வகை கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு

Iinuma

காமகுராவின் நடுவில் சாமுராய். இது ஹிரைஸ் முனே மற்றும் ஐனுமா தைரா உதவி பிரிவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. திரு. ஹோஜோ டோகுசோ குடும்பத்தின் இரண்டாவது மகன் யோஹி யோனெசுனா. வழக்குரைஞர்களின் ஆசிரியர்கள் அல்லா...

இஷிகாவா ஐசி

ஷிகெனோரி டோகுகாவா ஐயாசு. ஹிகோகோரோ என்று அழைக்கப்படுகிறது. மாமோரு ஹினாட்டா. மிகாவா நாட்டின் நிஷினோவில் பிறந்தார். தந்தை கியோஷி மாட்சுதைராவின் (திரு. டோகுகாவா) ஒரு அடிமை. ஐயோ ஐயாசுவுக்கு சேவை செய்தார்,...

இஷியாமா ஹோங்கன்-ஜி போர்

ஓடா நோபுனாகா 1570 (ஜென்டோம் 1) முதல் 80 வரை (டென்ஷோ 8) போராடியது ஒரு வழி . இஷியாமா போர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஹொங்கன்ஜி கோயில் செட்சு நாட்டின் இஷியாமாவில் 11 ஆண்டுகளாக நிலையான போர் இல்லை. 15...

Azumi-இல்லை Isora

மிகுராவுக்கு பாடிய காகுரா பாடலின் பெயர். “ஐசோரா சாகி” மற்றும் “கிராசாகி” என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தற்போது சன்னதி திருவிழாவிற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஹியான் காலத்தின் முடிவின் நபேஷிமமோட்டோ க...

இச்சிகாவா அரிசி கிண்ணம்

ஒரு தாமதமான எடோ காலிகிராஃபர். கன்சாய் நகரத்தின் மூத்த மகனாக எடோ-கியோபாஷியில் பிறந்தார். பெயர் மிட்சுகி. கடிதம் க ou யாங். சிறு வயதிலிருந்தே தனது தந்தையுடன் வளர்ந்த அவர், ஹயாஷி ஷோசாய் மற்றும் ஷிபனோ கு...

Jūnihitoe

பன்னிரண்டு உச்சிஹாவில் உள்ள உச்சிகியின் ஒரு பெயர். ஹியான் காலத்தின் நடுப்பகுதியில் இருந்து, நீதிமன்ற ஆடைகளுடன் பன்னிரண்டு பொம்மைகள் என்று அழைக்கப்பட்டவை நீதிமன்ற மனைவியிடம் சேர்க்கப்பட்டன, ஆனால் அவற...

தேவா வால்வு

நடுத்தர ஹியான் காலத்தின் ஒரு பெண் பாடகி. தெரியாத பிறந்த தேதி. 1078 க்குப் பிறகு முதுமையில் இறந்தார். அரக்கன் மாமோரு ஹிஷினோரியின் பெண். இகீஜோ சக்கரவர்த்தியின் மனைவி ஆன பிறகு, நகாமியாவின் மரணத்திற்குப்...

Itō குலம்

இசு நாடு இடோவின் ஆஸ்திரேலிய குடும்பம். திரு. குடோ பழங்குடியினர். மறைந்த ஹியான், யூட்டோ இடோ (சுகேச்சிகா) ஹெய்காக செயலில் நடிக்கிறார். குடும்பம் எல்லா இடங்களிலும் செழித்து வருகிறது. எடோ காலத்தில் ஹ...

டகேமோட்டோ கிடாயே

நவீன காலத்தின் ஆரம்பகால டையோ ஜோருரி. பிறந்த ஆண்டுக்கு ஆட்சேபனை உள்ளது. அவர் ஒசாக்காவில் ஒரு சுறுசுறுப்பான பாத்திரத்தில் நடித்தார் மற்றும் 1658 இல் யமடோ கவுருவைப் பெற்றார் (மன்ஜி 1) மற்றும் 1970 இல் ஹ...

imogolite

நாகனோரி யோஷினாகா மற்றும் ஷிகெனோரி அமின் (1962) களிமண் தாது கியூஷுவில் உள்ள “இமோகோ” எனப்படும் கண்ணாடி எரிமலை சாம்பல் மண்ணிலிருந்து பிரிக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்பட்டதால் இந்த பெயர் வழங்கப்பட்டது. வேத...

இளைய சகோதரி

நிங்யோ ஜோருரி. சிகமாட்சு ஹன்ஜி மகுடா பாக்கு, சீசென்ஹெய், தென்கிழக்கு சிக்கமாட்சு. பாதுகாவலில் மியோஷி மாட்சுதகே . 1771 (மேவா 8) புத்தாண்டு ஒசாகா டகேமோட்டோசா பிரீமியர். 5 படிகள். சதுர புத்தகத்தில்...

Karuta

பழைய நாட்களில், ஈரோஹாவை கரடாரு என்று அழைத்தனர், மேலும் ஒவ்வொன்றும் 48 எழுத்துக்களைக் கொண்டதாக <உவமைகளை (பழமொழிகள்)> சேகரித்து தேர்ந்தெடுக்க ஈரோஹா விரும்பினார். ஈரோஹா எலும்பு ஓடு (உருடோம்) என்று...

திரு இவாமட்சு

இது திரு நிட்டா இவாமட்சு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்தாபகரின் நிறுவனர் குனியோ யுனோ, அவரது தாயார் சடோஷி நிட்டாவிடமிருந்து, யோஷிசுமி ஆஷிகாகா மற்றும் யோஷிகானே நிட்டா ஆகியோரின் மகள்களுடன் பெற்றோர்களாக ஒப...

உக்கியோ தளம்

காமிக் புத்தகம். ஷிட்டே சன்மா Saku. உட்டகாவா குனி நேரடியாக வரையினார். 2 தொகுதிகள் மற்றும் 4 தொகுதிகள். முதல் பதிப்பு 1813 இல் வெளியிடப்பட்டது (கலாச்சாரம் 10), 14 ஆண்டுகளில் இரண்டாவது பதிப்பு தலைப்ப...

Chaki

இருண்ட தேயிலைக்கு மாறாக ஒளி தேயிலை கொண்ட கொள்கலன்களுக்கான பொதுவான சொல். மெல்லிய பாத்திரம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. வழக்கமானவை jujube (Natsume), இது ஒரு இருண்ட தேநீர் நிரப்பப்பட்ட சாணை (பாதுகாப்...

காஃபா நாகை

நாகை காஃபு அம்ச நாவல். 1916 (தைஷோ 5) முதல் 2017 வரை நாகரிகத்தில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டது. 17 ஆண்டுகளில், இது சிட்டோமோவிற்கு தனியார் பதிப்பின் 50 பிரதிகள் வரையறுக்கப்பட்டதாக விநியோகிக்கப்பட்டது, அடுத்த...

Umabe

கபே என்றும் எழுதப்பட்டுள்ளது. யமடோ இம்பீரியல் நீதிமன்றத்தின் தொழில் துறைகளில் ஒன்று. குதிரை வளர்ப்பிலும் கீழ்ப்படிதலிலும் ஈடுபட்டார். நிப்பான் ஷோகி》 ஷின்ஜோ பேரரசி சில்லா வாங் துக்க நிலையில் <Ubebe...

Umibōzu

கடலிலும் கடற்கரையிலும் தோன்றும் ஒரு வகை யூகாய். கப்பல் பேய் அதே நேரத்தில், இது கடல் அரக்கர்களில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஆரம்பகால நவீன எழுத்துக்களான “சைரன் நாட்டுப்புற பேச்சு” மற்றும் “கோஷி நாரும...

உரகாமி முனககே

செங்கோகு கால போர்வீரர்கள். தெரியாத பிறந்த தேதி. சிச்சிமுரா முனேயின் மரணத்திற்குப் பிறகு, அவர் தனது சகோதரர் மசாமுனேவை சரணடைந்து, பிஸன் வேக்-துப்பாக்கியில் தென்ஜின்யாமாவை அடிப்படையாகக் கொண்ட பிசென் மற்...

டிரான்சன்டன்ஸ்

சீனா, ஜாவ் வம்சம் யூ நாட்டின் எழுச்சி மற்றும் வீழ்ச்சியை விவரிக்கும் புத்தகம். 15 தொகுதிகள். கோஹனின் கோஹன் எழுதியது. ஒரு கோட்பாட்டில், இது கோகிகோ அல்லது ஷிஷியோ எழுதியதாக கூறப்படுகிறது. லயன் குரேவ...