டத்தில் நிறுவப்பட்ட 360 படிகள் 1 ஆக (இப்போது சுமார் 354 படிகள்), 162...

Hanetsu

சமஸ்கிருத தஹனாபதியின் ஒலி நகல். நான் அதை உரிமையாளராக மொழிபெயர்க்கிறேன். ஒரு பூசாரிக்கு ஆடை மற்றும் உணவை வழங்கும் ஒரு விசுவாசி. ஜப்பானில், காமகுரா காலத்திற்குப் பிறகு, ஒகினாவா கோயில் (தென்கா) சுருக்கமா...