வகை கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு

கிஃபு கோட்டை

மவுண்டில் கட்டப்பட்ட ஒரு கோட்டை. வார்ரிங் மாநிலங்களின் காலத்தில் நாகரா ஆற்றின் கரையில் உள்ள இனாபா. கோட்டையை யார் கட்டினார்கள், எப்போது கட்டப்பட்டது என்பது தற்போது தெரியவில்லை, ஆனால் 1525 ஆம் ஆண்டில்...

தன்மை

கதையில் வரும் கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் மங்காவின் முக்கிய கதாபாத்திரங்கள். அவற்றின் புகழ் மற்றும் ஆளுமையைப் பயன்படுத்தி தயாரிப்பு பெயர்கள் மற்றும் கொள்கலன்களை வடிவமைக்கப் பயன்படும் தயாரிப்புகள் பாத்திர...

கியூடன்

ஜப்பானின் இடைக்காலத்தின் வரலாற்று சொல். மனித சம்பளம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது இடைக்கால வில்லா அமைப்பு சமூகத்தின் கீழ் தங்கள் கடமைகளுக்கான இழப்பீடாக வில்லன்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்...

கியோட்டோ மிமாவரிகுமி

எடோ ஷோகுனேட் ரோனினைத் தகர்த்தெறிய பன்கியு காலத்தில் இருந்தார். ஷின்செங்குமி அல்லது ஷின்கோகுமி இருப்பினும், 1864 ஆம் ஆண்டில் (சென்ஜி 1), கியோட்டோ நகரத்திற்குள் ஊடுருவிய ரோனினைத் தகர்த்தெறியும் பொருட்ட...

நவீன ஹிடேகா

ககாகு புத்தகம். புஜிவாரா நோ டீகா ஷோகன் மினாமோட்டோ நோ சானெட்டோமோவின் வேண்டுகோளின் பேரில் 1209 இல் (ஜோஜென் 3) எழுதப்பட்டது. ககாகு திணைக்களம் ஜப்பானிய கவிதை வரலாற்றின் விமர்சனங்களாக "கோக்கின்ஷு&quo...

குயோன்-ஜி

யமனாஷி மாகாணத்தின் மினாமிகோமா மாவட்டத்தின் மினோபு டவுனில் ஒரு நாள் சோசோ தலைமையகம். இது மினோபூயாமா மியோஹோகெய்ன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நாள் அவர் 1274 (புனே 11) முதல் 1982 (கோன் 5) வரை வாழ்ந்த ஒரு வரல...

கைப்பாவை

க or ரு Ave குகை இதுவும் எழுதப்பட்டுள்ளது. இது இறந்தவருக்கு மாற்றாக இருக்கும் மெய்கியிலிருந்து தோன்றியது என்று கருதப்படுகிறது, ஆனால் ஹானின் ஷாவோவின் "புசோகுட்சு", "கை" இன் இலக்கிய...

குசாரி இழுத்தல்

கபுகி நடன அமைப்புகளில் ஒன்று. தனது பெற்றோரின் எதிரியான சுகேட்சு குடோ தனது கவசத்தை தனது பக்கத்திற்கு விரைந்ததாகவும், ஆசாஹினா கோபயாஷி குசாபுரியைப் பிடித்து, அவரைத் தடுத்து நிறுத்தி, தனது கருத்தைத் தெரி...

குமனோ சன்னதி

குமனோ, யாகுமோ-சோ, மாட்சூ சிட்டி, ஷிமானே ப்ரிபெக்சர், ஐயூ ஆற்றின் மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. கடவுள் குமனோ ஒகாமி குஷி மிகினோ (கமுரோகி குமனு நோ ஒகாமிகுஷி மிகெனு) வாழ்க்கைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர் (சுச...

முட்டாள் இதர குறிப்புகள்

காகுரா பாடல் மற்றும் சாய்பாராவின் சொற்களைப் பற்றிய சிறுகுறிப்பு. ஆரம்பகால எடோ கால பாடகர் ஷிமோகாவாபே சோரியு எழுதியவர். கயாகு பாணியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு நாட்டுப்புற பாடல் என்று கூறக்கூடிய சாய்பார...

ஜிரோ ஒசராகி

இது ஜிரோ ஒசராகியின் நாவல்களின் தொடர், மேலும் "ஓல்ட் வுமன் ஆன் தி அரக்கன்" (1924) என்ற சிறுகதையிலிருந்து "சைகைடோ சுகி" (1959) வரையிலான 36 படைப்புகளைக் குறிக்கிறது. இருவருக்கும் குர...

ஜோஹன் ஆடம் குல்மஸ்

ஜெர்மன் மருத்துவர். ப்ரெஸ்லாவில் (இப்போது வ்ரோக்லா) பிறந்து டான்சிக் (இப்போது க்டான்ஸ்க்) இல் இறந்தார். அவர் பாசெல் பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவப் பட்டம் பெற்றார், டான்சிஹியில் திறந்து, 1725 இல் ஜிம்னா...

கெய்சி கலர் ஷாமிசென்

உக்கியோ-ஜோஷி. கிசேகி எஜிமா (கிசெக்கி) தயாரிப்பு. 1701 இல் வெளியிடப்பட்டது (ஜென்ரோகு 14). தொகுதி 5. யுகாகுவில் மேடை அமைக்கப்பட்ட சிறுகதைகளின் தொகுப்பு. தொகுதி 5 கியோ, எடோ, ஒசாகா, ஹினா மற்றும் மினாடோ எ...

மெலிந்த கோட்டை தடை

உக்கியோ-ஜோஷி. கிசேகி எஜிமா (கிசெக்கி) தயாரிப்பு. 1711 இல் வெளியிடப்பட்டது (ஹோய் 8). தொகுதி 6. தொகுதி. தொகுதி 3 தனியார் மற்றும் கடத்தல்காரர்களின் பிரசங்கங்களைப் பின்பற்றுகிறது, மேலும் 4 முதல் 6 தொகுதி...

கெகிகா

யோஷிஹிரோ தட்சுமி பெயரிட்ட புதிய பாணி படக் கதை. 1959 யோஷிஹிரோ டாட்சுமி, தகாவோ சைட்டோ மற்றும் தாகோ சைட்டோவை மையமாகக் கொண்ட <கெகிகா கோபோ> அறிவிப்புடன் தொடங்குகிறது. சமூக வாழ்க்கையின் வேதனையான மற்ற...

தி டேல் ஆஃப் செஞ்சி

நடுத்தர ஹியான் காலத்தின் கதை. தொகுதி 54. ஆசிரியர் முராசாகி ஷிகிபு .. அரசியலமைப்பு நவீன காலங்களில், முழு கதையும் மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டது என்ற கோட்பாடு பிரதானமானது. முதல் பகுதி 1 கிரிட்சுபோ, 2 ஹக்கிக...

மூல பெயர்

தொழில் ரீதியாக பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு வகை மாற்றுப்பெயர். முதலில் "செஞ்சி மோனோகாதாரி" என்ற பெயரில் பெயரிடப்பட்டது, இது "செஞ்சி மோனோகாதாரி" என்று அழைக்கப்படுகிறது. அரண்மனையில்...

விவேகமான ஒழுங்கு

சுகுஷி கோட்டோ (சுகுஷிகோடோ) கோட்டோ பாடலின் நிறுவனர். டகேனரி மியாபே ஹினாட்டாவின் குழந்தை. தனது 7 வயதில், குருமேவில் உள்ள ஜெண்டோஜியில் நுழைந்து துறவியானார். ககாகு, அகிட்டோ சுங்கிலிருந்து ஏழு சரங்களைக் க...

ஜென்பீ ஜேசுய்கி

காமகுரா காலத்தைச் சேர்ந்த குங்கி மோனோகாதாரி. தொகுதி 48. "ஜென்பீஜோசுகி" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஜியோன் சீயாவில் தொடங்கி கென்ரிமோனின் பிறப்புடன் முடிவடையும் பொது எலும்புக்கூடு "தி டேல்...

கொய்காவா ஹருமாச்சி

எபோ காலத்தின் பிற்பகுதியில் கிபியோஷி எழுத்தாளர், உக்கியோ-இ கலைஞர் மற்றும் கியோகா கலைஞர். அவரது உண்மையான பெயர் தடாஷி குராஹாஷி, பொதுவாக ஜூஹெய் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மற்றொரு பிரச்சினை ஜுயாமாஜின். கியோ...