வகை கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு

ரெய்கோ அயோய்

கபுகி நடனம். Nagatoro. உண்மையான தலைப்பு 《Kazeu Aioi Reiko. 1734 (கியோஹோ 19) மார்ச் மாதத்தில் எடோ நகாமுராசா மற்றும் ஹட்சுயோ செகாவா கிகுனோஜோ ஆகியோரால் திரையிடப்பட்டது. எழுதியது சீசெக்கி செகாவா. இசையமைப...

ஐசு இக்கோ

ஒரு வாள் பள்ளி ஐசு-ஷா எதிர்மறை ஓட்டம் டோமோ) தந்தை. இந்த பெயரை ஹிசாடாச்சு, மாமோரு ஹினாட்டா, மற்றும் தகாடகா அயோய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஐஸ் (ஒரு கோட்பாட்டில் ஹ்யூகா) ஆஸ்திரேலிய குடும்பத்தின் வழித...

Rāgarāja

ஐசென் மியூ பிரதான க .ரவத்துடன் படிக்கும் ஒரு ஆழ்ந்த முறை. முக்கியமாக மரியாதை மற்றும் அன்பைப் பொறுத்தவரை (இணக்கமான உறவினர்கள், அதாவது மக்களின் அன்பு மற்றும் நம்பிக்கை, திருமணம் மற்றும் திருமணம், ப Bu...

அசகுரா குலம்

மிகுராவுக்கு பாடிய காகுரா பாடலின் பெயர். சடங்கு முடிவடையும் போது இரவின் முடிவில் பாடப்படும். தற்போதைய பாடல் வரிகள் <புத்தகம் (அசல்) அசகுரா மற்றும் கிமாரு-நோ-மரு, மற்றும் ஒரு சேணம் இருந்தால், ஒரு ச...

தோஷிககே அசகுரா

எச்சிசென் செங்கோகு டைமியோ. ஹவுஸ்ஸ்கேப்பின் ரெய்கோ. இது கோட்டாரோ கொய்னா, பின்னர் சோனோமனின் மகன் மற்றும் அமனேசாமன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இயற்கைக்காட்சி கற்பித்தல், பாரம்பரிய இயற்கைக்காட்சி மற்றும் உய...

Asahina

கியோஜென் பாடல் பெயர். அரக்கன் கியோஜென். <Asina> என உச்சரிக்கப்படுகிறது. சாமுராய் மனிதன் ஞானியாகி, புத்தரிடம் புறப்பட்டு சொர்க்கத்திற்குச் செல்கிறான், அதனால் நரகம் பஞ்சமாகிறது. வீரத்தின் பெருமை...

ஆஷிகாகா ஷிகுஜி

முரோமாச்சி இடைக்கால ஜெனரல். திரு மோட்டோஷி ஆஷிகாகாவின் குழந்தை. இளம் பெயர் பொதுவாக மஞ்சு-ஓமாரு என்று அழைக்கப்படுகிறது. பின்னர் முதல் கோகா ஃபுருகாவா அது (கோககுபோ) ஆகிறது. 1440 (12) யூகி போர் இந்த ந...

மசாச்சி ஆஷிகாகா

மறைந்த முரோமாச்சி ஜெனரல். யோஷிமாசாவின் தம்பி ஷோகன் ஆஷிகாகாவின் மகன். அவர் முதலில் வீட்டிற்கு வந்து கோகன்-இன் என்று அழைத்தார். 1454 இல் (கியோட்டோகு 3) குமகுராவின் ஜனாதிபதி குசுனாரி ஆஷிகாகா கான்டோ பிரா...

Azusa

நான், இரு, ஹாகு, ஹரு, அசல், சூ, சுரு, யோரு, தவளை, மற்றும் ஒலிகளின் தலையணைகளாக பாடல்களில் பாடிய வளைவின் சிறகுகள் போன்ற தாவரங்கள், ஹோலி போன்ற பல்வேறு கோட்பாடுகள் இருந்தன). இருப்பினும், கோட்டாரோ ஷிராய்...

Atakaseki

புராண இடத்தின் பெயர். 《ஹையோப் விழா Kag காகா நாட்டில் உள்ள ஹோகாரிக்கு சாலையில் உள்ள அட்டகா நிலையத்தைக் குறிக்கிறது. " பாதுகாப்பான வீடு 』, இது யோஷிட்சுனைக் கைப்பற்றுவதற்காக நிறுவப்பட்ட ஒரு புதிய...

அனேகாவா போர்

2015 ஆசாய் நாகமாச ・ நேசப் படைகளை அழித்த அசகுரா கெய்கென் (அசகுரா யோஷிகேஜின் பொது ஜெனரல்) போர். அதே ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம், நோபூனாகா திரு. அசகுராவை எச்சிசனில் தாக்கினார். ஒதானி கோட்டை 'தங்கை, ஆசாய்...

Abenotori

இது அபே டோரிகோ மற்றும் அபே உச்சினோமி பறவை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தெரியாத பிறந்த தேதி. பெரிய தோழர்களுடன், பழைய பழைய எஜமானர்களில் ஒருவரான எமி, சோகா மற்றும் சாகாமோட்டோ. ஆகஸ்ட் 608 இல் (திருத்தப்பட்ட...

திரு அமனோ

இசுகுனிகாட்டா-துப்பாக்கியில் உள்ள அமனோ, இசுகுனிகாட்டா-துப்பாக்கி, முக்கிய பிரதேசம் என்று கூறப்படுகிறது. 1180 (ஜிஹியோ 4) முதல், காமினோகோ அமனோ தொலைதூர பார்வை மினாமோட்டோ நோ யோரிடோமோவுக்கு இணங்க நெருங்கி...

Iinuma

காமகுராவின் நடுவில் சாமுராய். இது ஹிரைஸ் முனே மற்றும் ஐனுமா தைரா உதவி பிரிவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. திரு. ஹோஜோ டோகுசோ குடும்பத்தின் இரண்டாவது மகன் யோஹி யோனெசுனா. வழக்குரைஞர்களின் ஆசிரியர்கள் அல்லா...

இஷிகாவா ஐசி

ஷிகெனோரி டோகுகாவா ஐயாசு. ஹிகோகோரோ என்று அழைக்கப்படுகிறது. மாமோரு ஹினாட்டா. மிகாவா நாட்டின் நிஷினோவில் பிறந்தார். தந்தை கியோஷி மாட்சுதைராவின் (திரு. டோகுகாவா) ஒரு அடிமை. ஐயோ ஐயாசுவுக்கு சேவை செய்தார்,...

இஷியாமா ஹோங்கன்-ஜி போர்

ஓடா நோபுனாகா 1570 (ஜென்டோம் 1) முதல் 80 வரை (டென்ஷோ 8) போராடியது ஒரு வழி . இஷியாமா போர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஹொங்கன்ஜி கோயில் செட்சு நாட்டின் இஷியாமாவில் 11 ஆண்டுகளாக நிலையான போர் இல்லை. 15...

Azumi-இல்லை Isora

மிகுராவுக்கு பாடிய காகுரா பாடலின் பெயர். “ஐசோரா சாகி” மற்றும் “கிராசாகி” என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தற்போது சன்னதி திருவிழாவிற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஹியான் காலத்தின் முடிவின் நபேஷிமமோட்டோ க...

இச்சிகாவா அரிசி கிண்ணம்

ஒரு தாமதமான எடோ காலிகிராஃபர். கன்சாய் நகரத்தின் மூத்த மகனாக எடோ-கியோபாஷியில் பிறந்தார். பெயர் மிட்சுகி. கடிதம் க ou யாங். சிறு வயதிலிருந்தே தனது தந்தையுடன் வளர்ந்த அவர், ஹயாஷி ஷோசாய் மற்றும் ஷிபனோ கு...

Jūnihitoe

பன்னிரண்டு உச்சிஹாவில் உள்ள உச்சிகியின் ஒரு பெயர். ஹியான் காலத்தின் நடுப்பகுதியில் இருந்து, நீதிமன்ற ஆடைகளுடன் பன்னிரண்டு பொம்மைகள் என்று அழைக்கப்பட்டவை நீதிமன்ற மனைவியிடம் சேர்க்கப்பட்டன, ஆனால் அவற...

தேவா வால்வு

நடுத்தர ஹியான் காலத்தின் ஒரு பெண் பாடகி. தெரியாத பிறந்த தேதி. 1078 க்குப் பிறகு முதுமையில் இறந்தார். அரக்கன் மாமோரு ஹிஷினோரியின் பெண். இகீஜோ சக்கரவர்த்தியின் மனைவி ஆன பிறகு, நகாமியாவின் மரணத்திற்குப்...