வகை கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு

மெலிந்த கோட்டை தடை

உக்கியோ-ஜோஷி. கிசேகி எஜிமா (கிசெக்கி) தயாரிப்பு. 1711 இல் வெளியிடப்பட்டது (ஹோய் 8). தொகுதி 6. தொகுதி. தொகுதி 3 தனியார் மற்றும் கடத்தல்காரர்களின் பிரசங்கங்களைப் பின்பற்றுகிறது, மேலும் 4 முதல் 6 தொகுதி...

கெகிகா

யோஷிஹிரோ தட்சுமி பெயரிட்ட புதிய பாணி படக் கதை. 1959 யோஷிஹிரோ டாட்சுமி, தகாவோ சைட்டோ மற்றும் தாகோ சைட்டோவை மையமாகக் கொண்ட <கெகிகா கோபோ> அறிவிப்புடன் தொடங்குகிறது. சமூக வாழ்க்கையின் வேதனையான மற்ற...

தி டேல் ஆஃப் செஞ்சி

நடுத்தர ஹியான் காலத்தின் கதை. தொகுதி 54. ஆசிரியர் முராசாகி ஷிகிபு .. அரசியலமைப்பு நவீன காலங்களில், முழு கதையும் மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டது என்ற கோட்பாடு பிரதானமானது. முதல் பகுதி 1 கிரிட்சுபோ, 2 ஹக்கிக...

மூல பெயர்

தொழில் ரீதியாக பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு வகை மாற்றுப்பெயர். முதலில் "செஞ்சி மோனோகாதாரி" என்ற பெயரில் பெயரிடப்பட்டது, இது "செஞ்சி மோனோகாதாரி" என்று அழைக்கப்படுகிறது. அரண்மனையில்...

விவேகமான ஒழுங்கு

சுகுஷி கோட்டோ (சுகுஷிகோடோ) கோட்டோ பாடலின் நிறுவனர். டகேனரி மியாபே ஹினாட்டாவின் குழந்தை. தனது 7 வயதில், குருமேவில் உள்ள ஜெண்டோஜியில் நுழைந்து துறவியானார். ககாகு, அகிட்டோ சுங்கிலிருந்து ஏழு சரங்களைக் க...

ஜென்பீ ஜேசுய்கி

காமகுரா காலத்தைச் சேர்ந்த குங்கி மோனோகாதாரி. தொகுதி 48. "ஜென்பீஜோசுகி" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஜியோன் சீயாவில் தொடங்கி கென்ரிமோனின் பிறப்புடன் முடிவடையும் பொது எலும்புக்கூடு "தி டேல்...

கொய்காவா ஹருமாச்சி

எபோ காலத்தின் பிற்பகுதியில் கிபியோஷி எழுத்தாளர், உக்கியோ-இ கலைஞர் மற்றும் கியோகா கலைஞர். அவரது உண்மையான பெயர் தடாஷி குராஹாஷி, பொதுவாக ஜூஹெய் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மற்றொரு பிரச்சினை ஜுயாமாஜின். கியோ...

கோகா டோன்

எடோ காலத்தின் பிற்பகுதியில் கன்பூசியன் அறிஞர். பெயர் கவுரு, மற்றும் கதாபாத்திரங்கள் கிசேகி மற்றும் கோட்டாரோ. டோன் பிரச்சினை. சீரி கோகாவின் மூன்றாவது மகன். அவர் சிறு வயதிலிருந்தே தனது தந்தையைப் பற்றி...

தேசிய பாடல் எட்டு கோட்பாடுகள்

காககு புத்தகம். தொகுதி 1. கட இல்லை அரிமாரோ (அரிமாரோ கட) எழுதியது. 1742 இல் (கான்போ 2) முனேதகே தயாசு இது வேண்டுகோளின் பேரில் எழுதப்பட்டது, ஜப்பானில் ஜப்பானிய கவிதைகளின் பார்வை வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்ட...

கோனோஹனசகுய-ஹிமே

ஜப்பானிய புராணங்களில் காணப்படுவது போல், ஒரு கன்னியின் அழகை ஒரு பூவுடன் ஒப்பிடும் ஒரு கதை பெயர். ஷிங்கோ தட்சுஹிம் மற்றும் காஷிட்சுஹிம் என்றும் அறியப்படுகிறது. "கோஜிகி"யில், இது கொனோஹனசகுயா ச...

கோமாகி மற்றும் நாககுடே போர்

ஓவாரியில் உள்ள கோமாகி மற்றும் நாககுடேவை மையமாகக் கொண்ட பரந்த பகுதியில் ஹிடேயோஷி ஹஷிபா (டொயோடோமி) மற்றும் நோபுகாட்சு ஓடா / இயாசு டோகுகாவா ஆகியோருக்கு இடையே ஒரு போர். நோபுனாகா ஓடாவின் மரணத்திற்குப் பிற...

பண்டைய பாணி சாறு

<Koraifu Taisho> என்றும் படிக்கவும். புஜிவாரா நோ ஷுன்சி காககு கோட்பாட்டில் ஒரே ஒருங்கிணைந்த விஷயம். தொகுதி 2. இளவரசி ஷிகிஷியின் வேண்டுகோளின்படி 1197 இல் எழுதப்பட்டது (கென்கியூ 8) (முதல் புத்தகம...

யகுரோ சைட்டோ

ஷின்டோ முனென்று வாள்வீரன். பெயர் Yoshimichi மற்றும் பாத்திரம் Tadasato. ஷுசாகு சிபாவின் ஜென்புகன் மற்றும் மோமோய் ஹருசோவின் ஷிகாகுகன் ஆகியோருடன், எடோ காலத்தின் முடிவில் எடோ காலத்தில் மூன்று பெரிய டோஜோ...

சகாய் இட்சுகு

ஓரிஹோ காலத்தில் இயசு டோகுகாவாவுக்குப் பணியாற்றிய இராணுவத் தளபதி. எடோ காலத்தில் ஃபுடாய் டைமியோ. கோகோரோ என்று அறியப்படுகிறது. என் தந்தை தடாஷி. என் தாய் இளவரசி உசுய், கியோயாசு மாட்சுடைராவின் பெண். ஐயாசு...

கிளீரா ஜபோனிகா

ககுரா (மிககுரா) பாடிய ககுரா பாடலின் தலைப்பு. சேகரிக்கிறது (டோரிமோனோ) எனப்படும் பாடல்களின் குழுவின் முதல் பாடல். அறுவடை என்றால் என்ன? மனித தலை இது (நிஞ்சியோ) பெறும் சாபத்துடன் தொடர்புடைய பாடல் வரிகள்...

சகுமா ஷோசன்

பகுமாட்சு சிந்தனையாளர், < ஓரியண்டல் ஒழுக்கங்கள் மற்றும் மேற்கத்திய கலை > யோசனையின் வழக்கறிஞர். பெயர் கேய், பொதுவான பெயர் பழுது, யானை மலை என்பது பிரச்சினை. ஷின்சு மாட்சுஷிரோ குலத்தைச் சேர்ந்த தா...

ஷா வுஜிங்

சீன நாவல் மேற்கை நோக்கி பயணம் அதில் தோன்றும் யுகாயின் பெயர். சன் வுகோங் மற்றும் ஜு பாஜியுடன், அவர் சுவான்சாங்கின் சீடராக சுவான்சாங் வழியாக ஒரு பயணத்தைத் தொடங்குகிறார். அதன் முன்னோடி ஜின்ஜியாஷின், இத...

சசாகி கோஜிரோ

வாள்வீரன். அறியப்படாத பிறந்த தேதி. நாவல்கள் மற்றும் திரைப்படங்களில் முசாஷி மியாமோட்டோ இது சண்டைக்கு பிரபலமானது, ஆனால் உண்மையான படத்தில் பல தெளிவற்ற புள்ளிகள் உள்ளன. பாணியின் பெயர் <Iwaryu> என்ப...

சாட்சோ கூட்டணி

1866 (கியோ 2) சட்சுமா டொமைன் மற்றும் சோஷூ டொமைன் இடையே ஒரு இராணுவக் கூட்டணி உருவாக்கப்பட்டது. சாட்சோ கூட்டணி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஜூன் 5, 1966 அன்று இரண்டாவது சோசு பயணம் புத்தாண்டின் 21 ஆம் தேதி...

சடோ ககுரா

கோககுரா என்றும் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஒரு பரந்த பொருளில், அரண்மனையில் உள்ள மிககுராவிற்கு எதிராக, தனியார் துறையில் இஸ்-ஸ்டைல் ககுரா (மிககுரா) நிகழ்த்தப்பட்டது. ஷிமோட்சுகி ககுரா , முதலியன), இசுமோ ஸ்டைல் கக...